História

Ukazujem 1 - 10 z 264 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 27

Oznamy

2. adventná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Nedeľa: Tretia adventná nedeľa.

Oznamy

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý máme sláviť ako nedeľu. Nakoľko je pracovný deň, sväté omše budú ako cez týždeň. Večerná svätá omša v stredu je už zo slávnosti.

V tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni, ktorých obsahom sú modlitby za Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je iba jeden deň. Odporúča sa kajúca pobožnosť.

Zbierka na katolícku charitu činila 1610,-€. Za vaše milodary nech vás Pán hojne požehná.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok, môžu prísť v stredu). Prosím tretiakov, aby si vyzdvihli otázky k príprave na 1. sv. prijímanie.

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej.

Aj tento rok pozývame deti a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti. Prosím mládežníčky zbor Don Bosca, mladých animátorov, mladých birmovancov, aby sa ujali tejto úlohy. Deti prosím, aby sa nahlásili k účasti po svätých omšiach v stredu a v piatok. Prvé stretnutie bude vo farskom pastoračnom centre vo štvrtok o 16.30.

Na budúcu nedeľu 11.12.2015 o 15.00 hod. bude vo farskom pastoračnom centre adventná duchovná obnova pre manželov a rodiny, na ktorú vás srdečne pozývame. Budeme sa snažiť, aby o deti bolo postarané.

Spovedanie chorých pred Vianocami, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom, bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 13.12. do 16.12. Môžete nám ich nahlasovať v sakristii vo farskom kostole.

Aj tento rok bude v Piešťanoch vo Vianočnom období prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Pozývame všetkých, najmä deti a mládež, ktorí by sa chceli podieľať na príprave a koledovaní. Druhé stretnutie sa uskutoční dnes 4.12.2016 (v nedeľu) o 16.00 hod. v priestoroch farského pastoračného centra.

Ďakujeme darcom za prvopiatkovú zbierku potravín pre núdznych. Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt tel. 0910 788 031. Email: charita.piestany@charitatt.sk.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 1. januára 2017 chceme v našom meste Piešťany otvoriť adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho (známa aj ako kúpeľná kaplnka pri Sklenenom moste). Bude to pre naše mesto veľké požehnanie a otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017.
Na poklonu Najsvätejšej sviatosti oltárnej pozývame všetkých - jednotlivcov i skupiny, zasvätené osoby, modlitbové skupiny a spoločenstvá, celé rodiny, ktorým nie je ľahostajná rodina, naša budúcnosť, budúcnosť našich detí, celé Slovensko a kresťanské hodnoty. Od 1.1.2017 sa na základe toho bude môcť konať každodenná adorácia od 8.00 hod. 16.00 hod.
Prosíme preto dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vziať si na starosť adorovanie a stráženie Najsvätejšej sviatosti pre jednotlivé hodiny - od 8.00 do 15.00 každý deň (v nedeľu od 10.00 do 17.30), aby sa prihlásili na pravidelnú jednu hodinu - raz za týždeň alebo raz za dva týždne, aby Najsvätejšia sviatosť mohla byť vystavená. Dobrovoľníkov by sme potrebovali niekoľko desiatok (min. 40-80), aby sa vedeli každý týždeň striedať, a aby Pán Ježiš nezostal sám.
Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefonne číslo, e-mailová adresa) na príslušnú listinu (vyloženú na stolíku) resp. v sakristii alebo telefonicky na čísle (v čase uverejnenia oznamov neznáme).
Tweet Svätého Otca: „Uprostred tohto skazeného sveta je treba klaňať sa Bohu pred Svätostánkom“.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na charitu v našej kaplnke – 1740 eur. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Sväté omše v našej kaplnke budú: 6.00, 8,00, 17.00 a 18.30h.

Každý deň v našej kaplnke slávime rorátne sväté omše – pri svetle lampášikov a fakieľ. Pripomíname si tým radostné očakávanie príchodu Božieho Syna. Pripravené sú aj lampášiky, s ktorými môžete prísť ráno do kostola. Potom ich prosíme vrátiť do sakristie.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší, či menší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii. Použijeme ho na výzdobu do kostolov. Ďakujeme.

Tento týždeň sú zimné kántrové dni – stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

1. adventná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ondreja, apoštola. Sviatok
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: Druhá adventná nedeľa.

Oznamy

Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Je časom nábožného a radostného očakávania. V tomto období sa používa organ a iné hudobné nástroje s takou umiernenosťou, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.
Dnes požehnáme adventný veniec aj vence tých, ktorí si ich priniesli.

Dnes je zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary nech vás Pán hojne požehná.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši vo farskom kostole bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu.)

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej.

Prosíme ochotných farníkov, ktorí by mohli poskytnúť zo záhrad stromy na vianočnú výzdobu do kostolov, aby sa prihlásili v sakristii. Stále nám ešte chýbajú.

V sobotu 3.12.2015 o 16.00 v kostole pátrov jezuitov sa uskutoční 10. ročník festivalu adventných a vianočných piesní: „Adventné impresie“ za účastí domácich i zahraničných zborov, na ktorý ste srdečne pozvaní v mene domáceho zboru Coro Laudamus.

Tento týždeň od pondelka do piatku po sv. omšiach budeme zapisovať úmysly na sväté omše na mesiac január.

Aj tento rok pozývame deti a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti. Prosím mládežníčky zbor Don Bosca, mladých animátorov, mladých birmovancov, aby sa ujali tejto úlohy. Deti prosím, aby sa nahlásili k účasti po svätých omšiach v stredu a v piatok.

Spovedanie chorých pred Vianocami, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom, bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 13.12. do 16.12. Môžete nám ich nahlasovať v sakristii vo farskom kostole.

Aj tento rok bude v Piešťanoch vo Vianočnom období prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Pozývame všetkých, najmä deti a mládež, ktorí by sa chceli podieľať na príprave a koledovaní. Prvé stretnutie sa uskutoční dnes (v nedeľu) o 16.00 hod. v priestoroch 1. stupňa Cirkevnej školy - vchod cez hnedú bránu oproti sakristii farského kostola sv. Štefana (v Starých Piešťanoch).

Počas celého prvopiatkového týždňa prebieha zbierka potravín pre núdznych. Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt tel. 0910 788 031. Email: charita.piestany@charitatt.sk.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 1. januára 2017 chceme v našom meste Piešťany otvoriť adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho (známa aj ako kúpeľná kaplnka pri Sklenenom moste). Bude to pre naše mesto veľké požehnanie a otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017.
Na poklonu Najsvätejšej sviatosti oltárnej pozývame všetkých - jednotlivcov i skupiny, zasvätené osoby, modlitbové skupiny a spoločenstvá, celé rodiny, ktorým nie je ľahostajná rodina, naša budúcnosť, budúcnosť našich detí, celé Slovensko a kresťanské hodnoty. Od 1.1.2017 sa na základe toho bude môcť konať každodenná adorácia od 8.00 hod. 16.00 hod.
Prosíme preto dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vziať si na starosť adorovanie a stráženie Najsvätejšej sviatosti pre jednotlivé hodiny - od 8.00 do 15.00 každý deň (v nedeľu od 10.00 do 17.30), aby sa prihlásili na pravidelnú jednu hodinu - raz za týždeň alebo raz za dva týždne, aby Najsvätejšia sviatosť mohla byť vystavená. Dobrovoľníkov by sme potrebovali niekoľko desiatok (min. 40-80), aby sa vedeli každý týždeň striedať, a aby Pán Ježiš nezostal sám.
Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefonne číslo, e-mailová adresa) na príslušnú listinu (vyloženú na stolíku) resp. v sakristii alebo telefonicky na čísle (v čase uverejnenia oznamov neznáme).
Tweet Svätého Otca: „Uprostred tohto skazeného sveta je treba klaňať sa Bohu pred Svätostánkom“.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od pondelka (28.11.2016) budú o 6.00h. v našej jezuitskej kaplnke rorátne sväté omše – pri svetle lampášikov a fakieľ. Pripomenieme si tým radostné očakávanie príchodu Božieho Syna. Budú pripravené lampášiky, s ktorými môžete prísť ráno do kostola. Potom ich prosíme vrátiť do sakristie.

Zapisovanie úmyslov v našej kaplnke na január 2017 bude 1. decembra 2016 pol hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30h. na sv. omšu o 6.00h.; od 7.30h. na sv. omšu o 8.00h. a od 18.00h. na sv. omšu o 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 3. decembra 2016 po rannej svätej omši.

Opäť pozývame na „Kakavkovú párty“ – deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu 3. decembra o 16.00h. v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty bude bývať pravidelne každú druhú sobotu o 16.00h.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

34. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Obetovanie Panny Márie. Spomienka.
Utorok: Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
NEDEĽA: 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

Na slávnosť Krista Kráľa pri modlitbe zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Budúcou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Je časom nábožného a radostného očakávania. V tomto období sa používa organ a iné hudobné nástroje s takou umiernenosťou, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.
Na budúcu nedeľu požehnáme adventný veniec. Môžete si priniesť aj svoje adventné vence na požehnanie a položiť ich pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu. Pán nech vás požehná za Vaše milodary.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu).

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej.

Prosíme ochotných farníkov, ktorí by mohli poskytnúť zo záhrad stromček na vianočnú výzdobu do kostolov, aby sa prihlásili v sakristii.

V sobotu 3.12.2015 o 16.00 v kostole pátrov jezuitov sa uskutoční 10. ročník festivalu adventných a vianočných piesní za účastí domácich i zahraničných zborov, na ktorý ste srdečne pozvaní v mene domáceho zboru Coro Laudamus.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii farského kostola prevzali podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok.

Diakonia Broumov, sociálne družstvo v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku: Nepotrebné veci núdznym ľuďom! Viac informácií na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V dnešný deň sa končí Svätý rok milosrdenstva.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii. Ďakujeme.

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva. Ako posledné dielo uvádzame od 19. novembra dielo renomovanej slovenskej výtvarníčky Doroty Sadovskej s názvom: Madona.

Pozývame vás na 10. ročník Festivalu adventnej a vianočnej hudby, ktorý sa uskutoční v našom chráme v sobotu 3. decembra o 16.00h. Spieva piešťanské Coro Laudamus. Všetci ste pozvaní.

11. decembra 2016 o 16.00h. sa uskutoční v našej kaplnke organový koncert pod vedením Stanislava Šurína. Pre záujemcov tohto koncertu - bližšie informácie si môžete vyžiadať v Piešťanskom informačnom centre alebo www.ticketportal.sk.

Diakonia Broumov, sociálne družstvo v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku „Nepotrebné veci núdznym ľuďom“. Bližšie info je na nástenke v našom kostole. Adresa, kde treba veci nosiť je: Denné centrum „Svornosť“, Vážska 4, 921 01 Piešťany. Ďakujeme za vašu pomoc.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

33. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období. KRISTA KRÁĽA. (Modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.)

Oznamy

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu).

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej.

Od 13. do 21. novembra vás pozývame na Trnavskú novénu. Program je na plagáte.
Kto by mal záujem ísť na novénu spoločným autobusom (na sv. omšu o 18.00) nech sa nahlási v sakristii aj s konkrétnym dňom. Cena pri plnom obsadení je 5,-€.

Diakonia Broumov, sociálne družstvo v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku: Nepotrebné veci núdznym ľuďom! Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Ponúkame vám v spolupráci s o.z. „Cesta domov“ kalendáre 2017 na podporu jezuitských misií v južnej Indii a vzdelávanie chudobných. Kalendár si možno zakúpiť v cene 1ks/ 8 eur v sakristii nášho kostola u P. Ladislava Šulíka.

Pozývame na „Kakavkovú párty“ deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 19. novembra o 16.00 hod v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty bude bývať pravidelne každú druhú sobotu o 16.00 hod.

Od 13. 11. – 23. 11. 2016 v Trnave prebieha Trnavská novéna. Program je na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

32. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Streda: VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY. Sviatok.
Štvrtok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka.
Sobota: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období.

Oznamy

Úplné odpustky v prospech zosnulých:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). A vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať uvedené odpustky denne od 1. do 8. novembra.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu).

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej.

V sobotu 12.11.2016 o 10.00 v kostole sv. Cyrila Metoda o. arcibiskup Mons. Ján Orosch bude vysluhovať posvätný rád stáleho diakonátu Piusovi Jánovi Rajčanymu T.c. O.Praem.

Na budúci víkend v našej farnosti bude prebiehať Kurz prípravy do manželstva pre snúbencov. Prosíme o modlitby pre nich aj pre animátorov.

Na budúcu nedeľu na Banke bude hodová slávnosť titulu kostola sv. Martina so svätou omšou o 9.00.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra a pre potreby iných kostolov vo farnosti.

Od 13. do 21. novembra vás pozývame na Trnavskú novénu. Program je na plagáte.
Kto by mal záujem ísť na novénu spoločným autobusom (na sv. omšu o 18.00) nech sa nahlási v sakristii aj s konkrétnym dňom. Cena pri plnom obsadení je 5,-€.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Ponúkame vám v spolupráci s o.z. „Cesta domov“ kalendáre 2017 na podporu jezuitských misií v južnej Indii a vzdelávanie chudobných. Kalendár si možno zakúpiť v cene 1ks/ 8 eur v sakristii nášho kostola u P. Ladislava Šulíka.

Dnes je zbierka na farské pastoračné centrum pri kostole sv. Cyrila a Metoda. Za vaše milodary ďakujeme.

Od 13. 11. – 23. 11. 2016 v Trnave prebieha Trnavská novéna. Program je na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 264 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 53