História

Ukazujem 1 - 10 z 275 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 28

Oznamy

7. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Streda: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA. Sviatok.
Štvrtok: Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Spomienka.
NEDEĽA: ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Prosím tých rodičov, ktorí nepriniesli ešte krstný list dieťaťa, ktoré má ísť na 1. sv. prijímanie, aby tak urobili čím prv. Termín odovzdania bol do konca roka 2016. Podobne vyzývam tých rodičov a deti 3. ročníka, ktoré neboli ešte na 1. preskúšaní.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany, a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom. Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3-ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je posledná možnosť prihlásiť sa na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3-ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Prihlásiť sa možno v sakristii jezuitského kostola alebo u pátra Leopolda Slaninku. Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Začiatok duchovnej obnovy je spoločný, v sobotu 25. februára o 19.30 hod v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie s následným pokračovaním v malých spoločenstvách nasledujúci týždeň.

Pozývame vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky). Začíname v prvú pôstnu nedeľu, 5. marca 2017 po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke. Stretnutia budú prebiehať každú pôstnu nedeľu večer, približne hodinu.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

6. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy. Spomienka. Výročný deň smrti sv. Cyrila (869). Sv. Valentína, biskupa a mučeníka, patróna snúbencov a zamilovaných.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Spomienka.
NEDEĽA: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a birmovancov bude ako obvykle.
Tým deťom 3. ročníka, ktoré neboli na preskúšaní z 1. časti otázok bude zaslané napomenutie a varovanie, že nebudú môcť pristúpiť k 1. sv. prijímaniu.
Tiež prosím tých rodičov, ktorí nepriniesli ešte krstný list dieťaťa, aby tak urobili čím prv. Termín odovzdania bol do konca roka 2016.

Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie v utorok o 15.00 na fare sv. CM.

Na utorok 14.2.2017 pozývame do Kaplnky Božského Srdca Ježišovho všetkých pravidelných adorátorov každodennej poklony Sviatosti oltárnej na svätú omšu o 16.15 a po nej na spoločné stretnutie, pri ktorom by sme sa spoznali a naplánovali ďalšiu spoluprácu. Pozývame aj ďalších záujemcov o túto službu.

V utorok pozývame snúbencov a mladých, ktorí túžia po láske, na sv. omšu do farského kostola sv. CM o 18.00, pri ktorej im bude na príhovor sv. Valentína udelené požehnanie.

Od 13. do 19. februára 2017 prebieha Národný týždeň manželstva (NTM). Svätá omša vo štvrtok o 18.00 vo farskom kostole s adoráciou a požehnaním bude venovaná manželom, ktorých na túto svätú omšu srdečne pozývame. V prípade záujmu po sv. omši je možné sa stretnúť a porozprávať.

Pútnici z Piešťan a okolia, ktorí putujú do Šaštína, prispeli na zakúpenie nového kotla na kúrenie do kostola sumou 100,-€. Pán nech ich požehná a odmení.

V nedeľu 12.2.2017 o 17.00 v Jezuitskom pastoračnom centre sa uskutoční stretnutie s názvom Chvíľa pre manželov s témou: Ako sa starať o vlastný vzťah.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes, 12. februára 2017, o 17.00h. bude v našom Jezuitskom pastoračnom centre akcia s názvom „Chvíľa pre manželov“, ktorá ponúka tému – Ako sa starať o vlastný vzťah. Hosť: P. Peter Zahoránsky SJ.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Pozývame na „Kakavkovú párty“ deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 18. februára o 16.00 hod v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty bude bývajú pravidelne každú druhú sobotu o 16.00 hod.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

5. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Piatok: Sv. Školastiky, panny. Spomienka.
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ľubovoľná spomienka.
NEDEĽA: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Zbierka na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy činila 765,-€. Všetkých darcov nech odmení Pán.

Ďakujeme všetkým darcom za prvopiatkovú zbierku potravín na pomoc ľuďom v núdzi.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a birmovancov bude ako obvykle na svätých omšiach. V stredu alebo v piatok bude posledné preskúšanie prvoprijímajúcich detí 3. ročníka z 1. časti otázok.

Na budúcu sobotu 11.2. v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú a 25. Svetový deň chorých budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí sa z dôvodu choroby alebo veku nachádzajú v ohrození života, a to vo farskom kostole sv. CM ráno o 7.00 a v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho o 16.15.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na zorganizovaní výdaja „Polievky zo srdca“ v Pastoračnom centre sv. CM pre piešťanských bezdomovcov. Ďakujem aj pracovníkom sociálnych služieb mestského úradu a pracovníkom Katolíckej charity v Piešťanoch za podporu a pomoc. Ďakujem aj všetkým reštauráciám a jedálňam, ktorí sa zapojili a poskytli polievku pre ľudí na ulici.

Na utorok 14.2.2017 pozývame do Kaplnky Božského Srdca Ježišovho všetkých pravidelných adorátorov každodennej poklony Sviatosti oltárnej na svätú omšu o 16.15 a po nej na spoločné stretnutie, pri ktorom by sme sa spoznali a naplánovali ďalšiu spoluprácu. Pozývame aj ďalších záujemcov o túto službu.

V nedeľu 12.2.2017 o 17.00 v Jezuitskom pastoračnom centre sa uskutoční stretnutie s názvom Chvíľa pre manželov s témou: Ako sa starať o vlastný vzťah.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Dňa 5. februára 2017 budú o 15.00 v jezuitskej kaplnke Piešťanské chvály.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na katolícke školstvo trnavskej arcidiecézy v našej kaplnke – 701, 20 EUR. Za vaše milodary ďakujeme.

Dnes o 15.00h. je stretnutie Združenia Faustínum v našom Jezuitskom pastoračnom stredisku. Stretnutia sa zúčastní aj sestra z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktorá je zodpovedná za celé Združenie Faustínum.

Dnes o 15.00h. budú v našej kaplnke Piešťanské chvály. Hosť: Michal Kevický. Téma: Majstrov plán.

Na budúcu sobotu (11. februára 2017) je Panny Márie Lurdskej a zároveň 25. Svetový deň chorých. Pri ranných svätých omšiach o 6.00 a 8.00h. udelíme chorým a starým sviatosť pomazania chorých.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Bosca, kňaza. Spomienka.
Štvrtok: OBETOVANIE PÁNA. Sviatok.
Sobota: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Prvý piatok v mesiaci.
NEDEĽA: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnes je zbierka na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Všetkých darcov nech odmení Pán.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly na mesiac marec ako obvykle.

Na sviatok Obetovania Pána sväté omše začnú obradom požehnania sviec a procesiou. Nezabudnite si priniesť sviece na požehnanie.

V stredu pri spomienke na sv. Blažeja budeme na konci svätej omše udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.
Naďalej prebieha prvopiatková zbierka potravín na pomoc ľuďom v núdzi.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a birmovancov bude ako obvykle na svätých omšiach. V stredu alebo v piatok bude opakované preskúšanie prvoprijímajúcich detí 3. ročníka z 1. časti otázok pre tých, ktorí ešte neprišli.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na zorganizovaní výdaja „Polievky zo srdca“ v Pastoračnom centre sv. CM pre piešťanských bezdomovcov. Ďakujem aj pracovníkom sociálnych služieb mestského úradu a pracovníkom Katolíckej charity v Piešťanoch za podporu a pomoc. Ďakujem aj všetkým reštauráciám a jedálňam za ochotu zapojiť sa a poskytnúť polievku pre ľudí na ulici. Polievku chceme vydávať aj v tomto týždni v stredu a v sobotu od 13.00 do 15.00 v uvedených priestoroch.

Pozývame všetkých, aby prišli do adoračného centra *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho, kde je každodenná poklona Ježišovi Kristovi prítomnému v Eucharistii. Poklony sú ráno od 8.00 do svätej omše o 16.15, okrem sobôt. (V sobotu je potrebné kaplnku upratať a poobede sa často vysluhuje sviatosť manželstva). Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí záväzne prichádzajú na hodiny adorácie, a tým udržujú každodennú celodennú poklonu Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej.

V nedeľu 12.2.2017 o 17.00 v Jezuitskom pastoračnom centre sa uskutoční stretnutie s názvom Chvíľa pre manželov s témou: Ako sa starať o vlastný vzťah.

Pátri jezuiti pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovná obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Dňa 5. februára 2017 budú o 15.00h. v jezuitskej kaplnke Piešťanské chvály.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

Cirkevná spojená škola sv. Márie Goretti a Rada rodičov vás srdečne pozýva na 10. ročník plesu CSŠ, ktorý sa bude konať dňa 10.2.2017 o 19.00 v reštaurácii Semafor. Vstupné je 30€ na osobu. Lístky budú v predaji od 10.1. do 31.1.2017 u pani Klapicovej, na 1. stupni CSŠ u p. učiteľky Kiššovej a na 2. stupni u p. učiteľa Mencla.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej diecéze zbierka na katolícke školstvo trnavskej arcidiecézy. Za vaše milodary ďakujeme.

Zapisovanie sv. omší bude v utorok 31. 1. 2017 vždy 30. minút pred svätými omšami na mesiac marec.

Na sviatok Obetovania Pána budeme pri každej svätej omši požehnávať hromničné sviece. Každý si prinesie svoje. Na spomienku sv. Blažeja udelíme svätoblažejské požehnanie po každej svätej omši. Prvý štvrtok v mesiaci obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 4. februára 2017 po rannej svätej omši.

Materské Centrum. V stredu o 9.30h. pozývame ako zvyčajne mamičky s malými deťmi do nášho jezuitského pastoračného centra. Možnosť stretnúť sa s kňazom a príležitosť pristúpiť k svätej spovedi.

Opäť pozývame na „Kakavkovú párty“ deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 4. februára o 16.00 hod v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty býva pravidelne každú druhú sobotu o 16.00 hod.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

3. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.Spomienka.
Streda: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA. Sviatok.
Štvrtok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.
Sobota: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
NEDEĽA: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Všetkých darcov nech odmení Pán.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na zorganizovaní výdaja „Polievky zo srdca“ v Pastoračnom centre sv. CM pre piešťanských bezdomovcov. Ďakujem aj zástupcom mesta Piešťany, pracovníkom sociálnych služieb mesta, pracovníkom Katolíckej charity v Piešťanoch za podporu a pomoc. Ďakujem aj všetkým reštauráciám a jedálňam za ochotu zapojiť sa a poskytnúť polievku pre ľudí na ulici. Polievka sa bude vydávať v mesiaci január v stredu a v sobotu od 13.00 do 15.00 v uvedených priestoroch.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celý týždeň sa vo svätých omšiach berú primerané úmysly v modlitbe veriacich a v nedeľu omšový formulár Za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť za účasti evanjelického a gréckokatolíckého pána farára bude vo farskom kostole sv. CM vo štvrtok 26.1.2017 o 18.00, na ktorú pozývame kňazov z dekanátu Piešťany a veriacich všetkých kresťanských cirkví a spoločenstiev s ich predstaviteľmi.

Svätá omša vo štvrtok bude presunutá na 17.00.

Od 1. januára 2017 v Piešťanoch je otvorené adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Pozývame všetkých, aby prišli za Ježišom, aby ho počúvali, pri ňom riešili svoje problémy a nachádzali duchovnú silu do svojho života a povolania. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí záväzne prichádzajú na hodiny adorácie, a tým udržujú každodennú celodennú poklonu Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a birmovancov ako obvykle na svätých omšiach. V stredu alebo v piatok bude preskúšanie prvoprijímajúcich detí 3. ročníka z 1. časti otázok.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

Cirkevná spojená škola sv. Márie Goretti a Rada rodičov vás srdečne pozýva na 10. ročník plesu CSŠ, ktorý sa bude konať dňa 10.2.2017 o 19.00 v reštaurácii Semafor. Vstupné je 30€ na osobu. Lístky budú v predaji od 10.1. do 31.1.2017 u pani Klapicovej, na 1. stupni CSŠ u p. učiteľky Kiššovej a na 2. stupni u p. učiteľa Mencla.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 275 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 55