História

Ukazujem 1 - 10 z 249 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 25

Oznamy

21. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.

Streda: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA. Sviatok.

Sobota: Sv. Moniky. Spomienka.

Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

 

► Prosím farníkov, aby hlavne v nedeľu, rešpektovali vo farskom kostole miestnosť pre rodičov s deťmi a neobsadzovali pre nich vyhradené miesta, ale našli si miesto v kostole. Vpredu sú vždy voľné miesta.

 

Oznamy pátrov jezuitov:

  • Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva. Od 20. augusta 2016 tu predstavujeme dielo Lucie Lizákovej s názvom Modlitba.

 

Mgr. Jozef Gallovič

farár-dekan

20. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Sobota: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V pondelok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše sú ako v pracovný deň.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra činila 2 100,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Srdečne Vás pozývame na svätú omšu s katolíckym misionárom z Indie, pátrom Dr. Josephom Vadakkelom z Kongregácie Najsvätejšej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda 18. augusta 2016 vo štvrtok o 18.00 s prednáškou, adoráciou a požehnaním.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V pondelok 15. augusta 2016 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú: 6.00, 8.00, 17.00, 18.30. V pondelok zvyčajná adorácia po sv. omši o 18.30 nebude.

Teologická Fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov – Univerzita tretieho veku – so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov a dôchodcovia bez ohľadu na vek, na základe písomnej prihlášky a uvedenia najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 otvára v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania prvý, druhý aj tretí ročník on-line štúdia pre tých, ktorí nemôžu pricestovať na prednášky do Bratislavy alebo im zdravotný stav neumožňuje prísť na fakultu. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov a dôchodcovia bez ohľadu na vek na základe písomnej prihlášky a uvedenia najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita. Prednášky budú dostupné na našej stránke www.tftu.sk pre všetkých, ktorí sa prihlásia. Zároveň budú mať poslucháči prístup aj na iné zaujímavé podujatia organizované fakultou a umiestnené na stránke. Prijatí uchádzači budú elektronicky oboznámení o zápise a prvej prednáške. Tento vzdelávací proces sa začne v októbri 2016. Poplatok za štúdium v internej aj externej forme je 45 € na jeden akademický rok. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke fakulty www.tftu.sk Termín zaslania prihlášok je do 16. septembra 2016 na adresu: Teologická fakulta TU, Kostolná 1, P.O.Box 178, 814 99 Bratislava.

Modlitbové spoločenstvo pri farskom kostole sv. Štefana organizuje v dňoch 16. – 18. september 2016 Charizmatickú obnovu v Duchu Svätom na tému: „Ako rozlišovať, čo je Božia vôľa.“ Obnovu vedie otec Imrich Degro z Košíc. Bližšie informácie – začiatok, poplatok, kontakt – sú na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

19. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Dominika, kňaza. Spomienka.

Utorok: SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.

Streda: SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA. Sviatok.

Štvrtok: Sv. Kláry, panny. Spomienka.

Piatok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky.

Sobota: Panny Márie v sobotu.

Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

 

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých darcov.

Srdečne Vás pozývame na svätú omšu s katolíckym misionárom z Indie, pátrom Dr. Josephom Vadakkelom z Kongregácie Najsvätejšej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda 18. augusta 2016 vo štvrtok o 18:00 s prednáškou, adoráciou a požehnaním.

 

Oznamy pátrov jezuitov:

1. Teologická Fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov – Univerzita tretieho veku – so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov a dôchodcovia bez ohľadu na vek, na základe písomnej prihlášky a uvedenia najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita.

2. Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 otvára v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania prvý, druhý aj tretí ročník on-line štúdia pre tých, ktorí nemôžu pricestovať na prednášky do Bratislavy alebo im zdravotný stav neumožňuje prísť na fakultu. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov a dôchodcovia bez ohľadu na vek na základe písomnej prihlášky a uvedenia najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita.

Prednášky budú dostupné na našej stránke www.tftu.sk pre všetkých, ktorí sa prihlásia. Zároveň budú mať poslucháči prístup aj na iné zaujímavé podujatia organizované fakultou a umiestnené na stránke. Prijatí uchádzači budú elektronicky oboznámení o zápise a prvej prednáške. Tento vzdelávací proces sa začne v októbri 2016.

Poplatok za štúdium v internej aj externej forme je 45 € na jeden akademický rok. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke fakulty www.tftu.sk Termín zaslania prihlášok je do 16. septembra 2016 na adresu: Teologická fakulta TU, Kostolná 1, P.O.Box 178, 814 99 Bratislava. 

 

Mgr. Jozef Gallovič

farár-dekan

18. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Utorok: Porciunkulové odpustky.
Štvrtok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: PREMENENIE PÁNA. Sviatok.
Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Porciunkulové odpustky 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a františkánskych kostoloch. Predpísaný skutok je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery pri splnení obvyklých podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac september. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Na budúcu nedeľu vás prosíme o zbierku na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých darcov.

Srdečne Vás pozývame na svätú omšu s katolíckym misionárom z Indie, pátrom Dr. Josephom Vadakkelom z Kongregácie Najsvätejšej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda vo štvrtok 18. augusta 2016 o 18.00 s prednáškou, adoráciou a požehnaním.

Diakonia Broumov, sociálne družstvo v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku Nepotrebné veci núdznym ľuďom! Zbierka sa uskutoční 2.8. – 3.8.2016 (utorok, streda) v čase od 10.00 do 17.00 v Dennom centre „Svornosť“, Vážska 4, 921 01 Piešťany. Viac informácií na nástenke.

Piešťanské chvály sú dnes (nedeľa) o 15.30 hod. v kostole sv. Štefana.

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácií na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes (nedeľa 31. júla) je v našej kaplnke slávnosť sv. Ignáca, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Večerná sv. omša o 18.30 hod. bude za účasti viacerých jezuitov. Hlavným celebrantom bude nový predstavený piešťanskej komunity páter Ján Benkovský. Pri sv. omši spieva piešťanský zbor Coro Laudamus. Po sv. omši bude pohostenie (agapé) pre všetkých v areále záhrady. Zo srdca ste pozvaní!!!

Tento týždeň je prvý piatok. Po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť. O 15.00 hod. bude pobožnosť "Hodina Božieho milosrdenstva". Na prvý štvrtok po večernej svätej omši budeme sa modliť za kňazské a rehoľné povolania pred Sviatosťou oltárnou.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac september v našej kaplnke bude v pondelok 1. augusta, pol hodiny pred každou sv. omšou. Od 5.30 na sv. omše o 6.00 hod.; od 7.30 na sv. omše o 8.00 hod.; a od 18.00 na sv. omše o 18.30 hod.

Púť do Prahy sa uskutoční 25. – 27.8.2016, odchod o 6.20 hod. od reštaurácie Lemon. Cena 117,- € bez poistenia. Nahlásiť sa môžete v sakristii CM. Viac informácií na farskej nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

16. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Márie Magdalény. Sviatok.
Sobota: SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácii na nástenke.

Púť do Prahy sa uskutoční 25. - 27.8.2016, odchod o 7.00 od reštaurácie Lemon. Cena 117,- € bez poistenia. Nahlásiť sa môžete v sakristii CM. Viac informácií na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolínci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

V sobotu 30. júla o 15.00 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu bude začínať akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 5. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne povedať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny aj s deťmi. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú aj na stránke hrdinarodinu.sk.

Oznamujeme, že páter Jozef Šuppa a páter Ľubomír Pilarčík k 31. júlu 2016 končia svoju službu v Piešťanoch a sú poverení novým poslaním v exercičnom dome v Prešove. Do piešťanskej komunity dostali poslanie traja noví členovia: páter Ján Benkovský, páter Róbert Gočala a páter Jakub Garčár.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 249 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 50