História

Ukazujem 1 - 10 z 258 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 26

Oznamy

30. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Piatok: SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je zbierka na misie. Pán nech požehná všetkých darcov.

Október je mesiac modlitby svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou a prináša veľké požehnanie do života rodín a Cirkvi.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa ho pomodlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na ich získanie za obvyklých podmienok treba sa pomodliť 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ruženec sa modlieva pred svätými omšami. Snažme sa na ňom viac zúčastňovať.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu). Prosím rodičov, aby si všimli na nástenke vyhodnotenie slovníčkov. Tiež, či ich deti sú na zozname prvoprijímajúcich detí.

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej bude nácvik na birmovku. V tomto týždni noví birmovanci stretnutie nemajú.
Spovedanie birmovancov a ich príbuzných bude v sobotu od 8.30. Upratovanie kostola majú rodiny birmovancov o 10.00.

V nasledujúcom týždni budeme zapisovať úmysly na mesiac december ako obvykle.

Stále hľadáme ochotných ľudí na zastúpenie pani kostolníčky a pomoc do kúpeľnej Kaplnky Božského Srdca Ježišovho.

Poklona Sviatosti Oltárnej vo štvrtok po sv. omši až do požehnania budovy Pastoračného centra bude zameraná za požehnanie farnosti. Prosím farníkov, aby sa aj aktívne zapojili do týchto adorácii aj svojimi modlitbami.

Mariana Komorová rod. Vargová, spisovateľka, publicistka, redaktorka, rodáčka zo Bziniec pod Javorinou, autorka kníh, významná osobnosť Podjavoriny Vás srdečne pozýva na stretnutie po vydaní nového literárneho diela „Kam vedú všetky cesty“ v dnešnú nedeľu 23.10.2016 dopoludnia po svätých omšiach o 7.30 a 10.30 hod. v priestoroch Pastoračného centra sv. CM s prezentáciou literárnej tvorby a s možnosťou predaja a podpisom jej knihy.

V dnešnú nedeľu 23.10.2016 o 14.00 pozývame rodičov a iných dospelých záujemcov do Pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda, kde bude prednáška PhDr. Evy Prvej, psychologičky na tému výchovy dievčat. Starostlivosť o deti bude zabezpečená.

Piešťanské chvály budú 6.11.2016 o 15.00 v jezuitskej kaplnke na tému Božie kráľovstvo a jednota.

Prebieha európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Prosím, aby ste ich vypĺňali presne podľa pokynov: Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

29. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Utorok: SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. MISIJNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Pán nech požehná všetkých darcov.

Október je mesiac modlitby svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou a prináša veľké požehnanie do života rodín a Cirkvi.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa ho pomodlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na ich získanie za obvyklých podmienok treba sa pomodliť 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ruženec sa modlieva pred svätými omšami. Snažme sa na ňom viac zúčastňovať.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania budú mať stretnutie v STREDU o 16.15 na fare.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu). Prosím rodičov, aby si všimli na nástenke vyhodnotenie slovníčkov. Tiež, či ich deti sú na zozname prvoprijímajúcich detí, lebo niektoré deti sme ešte na prípravných stretnutiach v tomto školskom roku nevideli.

Birmovanci starí aj noví majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej s animátormi a kňazmi.
Prosím všetkých birmovancov, ktorí majú birmovku 30.10.2016, aj ich rodičov, aby sme sa stretli v piatok po sv. omši ohľadom organizačných vecí.

Poklona Sviatosti Oltárnej vo štvrtok po sv. omši až do požehnania budovy Pastoračného centra bude zameraná za farnosť, za zmierenie a uzdravenie. Prosím farníkov, aby sa aj aktívne zapojili do týchto adorácii aj svojimi modlitbami.

Mariana Komorová rod. Vargová, spisovateľka, publicistka, redaktorka, rodáčka zo Bziniec pod Javorinou, autorka kníh, významná osobnosť Podjavoriny Vás srdečne pozýva na stretnutie po vydaní nového literárneho diela „Kam vedú všetky cesty“ v dnešnú nedeľu 16.10.2016 dopoludnia po svätých omšiach o 7.30 a 10.30 hod. v priestoroch Pastoračného centra sv. CM s prezentáciou literárnej tvorby a s možnosťou predaja a podpisom jej knihy.

Richardd Vašečka, známy prednášateľ o manželskej problematike navštívi našu farnosť v rámci turné s názvom POĎ (prosím, odpusť, ďakujem). Stretnutie sa uskutoční v stredu 19.10.2016 a bude začínať sv. omšou o 18.00 hod vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši budeme pokračovať prednáškou v Pastoračnom centre. Pozývame manželov, zaľúbených ale aj ostatných, ktorí majú záujem.

Arcibiskupské Gymnázium biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury organizujú dňa 20.10.2016 (vo štvrtok) od 8.00 do 13.00 hod. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v priestoroch na Kalinčiakovej 24 v Trnave a povzbudzujú žiakov 9. a 8. ročníkov pre štúdium na týchto školách.

Vincentská rodina oznamuje, že Zbierka „Boj proti hladu 2016“ v Piešťanoch činila: Kostol sv. Cyrila a Metoda 804,-€, Kaplnka SBPM – SJ 1508,-€, Farnosť sv. Štefana 1400,-€. Spolu v Piešťanoch 3712,-€.

Piešťanské chvály budú 6.11.2016 o 15.00 v Jezuitskej kaplnke na tému Božie kráľovstvo a jednota.

Prebieha európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Prosím, aby ste ich vypĺňali presne podľa pokynov: Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Vás pozývajú na burzu oblečenia a hračiek, ktorá sa uskutoční v piatok 21.10.2016 od 15.00 do 18.00 v areáli školy. Výťažok z akcie poputuje na vzdelávacie programy v Afrike pod záštitou organizácie UNICEF.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od minulého týždňa prebiehajú tzv. „Kakavkové párty“ pre deti od 4. – 9. ročníka základných škôl. Kto by mal ešte záujem nech sa prihlási v našom Jezuitskom pastoračnom centre a tiež, kto chce podať pomocnú ruku pri organizovaní programu pre deti, nech sa prihlási u pátra Leopolda Slaninka SJ alebo u Zuzany Fabianovej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

28. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Sobota: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Október je mesiac modlitby svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou a prináša veľké požehnanie do života rodín a Cirkvi.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa ho pomodlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na ich získanie za obvyklých podmienok treba sa pomodliť 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ruženec sa modlieva pred svätými omšami. Snažme sa na ňom viac zúčastňovať.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania budú mať stretnutie v STREDU o 16.15 na fare.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu). Prosím rodičov, aby si všimli na nástenke vyhodnotenie slovníčkov. Tiež, či ich deti sú na zozname prvoprijímajúcich detí, lebo niektoré deti sme ešte na prípravných stretnutiach v tomto školskom roku nevideli.

Birmovanci starí aj noví majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej s animátormi a kňazmi. Povolenie na birmovku vo farnosti sv. Štefana majú len žiaci, ktorí navštevujú Cirkevnú spojenú školu v Piešťanoch.

Spevácky zbor Coro di san Andrea z Ružomberka Vás srdečne pozýva na hudobno-meditačné pásmo Príbeh milosrdenstva vo štvrtok 13.10.2016 o 18.45 po svätej omši.

Poklona Sviatosti Oltárnej vo štvrtok po sv. omši až do požehnania budovy Pastoračného centra bude zameraná za farnosť, za zmierenie a uzdravenie. Prosím farníkov, aby sa aj aktívne zapojili do týchto adorácii aj svojimi modlitbami.

Mariana Komorová rod. Vargová spisovateľka, publicistka, redaktorka, rodáčka zo Bziniec pod Javorinou, autorka kníh, významná osobnosť Podjavoriny Vás srdečne pozýva na stretnutie po vydaní nového literárneho diela „Kam vedú všetky cesty“ v nedeľu 16.10.2016 dopoludnia po svätých omšiach o 7.30 a 10.30 hod. v priestoroch Pastoračného centra sv. CM s prezentáciou literárnej tvorby a s možnosťou predaja a podpisom jej knihy.

Richard Vašečka, známy prednášateľ o manželskej problematike navštívi našu farnosť v rámci turné s názvom POĎ (prosím, odpusť, ďakujem). Stretnutie sa uskutoční v stredu 19.10.2016 a bude začínať sv. omšou o 18.00 hod vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši budeme pokračovať prednáškou v Pastoračnom centre. Pozývame manželov, zaľúbených ale aj ostatných, ktorí majú záujem.

Prebieha európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Prosím, aby ste ich vypĺňali presne podľa pokynov: Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Vás pozývajú na burzu oblečenia a hračiek, ktorá sa uskutoční v piatok 21.10.2016 od 15.00 do 18.00 v areáli školy. Výťažok z akcie poputuje na vzdelávacie programy v Afrike pod záštitou organizácie UNICEF.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Po letných prázdninách opäť začíname „Kakavkové párty“ pre deti od 4. – 9. ročníka základných škôl. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 15. októbra o 16.30 hod v Jezuitskom pastoračnom centre. Kto by mal záujem podať pomocnú ruku pri organizovaní programu pre deti, nech sa prihlási u pátra Leopolda Slaninka SJ alebo u Zuzany Fabiánovej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

27. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Františka Assiského. Spomienka.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Ružencovej Panny Márie. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Október je mesiac modlitby svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou a prináša veľké požehnanie do života rodín a Cirkvi.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa ho pomodlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na ich získanie za obvyklých podmienok treba sa pomodliť 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ruženec sa modlieva pred svätými omšami. Snažme sa na ňom viac zúčastňovať.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra činila 2700,-€. Pán nech odmení všetkých ochotných darcov.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Nakoľko sa blížime ku 1. kolaudácii Pastoračného centra a požehnaniu budovy, ktorá ako súčasť kostola sa stavia 22 rokov, počas ktorých popri obdivuhodných obetách mnohých farníkov došlo aj ku nedorozumeniam, nedôvere, rozdeleniam a ochladnutiu vzťahov, poklony Sviatosti Oltárnej vo štvrtok po sv. omši až do požehnania budovy budú zamerané za farnosť, za zmierenie a uzdravenie. Prosím farníkov, aby sa aj aktívne zapojili do týchto adorácii aj svojimi modlitbami. Môže to byť aj podľa vekových kategórii alebo spoločenstiev.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania budú mať prvé stretnutie vo štvrtok po svätej omši na fare.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole. Prosil by som všetky deti a ich rodičov, aby prišli v piatok na svätú omšu. Urobíme si aktuálny zoznam detí a kontrolu ich slovníčkov. Po svätej omši bude stretnutie s rodičmi pri ktorom si povieme základné informácie. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu).

Birmovanci starí aj noví majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej s animátormi a kňazmi.

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 do 28.2.2017.

Prebieha európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Prosím, aby ste ich vypĺňali presne podľa pokynov: Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenská republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva. Od 26. septembra tu predstavujeme dielo renomovaného slovenského výtvarníka a nositeľa ocenenia Fra Angelico, Ladislava Čarného, s názvom: Božie srdce.

Materské centrum Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva mamičky s malými deťmi na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 5. októbra o 10.00 hod. Obsahom stretnutia bude duchovná obnova, ktorú povedie p. Peter Zahoránsky SJ. Pri tejto príležitosti bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom.

Prvý štvrtok v mesiaci: po večernej svätej omši o 18.30 hod. bude krátka pobožnosť na nové kňazské a rehoľné povolania.

Prvý piatok v mesiaci: po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť. O 15.00 hod. bude krátka pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

26. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka.
Štvrtok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok.
Piatok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Sobota: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V sobotu začína október mesiac modlitby svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou a prináša veľké požehnanie do života rodín a Cirkvi.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa ho pomodlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na ich získanie za obvyklých podmienok treba sa pomodliť 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ruženec sa modlieva pred svätými omšami. Snažme sa na ňom viac zúčastňovať.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých ochotných darcov.

Nakoľko sa blížime ku 1. kolaudácii Pastoračného centra a požehnaniu budovy, ktorá ako súčasť kostola sa stavia 22 rokov, počas ktorých popri obdivuhodných obetách mnohých farníkov došlo aj ku zraneniam, nedôvere, rozdeleniam a ochladnutiu vzťahov, poklony Sviatosti Oltárnej vo štvrtok po sv. omši až do požehnania budovy budú zamerané za farnosť, za zmierenie a uzdravenie rán. Prosím farníkov, aby sa aj aktívne zapojili do týchto adorácii aj svojimi modlitbami. Môže to byť aj podľa vekových kategórii alebo spoločenstiev.

Úmysly na sväté omše na mesiac november budeme zapisovať na budúci týždeň ako obvykle.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole. Tie deti, ktoré môžu prísť iba v stredu sú vítané a môžu sa zapojiť do svätej omše buď prinášaním obetných darov, alebo chlapci miništrovaním.
Žiaci 2. ročníka si môžu vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie po svätých omšiach v sakristii.

Birmovanci starí aj noví majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej s animátormi a kňazmi.
Nových birmovancov 9. ročníka dôrazne vyzývam, aby si čím prv vyzdvihli prihlášky a úplne vyplnené ich odovzdali do konca septembra. Ktorí nestíhajú získať potvrdenie o birmovke birmovného rodiča, môžu ho doniesť aj neskoršie na krstnom liste.

Prosím lektorov a čítajúcich Božie slovo pri svätých omšiach o formačné stretnutie s nimi v stredu po svätej omši o 18.00 v Pastoračnom centre. Prosíme aj nových záujemcov o Sväté písmo a čítanie, aby prišli na stretnutie.

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 do 28.2.2017.

Prebieha európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Prosím, aby ste ich vypĺňali presne podľa pokynov: podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jezuiti si každoročne 27. septembra pripomínajú, že 27. septembra 1540, apoštolským listom Regimini militantis Ecclesiae, pápež Pavol III. schválil a potvrdil Spoločnosť Ježišovu.

Zapisovanie úmyslov na november v našej kaplnke bude 1. októbra 2016 pol hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30 hod. na sv. omšu o 6.00 hod.; od 7.30 hod. na sv. omšu o 8.00 hod. a od 18.00 hod. na sv. omšu o 18.30 hod.

Pozývame Vás na mariánsku októbrovú pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. októbra 2016 po rannej svätej omši. Október je mesiac sv. ruženca. Povzbudzujeme Vás preto k tejto modlitbe osobitne v tento mesiac.

Pozývame Vás na Piešťanské chvály, ktoré sa uskutočnia v našej kaplnke budúcu nedeľu o 15.00h. Téma stretnutia: Srdce chvály. Hosť: Milan Bodnár.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra pri farskom úrade. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 258 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 52