História

Ukazujem 1 - 10 z 254 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 26

Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka. Štvrtok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok. Piatok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Sobota: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka. Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V sobotu začína október mesiac modlitby svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou a prináša veľké požehnanie do života rodín a Cirkvi.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa ho pomodlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na ich získanie za obvyklých podmienok treba sa pomodliť 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ruženec sa modlieva pred svätými omšami. Snažme sa na ňom viac zúčastňovať.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých ochotných darcov.

Nakoľko sa blížime ku 1. kolaudácii Pastoračného centra a požehnaniu budovy, ktorá ako súčasť kostola sa stavia 22 rokov, počas ktorých popri obdivuhodných obetách mnohých farníkov došlo aj ku zraneniam, nedôvere, rozdeleniam a ochladnutiu vzťahov, poklony Sviatosti Oltárnej vo štvrtok po sv. omši až do požehnania budovy budú zamerané za farnosť, za zmierenie a uzdravenie rán. Prosím farníkov, aby sa aj aktívne zapojili do týchto adorácii aj svojimi modlitbami. Môže to byť aj podľa vekových kategórii alebo spoločenstiev.

Úmysly na sväté omše na mesiac november budeme zapisovať na budúci týždeň ako obvykle.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole. Tie deti, ktoré môžu prísť iba v stredu sú vítané a môžu sa zapojiť do svätej omše buď prinášaním obetných darov, alebo chlapci miništrovaním.
Žiaci 2. ročníka si môžu vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie po svätých omšiach v sakristii.

Birmovanci starí aj noví majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej s animátormi a kňazmi.
Nových birmovancov 9. ročníka dôrazne vyzývam, aby si čím prv vyzdvihli prihlášky a úplne vyplnené ich odovzdali do konca septembra. Ktorí nestíhajú získať potvrdenie o birmovke birmovného rodiča, môžu ho doniesť aj neskoršie na krstnom liste.

Prosím lektorov a čítajúcich Božie slovo pri svätých omšiach o formačné stretnutie s nimi v stredu po svätej omši o 18.00 v Pastoračnom centre. Prosíme aj nových záujemcov o Sväté písmo a čítanie, aby prišli na stretnutie.

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 do 28.2.2017.

Prebieha európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Prosím, aby ste ich vypĺňali presne podľa pokynov: podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jezuiti si každoročne 27. septembra pripomínajú, že 27. septembra 1540, apoštolským listom Regimini militantis Ecclesiae, pápež Pavol III. schválil a potvrdil Spoločnosť Ježišovu.

Zapisovanie úmyslov na november v našej kaplnke bude 1. októbra 2016 pol hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30 hod. na sv. omšu o 6.00 hod.; od 7.30 hod. na sv. omšu o 8.00 hod. a od 18.00 hod. na sv. omšu o 18.30 hod.

Pozývame Vás na mariánsku októbrovú pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. októbra 2016 po rannej svätej omši. Október je mesiac sv. ruženca. Povzbudzujeme Vás preto k tejto modlitbe osobitne v tento mesiac.

Pozývame Vás na Piešťanské chvály, ktoré sa uskutočnia v našej kaplnke budúcu nedeľu o 15.00h. Téma stretnutia: Srdce chvály. Hosť: Milan Bodnár.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra pri farskom úrade. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

25. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Ondreja kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Streda: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
Piatok: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok sobotu. Obsahom je poďakovanie za úrodu. Môžete doniesť dary z plodov vašich záhrad a polí na požehnanie.

20. septembra v utorok t.r. bude Svätý otec František predsedať medzináboženskému stretnutiu, ktoré sa uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo všetkých partikulárnych cirkvách tento deň celebroval ako Deň modlitby za pokoj.

Na budúcu nedeľu vás prosíme o zbierku na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých ochotných darcov.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v tomto týždni aj v stredu aj v piatok o 18.00 vo farskom kostole, komu ako vyhovuje.
Žiaci 2. ročníka si môžu vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie po svätých omšiach v sakristii.

Birmovanci starí aj noví majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej s animátormi a kňazmi. Nových birmovancov 9. ročníka dôrazne vyzývam, aby si čím prv vyzdvihli prihlášky a úplne vyplnené ich odovzdali do konca septembra.

Prosím mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania o formačné stretnutie s nimi v utorok po svätej omši o 18.00 v Pastoračnom centre.

Hľadáme ochotnú osobu do Kaplnky Božského Srdca na pomoc a zastupovanie pani kostolníčky Summerovej, ktorá sa potrebuje starať o mamu v pokročilom veku.

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 do 28.2.2017.

Spolok svätého Vojtecha pozýva 21. septembra o 19.00 na koncert talianskej skupiny The Sun. Uskutoční sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Koncert je spojený s prezentáciou knihy Cesta Slnka, rozprávajúcej príbeh o punkerovi Francescovi Lorenzim, ktorý našiel cestu k Bohu. Vstup je voľný.

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík pre deti, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Začala prebiehať európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

24. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Streda: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok.
Štvrtok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť. Sväté omše budú ako v nedeľu.
Piatok: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok sobotu. Obsahom je poďakovanie za úrodu. Môžete doniesť dary z plodov vašich záhrad a polí na požehnanie.

Kňazské rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu budú v pondelok so začiatkom svätej omše o 9.30 v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, na ktorú vás srdečne pozývame s prosbou o modlitby za nás kňazov.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Na základe viacerých žiadostí rodičov bude svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka v piatok o 18.00 vo farskom kostole. Žiaci 2. ročníka si môžu vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie po svätých omšiach v sakristii.
Birmovanci sú pozvaní tiež na svätú omšu v piatok o 18.00. Tí, ktorí majú ísť na birmovku 30.10.2016 majú po svätej omši stretnutie s animátormi.
Nových birmovancov 9. ročníka dôrazne vyzývam, aby si čím prv vyzdvihli prihlášky a vyplnené ich odovzdali do konca septembra.

Prosím rodičov a krstných rodičov, aby dbali na kresťanskú výchovu svojich detí, ku ktorej patrí aj účasť na školskom vyučovaní náboženstva, ktorá je podmienkou k prijatiu k príprave na sviatosť birmovania. Uvedomme si, že sviatosť birmovania je zavŕšením krstu a kresťanského zasvätenia. Je vydaním svedectva viery a posilou Duchom Svätým pre udržanie si viery a lásky k Bohu v dnešnej sekularizovanej, odkresťančovanej a islamizovanej Európe.
Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie s nimi v utorok o 15.00.

Stretnutie miništrantov bude v piatok po svätej omši.

Vo štvrtok 15.9.2016 o 14.00 pozývame rodičov a iných dospelých záujemcov do Pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda, kde bude prednáška PhDr. Evy Prvej, psychologičky na tému výchovy chlapcov.

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína bude 15. septembra so slávnostnou sv. omšou o 10.30 hod. Hlavným kazateľom bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Celý program máte na plagáte na nástenke alebo na web stránke www.bazilika.sk.

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 do 28.2.2017.

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík pre deti, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 445253.

Začala prebiehať európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V pondelok 12. septembra 2016 budú v našej kaplnke kňazské rekolekcie piešťanského dekanátu. Pozývame vás na sv. omšu so začiatkom o 9.30 hod.

Vo štvrtok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie slávime titulárny sviatok našej kaplnky. Sväté omše budú: 6.30; 8.00, 9.30 a 18.30. Pri večernej svätej omši bude spievať v našej kaplnke piešťanský Coro Laudamus. Pozývame vás srdečne na túto svätú omšu.

Pod názvom Discover – Príď a spoznaj sám seba – pozývame stredoškolákov do dvojročného formačného programu, v rámci malých stretiek. Tie budú prebiehať od 14. septembra, v stredu, štvrtok, alebo v piatok o 18.00 hod. Stredoškoláci sa do nich môžu zapísať buď v sakristii Jezuitského kostola alebo môžu prísť priamo na prvé stretko v týždni od 14. septembra.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

23. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza kňazov a mučeníkov.
Štvrtok: NARODENIE PANNY MÁRIE. Sviatok.
Sobota: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Veni Sancte na začiatku školského roka (vzývanie Ducha Svätého s modlitbou za žiakov a študentov) je dnes na začiatku svätých omší.
Zároveň pozývam prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka a birmovancov na svätú omšu v piatok o 18.00 vo farskom kostole, ktorá bude venovaná modlitbám za nich na začiatku školského roku a pri ktorej si povieme ďalšie informácie s prípravou ku sviatostiam.
Po svätej omši birmovanci budú mať stretnutie v skupinkách s animátormi. Stretnutie miništrantov bude v piatok po svätej omši.

Od piatku do nedele bude v našej farnosti prebiehať Kurz prípravy pre snúbencov do manželstva. Modlime sa za snúbencov, aby sa dobre pripravili a stali sa svedeckými kresťanskými manželmi a rodinami.

Zbor sv. Cecílie z Podebrad bude účinkovať v sobotu na svätej omši v Kúpeľnej kaplnke Božského Srdca Ježišovho a po nej bude koncert sakrálnej hudby.
V nedeľu bude účinkovať vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda pri svätej omši o 10.30.

Výročná púť do Hájička vo Veľkých Kostoľanoch bude v dňoch od 10.9.2016 do 12.9.2016. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 11.9.2016 o 10.30 bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína bude 15. septembra so slávnostnou sv. omšou o 10.30 hod. Hlavným kazateľom bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Celý program máte na plagáte na nástenke, alebo na web stránke www.bazilika.sk.

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík pre deti, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Spoločné Veni Sancte s otcom arcibiskupom J. E. Mons. Jánom Oroschom pre všetky školy, žiakov, pedagógov a ostatných bratov a sestry vo viere, na začiatku nového školského roka bude v deň liturgického sviatku Narodenia Panny Márie, 8. septembra 2016 o 17.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Začala prebiehať európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pod názvom Discover – Príď a spoznaj sám seba – pozývame stredoškolákov do dvojročného formačného programu, v rámci malých stretiek. Tie budú prebiehať od 14. septembra, v stredu, štvrtok, alebo v piatok o 18.00 hod. Stredoškoláci sa do nich môžu zapísať buď v sakristii Jezuitského kostola alebo môžu prísť priamo na prvé stretko v týždni od 14. septembra.

Od piatku 9. septembra opäť začína miništrantská sv. omša, ktorá býva každý piatok o 18.30 hod. a sú pozvaní na ňu všetci chlapci od 1. ročníka základnej školy. Pozývame tiež na pravidelné miništrantské stretká, ktoré bývajú každý piatok po sv. omši, teda o 19.15 hod. a sú určené pre chlapcov od 4. do 9. ročníka základnej školy.

Materské centrum Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch po letných prázdninách opäť začína svoju činnosť. Jeho organizátori pozývajú mamičky s malými deťmi na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 7. septembra o 10.00 hod. Obsahom stretnutia bude duchovná obnova, ktorú povedie P. Peter Zahoránsky SJ. Pri tejto príležitosti bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Na budúcu nedeľu 11. septembra 2016 o 15.00 hod. bude v našej kaplnke stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

22. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac OKTÓBER. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné. Milodar pre kňaza za úmysel sv. omše sa bude prijímať hneď pri nahlásení sv. omše.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Prvý štvrtok v mesiaci je deň modlitieb za duchovné povolania. Na tento úmysel bude venovaná adorácia vo farskom kostole po sv. omši. Sv. omša bude votívna Za povolania na kňazský stav.

Veni Sancte na začiatku školského roka (vzývanie Ducha Svätého s modlitbou za žiakov a študentov) bude na budúcu nedeľu na začiatku sv. omší po pozdrave a úvodnom slove kňaza. Po hymne nasleduje hneď Glória a úkon kajúcnosti sa vynecháva.

Dňa 30. augusta 2016 o 17.30 bude J. E. Mons. Ján Orosch sláviť Eucharistiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti výročia posvätenia Katedrálneho chrámu.
Spomnime si v tento deň v modlitbách na otca arcibiskupa, lebo tento deň je aj výročným dňom jeho uvedenia do úradu.

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína bude 15. septembra so slávnostnou sv. omšou o 10.30 hod. Hlavným kazateľom bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Celý program máte na plagáte na nástenke a na web stránke www.bazilika.sk.

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík pre deti, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Spoločné Veni Sancte s otcom arcibiskupom J. E. Mons. Jánom Oroschom pre všetky školy, žiakov, pedagógov a ostatných bratov a sestry vo viere, na začiatku nového školského roka bude v deň liturgického sviatku Narodenia Panny Márie, 8. septembra 2016 o 17.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Začala prebiehať európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny: Mama, otec, deti. Petičné hárky máte vzadu v kostole. Podpísať petíciu môže každý občan SR od 18 rokov. Údaje treba vypísať čitateľne a bez skratiek. Treba uvádzať aj rodné priezvisko a to aj muži, hoci sa opakuje. Štátna príslušnosť sa vypisuje celým: Slovenska republika. Súčasne so zbieraním podpisov prebieha projekt „Urob Vianoce už teraz“, kde by sa ľudia a rodiny vedeli niečím obdarovať. Dobrovoľníci na podporu týchto podujatí sa môžu zaregistrovať na stránke www.otcamamudetom.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie úmyslov na október v našej kaplnke bude 1. septembra 2016 pol hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30 hod. na sv. omšu o 6.00 hod.; od 7.30 hod. na sv. omšu o 8.00 hod. a od 18.00 hod. na sv. omšu o 18.30 hod.

Od 3. septembra 2016, každú sobotu o 18.30 hod., opäť začínajú mládežnícke sväté omše.

Od 4. septembra 2016, každú nedeľu o 11.00 hod., opäť začínajú v našej kaplnke rodinné sväté omše. Všetci ste vítaní.

Jezuiti pozývajú stredoškolákov na dvojročný formačný program s názvom „Discover – Príď a objav sám seba“ a to formou malých stretiek. Tie budú prebiehať od 14. septembra – v stredu, štvrtok alebo v piatok o 18.00 hod. Stredoškoláci sa môžu do nich zapísať v sakristii našej kaplnky alebo môžu prísť priamo na prvé stretnutie, ktoré bude v stredu 14. septembra 2016.

Kongregácia sestier Božieho milosrdenstva (KSMB) pozýva členov hnutia Faustínum, ale aj iných na duchovné cvičenia o Božom milosrdenstve do Dolného Smokovca. Viac info je na nástenke.

Prvý štvrtok v mesiaci: po večernej svätej omši o 18.30 hod. bude krátka pobožnosť na nové kňazské a rehoľné povolania.

Prvý piatok v mesiaci: po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť. O 15.00 hod. bude krátka pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 254 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 51