História

Ukazujem 1 - 10 z 270 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 27

Oznamy

2. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Antona, opáta. Spomienka. Sobota: Sv. Agnesy, panny a mučenice. Spomienka.
NEDEĽA: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Nech Pán odmení všetkých darcov.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na zorganizovaní výdaja „Polievky zo srdca“ v Pastoračnom centre sv. CM pre piešťanských bezdomovcov. Ďakujem aj zástupcom mesta Piešťany, pracovníkom sociálnych služieb mesta, pracovníkom Katolíckej charity v Piešťanoch za podporu a pomoc. Ďakujem aj všetkým reštauráciám a jedálňam za ochotu zapojiť sa a poskytnúť polievku pre ľudí na ulici. Polievka sa bude vydávať v mesiaci január v stredu a v sobotu od 13.00 do 15.00 v uvedených priestoroch.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celý týždeň sa vo svätých omšiach berú primerané úmysly v modlitbe veriacich a v nedeľu omšový formulár Za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť za účasti evanjelického a gréckokatolíckého pána farára bude vo farskom kostole sv. CM vo štvrtok 26.1.2017 o 18.00, na ktorú pozývame kňazov z dekanátu Piešťany a veriacich všetkých kresťanských cirkví a spoločenstiev s ich predstaviteľmi.

Od 1. januára 2017 v Piešťanoch je otvorené adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Pozývame všetkých, aby prišli za Ježišom, aby ho počúvali, pri ňom riešili svoje problémy a nachádzali duchovnú silu do svojho života a povolania. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí záväzne prichádzajú na hodiny adorácie, a tým udržujú každodennú celodennú poklonu Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej.

Konečná suma za koledovanie Dobrá novina v Piešťanoch za obe farnosti bola 2200,-€. Ešte raz vyjadrujem vďaku za vaše milodary.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

Cirkevná spojená škola sv. Márie Goretti a Rada rodičov vás srdečne pozýva na 10. ročník plesu CSŠ, ktorý sa bude konať dňa 10.2.2017 o 19.00 v reštaurácii Semafor. Vstupné je 30€ na osobu. Lístky budú v predaji od 10.1. do 31.1.2017 u pani Klapicovej, na 1. stupni CSŠ u p. učiteľky Kiššovej a na 2. stupni u p. učiteľa Mencla.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra pri fare sv. Cyrila a Metoda. Za vaše milodary ďakujeme.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Koledovanie Dobrá novina v Piešťanoch za obe farnosti: 2200,- EUR. Za Vaše milodary ďakujeme.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Krst Krista Pána 2017

Liturgický kalendár

NEDEĽA: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.

Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie spolu s rodičmi bude ako obvykle na sv. omši v piatok o 18.00 (alebo kto nemôže v piatok, tak v stredu o 18.00).

Príprava na birmovku pre mladých bude ako obvykle v piatok vo farskom kostole o 18.00 a po sv. omši.

Od 1. januára 2017 v Piešťanoch je otvorené adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí záväzne prichádzajú na hodiny adorácie, a tým udržujú každodennú celodennú poklonu Ježišovi Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej.

Na budúcu nedeľu vás prosím o zbierku na dokončenie Pastoračného centra. Osobitne ide aj o rekonštrukciu kotolne v kostole, kde je potrebné vymeniť plynové kotle, ktoré sa kazia.

Na budúci víkend od piatku do nedele bude v Pastoračnom centre prebiehať Kurz prípravy snúbencov do manželstva. Sprevádzajme snúbencov aj animátorov modlitbami, aby sme všetci napomáhali duchovnej obnove manželov a rodín.

Prosím dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní zorganizovať stretnutie v pastoračnom centre pre piešťanských bezdomovcov a ponúknuť im teplý čaj alebo polievku.

Dňa 8. januára 2017 budú o 15.00h. v jezuitskej kaplnke Piešťanské chvály. Hosťom bude vdp. Ján Buc.

Na nástenke máte informácie o púti zaľúbených v dňoch 17. – 19. februára 2017 v Šaštíne. O manželských rekolekciách v dňoch od 31.3. do 2.4.2017 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. O 12. ročníku projektu Rádia Lumen „Rádio Lumen spája Lumen rodiny“.

Cirkevná spojená škola sv. Márie Goretti a Rada rodičov vás srdečne pozýva na 10. ročník plesu CSŠ, ktorý sa bude konať dňa 10.2.2017 o 19.00 v reštaurácii Semafor. Vstupné je 30€ na osobu. Lístky budú v predaji od 10.1. do 31.1.2017 u pani Klapicovej, na 1. stupni CSŠ u p. učiteľky Kiššovej a na 2. stupni u p. učiteľa Mencla.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na Haiti v našej kaplnke: 2770,06 EUR. Peniaze budú použité na výstavbu domov pre ľudí pod záštitou Spoločnosti Ježišovej. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

V predsieni kostola ponúka páter Leopold Slaninka svoju novú knihu s názvom TRI KROKY DO NEBA alebo Ako sa pripraviť na smrť? Obsahom knihy je výber z nedeľných príhovorov a ďalšej literárnej tvorby počas jeho deväťročného pôsobenia v Piešťanoch, ktorú pripravil pri príležitosti svojho životného 50. ročného jubilea, ktoré oslávi v tomto roku. Knihu si možno zakúpiť aj v Dobrej Knihe za 8,- EUR, alebo dnes za dobrovoľný príspevok.

Od piatku 13. januára opäť začína miništrantská sv. omša, ktorá býva každý piatok o 18.30 hod. a sú pozvaní na ňu všetci chlapci od 1. ročníka základnej školy. Pozývame tiež na pravidelné miništrantské stretká, ktoré bývajú každý piatok po sv. omši, teda o 19.15 hod. a sú určené pre chlapcov od 4. do 9. ročníka základnej školy.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

1. nedeľa po narodení Pána 2017, slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi. Spomienka.
Piatok: ZJAVENIE PÁNA. SLÁVNOSŤ. Prikázaný sviatok.
Sobota: Sv. Silvestra. Koniec občianskeho roka.
NEDEĽA: KRST KRISTA PÁNA. Sviatok.

Oznamy

Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sväté omše sú ako v nedeľu.
V rámci liturgie sa na úvod požehnáva voda, ktorou sa kropí ľud a veriaci si ju berú do svojich príbytkov. Nezabudnite si priniesť nádoby. Tiež sa slávnostne ohlasuje dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých slávností.

Požehnanie domu môžete nahlásiť v sakristii (meno, adresu a telefónne číslo). Poprípade čas si môžete dohodnúť aj s kňazmi osobne.

Kto sa dnes na slávnosť Bohorodičky Panny Márie zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Novoročný koncert „Malá vianočná hudba“ sláčikového kvarteta „Ad gloriam Dei“ bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v stredu 4.1.2017 po svätej omši o 18.45.

Na slávnosť Zjavenia Pána po svätej omši o 10.30 bude vianočný koncert kvinteta Bojnencov (20 - 30 minút), ktorí budú účinkovať aj pri svätej omši. Nech nám aj umenie pomáha povznášať svojho ducha k Bohu a oslavovať ho za jeho nesmierne dary lásky k človeku.

Spovedanie v tomto týždni bude ako obvykle pred a po svätých omšiach podľa potreby.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac február bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach ako obvykle.

Vianočná ofera na potreby farnosti činila 1630,- €. Pán nech požehná všetkých darcov.

Od 1. januára 2017 v našom meste Piešťany otvoríme adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017 pri svätej omši v KBSJ o 9.00.
Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailová adresa) v sakristii kúpeľnej kaplnky.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a koledovaní Dobrej noviny, ako aj všetkým darcom. Koledníci vyzbierali 700,- €. Kto by ešte chcel podporiť Dobrú novinu, môže do 6. januára prispieť do pokladničky v kostole sv. Štefana, alebo inými formami. Bližšie informácie sú uvedené na výveske.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vianočná ofera v našej kaplnke: 1695,08 €. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom tohto chrámu.

Dnes, 1. januára 2017, je v našej kaplnke zbierka „Solidarita s Haiti“. Náš páter generál vyzval všetkých jezuitov a dobrodincov Spoločnosti Ježišovej, aby svojím príspevkom pomohli riešiť životné problémy ťažko skúšaného obyvateľstva na Haiti, ktoré prednedávnom postihlo zemetrasenie a hurikán. Peniaze budú použité na výstavbu domov pre ľudí pod záštitou Spoločnosti Ježišovej. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Dňa 3. januára 2017 jezuiti slávia svoj titulárny sviatok Najsvätejšie meno Ježiš.

Na slávnosť Zjavenia Pána (prikázaný sviatok) budú omše ako v nedeľu: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h.

Spovedanie cez týždeň: ráno ako obvykle, popoludní: streda – štvrtok od 17.00. V piatok na prikázaný sviatok nespovedáme.

Zapisovanie úmyslov v našej kaplnke na január 2017 bude 1. decembra 2016 pol hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30h. na sv. omšu o 6.00h.; od 7.30h. na sv. omšu o 8.00h. a od 18.00h. na sv. omšu o 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 7. januára 2017 po rannej svätej omši.

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci už 7. ročníka projektu Umenie Ducha – do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Od 1. januára je tu predstavené dielo Michal Kerna s názvom „Stopy“.

Dňa 8. januára 2017 budú o 15.00h. v našej kaplnke Piešťanské chvály. Hosťom bude vdp. Ján Buc.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Nedeľa Narodenia Pána 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Štefana, prvého mučeníka. Sviatok.
Utorok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Sviatok.
Streda: Sv. Neviniatok, mučeníkov. Sviatok.
Piatok: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok.
Sobota: Sv. Silvestra. Koniec občianskeho roka.
NEDEĽA: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. Slávnosť.

Oznamy

Na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana sv. omše budú ako v nedeľu.

Dnes na sviatok Božieho narodenia 25.12. bude tradičná vianočná ofera. Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Jasličková pobožnosť bude vo farskom kostole 25.12.2016 o 16.00, na ktorú pozývame rodiny s deťmi.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom a darcom, ktorí sa pričinili pomocou a službou k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov.

Na sviatok Svätej rodiny si manželia budú môcť pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby. Dobre je, ak prídu obaja a budú stať pri sebe, ale je to možné urobiť aj individuálne.

Ďakovná pobožnosť na Silvestra na konci roka bude vo farskom kostole sv. CM o 16.30, na Banke o 16.00 a v Kocuriciach o 15.00. Od 23.30 do polnoci bude vo farskom kostole adorácia s požehnaním.

Podobne ako minulý rok, aj počas tohtoročných Vianočných sviatkov môžete finančne podporiť skutočne chudobných ľudí v Afrike prostredníctvom Dobrej noviny. Ak chcete prijať koledníkov, ktorí budú 26. decembra (na sviatok sv. Štefana) v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola, prípadne môžete poslať príspevok priamo na účet Dobrej noviny. Číslo účtu, ako aj bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

Na sviatok Svätých Neviniatok 28.12.2016 (streda) o 17.00 hod v Jezuitskom kostole v Trnave pri príležitosti zavŕšenia projektu 9 mesiacov za život bude otec arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch slúžiť ďakovnú svätú omšu za všetkých, ktorí sa modlili pred nemocnicami za záchranu počatých detí.
V našej farnosti, v ten istý deň, sa na tento úmysel bude slúžiť svätá omša o 18.00 vo farskom kostole sv. CM.

Nakoľko dochádza k porušovaniu zákona a práv rodičov, chceme pripomenúť, že Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 v §3 a 5 hovorí: „Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie.“ (Katolícka Cirkev pochováva aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa so špeciálnou modlitbou.)

Od 1. januára 2017 v našom meste Piešťany otvoríme adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017 pri svätej omši v KBSJ o 9.00.
Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailová adresa) v sakristii kúpeľnej kaplnky.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej kaplnke tradičná vianočná ofera. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom tohto chrámu.

Na budúci týždeň 1. januára 2017 bude v našej kaplnke zbierka „Solidarita s Haiti“. Náš páter generál vyzval všetkých jezuitov a dobrodincov Spoločnosti Ježišovej, aby svojim príspevkom pomohli riešiť životné problémy ťažko skúšaného obyvateľstva na Haiti, ktoré prednedávnom postihlo zemetrasenie a hurikán. Peniaze budú použité na výstavbu domov pre ľudí pod záštitou Spoločnosti Ježišovej. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!!

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek príspevkom (tým, ktorí darovali stromčeky, výzdobu, osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem...) prispeli k vianočnej výzdobe v našej kaplnke.

Sväté omše:

  • sviatok sv. Štefana – ako v nedeľu: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h.
  • V piatok na sviatok Svätej rodiny si manželia pri svätých omšiach obnovia svoje manželské sľuby a bude aj liturgické požehnanie rodín.
  • Silvester: 6.00, 8.00, 16.00 – s ďakovnou pobožnosťou. Od 23.00h. – adorácia až do polnoci. Privítanie Nového roku.

Podobne ako minulý rok, aj počas tohtoročných Vianočných sviatkov môžete finančne podporiť skutočne chudobných ľudí v Afrike prostredníctvom Dobrej noviny. Ak chcete prijať koledníkov, ktorí budú 26. decembra (na sviatok sv. Štefana) v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky), prípadne môžete poslať príspevok priamo na účet Dobrej noviny. Číslo účtu, ako aj bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

Zapisovanie omší na mesiac február bude 2. januára, vždy pol hodinu pred svätými omšami.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. adventná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Sobota: Štedrý večer.
NEDEĽA: NARODENIE PÁNA. SLÁVNOSŤ.

Oznamy

Dnes, v nedeľu vo farskom kostole spovedáme od 15.00 hod. do večernej sv. omše. Na Trajane spovedáme od 14.30 hod. do 15.30 hod. Pátri jezuiti spovedajú podľa svojho rozpisu, dnes od 15.00 hod., vo farnosti sv. Štefana sa spovedá od 15.00 hod.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu). Prosím tretiakov, aby si vyzdvihli otázky k príprave na 1. sv. prijímanie. Taktiež prosím aj druhákov, aby si vyzdvihli otázky z 1. časti, z ktorých sa naučia polovicu.

Birmovanci nemajú stretnutie v piatok, ale ich prosím, aby v sobotu o 10.00 prišli s animátormi pomôcť vyzdobiť vianočné stromčeky.

Polnočná svätá omša bude vo farskom kostole 24.12.2014 o 24.00. Na sídlisku Trajan o 22.00, na Banke o 24.00, v Kocuriciach o 22.00. Na Štedrý deň svätá omša iba ráno o 7.00. Na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana sv. omše budú ako v nedeľu.

Na sviatok Božieho narodenia 25.12. bude tradičná vianočná ofera. Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Jasličková pobožnosť bude vo farskom kostole 25.12.2017 o 16.00, na ktorú pozývame rodiny s deťmi.

Spovedanie chorých pred Vianocami, ktorí ešte žiadajú, bude v priebehu týždňa podľa dohody.

Odovzdanie Betlehemského svetla vo farskom kostole bude v túto nedeľu 18.12.2017 pri svätej omši o 10.30 a ostatným sa svetlo odovzdá na Štedrý deň 24.12. od 10.00 - 12.00.

V štvrtok po sv. omši pozývam do pastoračného centra na predvianočné posedenie všetkých svojich spolupracovníkov vo farnosti: členov farskej rady, kostolníkov, organistov, učiteľov náboženstva, mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania a iných.

Podobne ako minulý rok, aj počas tohtoročných Vianočných sviatkov môžete finančne podporiť skutočne chudobných ľudí v Afrike prostredníctvom Dobrej noviny. Ak chcete prijať koledníkov, ktorí budú 26. decembra (na sviatok sv. Štefana) v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola, prípadne môžete poslať príspevok priamo na účet Dobrej noviny. Číslo účtu, ako aj bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 1. januára 2017 chceme v našom meste Piešťany otvoriť adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017 pri svätej omši v KBSJ o 9.00. Prosíme preto dobrovoľníkov, aby sa nahlásili na hodiny adorácie v sakristii kúpeľnej kaplnky BSJ alebo vo farskom kostole CM. Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailová adresa).

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa uskutoční 18. februára 2017 o 19.30 v KD Dvorníky. Slávnostná sv. omša sa bude konať vo farskom kostole vo Dvorníkoch o 18.00. Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Sviatosť zmierenia: Dnes je v našej kaplnke predvianočná svätá spoveď: od 15.00 do 18.00h. Od 19. – 23. 12. 2016: popoludní spovedáme od 17.00h. Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!!

Folklórny súbor „Máj“ Vás srdečne pozýva do našej jezuitskej kaplnky na vianočné vystúpenie (spev vianočných kolied), ktoré sa uskutoční pol hodinu pred a pol hodinu po polnočnej svätej omši.

Požehnanie Betlehemov v našej kaplnke: na Vigíliu Narodenia Pána (Štedrý deň) pri svätej omši o 16.00h.

Sväté omše:

  • Štedrý deň: 6.00, 8.00, 16.00, 24.00h.
  • Božie narodenie: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h (ako v nedeľu).
  • sviatok sv. Štefana: ako v nedeľu.

Na budúce nedeľu, na slávnosť Božie narodenie bude v našej kaplnke tradičná vianočná ofera. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom tohto chrámu.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 270 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 54