História

Ukazujem 1 - 10 z 186 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok.
Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza.
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok.
Nedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť.

Oznamy

Dnes veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zbierka na katolícke masmédiá činila 740,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Stretnutie birmovancov bude v stredu a v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00.
V stredu po svätej omši tí, ktorí majú splnené všetky úlohy a majú potrebné vedomosti dostanú birmovný lístok ako vstupenku k birmovke. Birmovný lístok si potom donesú na birmovku, kde ho odovzdajú kňazovi.
V piatok po svätej omši bude nácvik na birmovku. V sobotu o 9.00 bude svätá spoveď birmovancov a príbuzných. Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v nedeľu na svätej omši o 10.30.

Májové mariánske litánie sú 10 min. pred večernými sv. omšami vo farskom kostole a v kaplnke Božského Srdca.

Štátny sekretariát Svätej stolice požiadal o upresnenie medializovaných informácií a pozýva všetkých veriacich k upevneniu spoločenstva so svojimi pastiermi a k láske a podpore cirkvi, ktorá je na Slovensku ako dedička veľkej tradície siahajúcej k svätým Cyrilovi a Metodovi. Celý text je na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Proces blahorečenia Munkovcov: po zavŕšení diecéznej fázy procesu boli všetky potrebné materiály minulý týždeň dopravené do Ríma Prosíme vás o modlitby.

Akadémia o Munkovcoch Na budúcu nedeľu bude v našej kaplnke benefičná akadémia – koncert na počesť Munkovcov o 17.00 hod. Pripravili ju pre vás žiaci Gymnázia sv. Andreja z Ružomberka. Podrobnosti na plagáte. Výťažok z akcie bude venovaný postihnutým v Nepále.

Zbierka na Nepál Suma ešte nie je uzavretá, kto by chcel ešte prispieť, môže tak urobiť v sakristii; tam možno aj získať číslo účtu na ktorý možno poslať dar.

Magis Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

7. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO. Slávnosť. Končí sa veľkonočné obdobie.

Oznamy

Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Novéna k Duchu Svätému bude na záver svätých omší.

Dnes je 49. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, a preto aj zbierka na katolícke masmédiá.

Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a duchovné povolania, ktoré vložíme do prosieb.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.
Prosím birmovancov, aby priniesli svedectvo o svojom 1. svätom prijímaní, ak im chýba v krstnom liste, A ČÍM PRV SPLNILI VŠETKY CHÝBAJÚCE ÚLOHY. Na nástenke majú doplnený zoznam všetkých úloh.

Májové mariánske litánie sú 10 min. pred večernými sv. omšami vo farskom kostole a v kaplnke Božského Srdca.

Zbierka na dokončenie pastoračného centra činila 1620,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Májové PN chvály sú dnes (nedeľu) 17.5. o 15.30 na malej scéne MsKS.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme od piatku po Nanebovstúpení denne pred večernou svätou omšou.

Proces blahorečenia Munkovcov po zavŕšení diecéznej fázy procesu budú všetky potrebné materiály práve v tomto týždni dopravené do Ríma, kde začne prebiehať ďalšia fáza.

Magis

Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

Zbierka na Nepál v jezuitských kostoloch dosiaľ vyniesla 20 000.- €. Všetkým ochotným darcom Pán Boh zaplať. Suma ešte nie je konečná.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

6. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Streda: Blahoslavená Panna Mária Fatimská, ľubovoľná spomienka
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok
Sobota: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sväté omše budú ako cez týždeň, na Banke a v Kocuriciach o 18.00.

Prvé sväté prijímanie detí 2. skupiny bude na budúcu sobotu 16.5.2015 o 10.30.

Svätá spoveď detí (od priezviska Bakó po Moravčík) bude v stredu o 16.30. Ostatné deti v piatok o 16.30. Súčasne je možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia aj pre rodičov a príbuzných.
Nácvik detí bude v stredu po svätej omši.
Nácvik spevu detí 2. skupiny bude v stredu o 17.00 v pastoračnom centre.
Prosím rodičov a učiteľov náboženstva, aby pomohli deťom v príprave na svätú spoveď, aj k pokojnému čakaniu v kostole a poďakovaniu po svätej spovedi. Potom až môžu ísť na nácvik spevu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.
Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní A SPLNILI VŠETKY CHÝBAJÚCE ÚLOHY. Riešenie chýbajúcich úloh a preskúšaní alebo iných problémov budú môcť si vybavovať po svätých omšiach cez týždeň alebo v úradných hodinách, aby sa mohli nerušene venovať príprave v skupinkách s animátormi.

Májové mariánske litánie budú spievané 10 min. pred večernými sv. omšami vo farskom kostole a v kaplnke Božského Srdca.

Dnes je zbierka na dokončenie pastoračného centra.

V piatok po svätej omši bude krátka prezentácia Trnavskej arcidiecéznej charity a Centra pomoci človeku v Piešťanoch. Pozývame ochotných farníkov, ktorí majú záujem podieľať sa na tejto kresťanskej aktivite lásky k blížnemu.

Májové PN chvály budú budúcu nedeľu 17.5. o 15.30 na malej scéne MsKS.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Faustínum

Dnes o 15.00 bude v našej kaplnke Sedembolestnej stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum. Zároveň toto združenie pozýva na Duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci od 22. – 24. mája.

Nanebovstúpenie Pána je prikázaným sviatkom, preto vo štvrtok budeme mať svätú omšu aj o 17.00 hod. V tento deň spovedáme iba na požiadanie.

Magis

Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

Umenie Ducha

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 45. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 9. mája 2015 tu predstavujeme dielo slovenskej výtvarníčky Viktórie Šoltísovej s názvom: Fabria Britannica, ktoré nám sprítomňuje život Panny Márie v konfrontácii s problémami súčasného života.

Dnes je zbierka na Nepál

Vyhlásil ju P. Provinciál R. Uher vo všetkých jezuitských kostoloch a kaplnkách. Celý výnos bude promptne odoslaný na konto jezuitov regiónu Nepál. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu je svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov: preto bude zbierka na katolícke masmédiá.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

5. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Zbierka na kňazský seminár činila 910,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Prvé sväté prijímanie detí 1. skupiny bude na budúcu nedeľu 10.5.2015 o 10.30. Svätá spoveď detí z Vajanského školy a Scherrera bude v stredu o 16.30, detí z Brezovej školy v piatok o 16.30. Súčasne je možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia aj pre rodičov a príbuzných.
Nácvik detí bude v stredu a v prípade potreby aj v piatok po svätej omši.
Nácvik spevu deti 1. skupiny bude v stredu o 17.00 v pastoračnom centre.
Prosím rodičov a učiteľov náboženstva, aby pomohli deťom v príprave na svätú spoveď, aj k pokojnému čakaniu v kostole a poďakovaniu po svätej spovedi. Potom až môžu ísť na nácvik spevu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.
Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní A SPLNILI VŠETKY CHÝBAJÚCE ÚLOHY. Riešenie chýbajúcich úloh a preskúšaní alebo iných problémov budú môcť si vybavovať po svätých omšiach cez týždeň alebo v úradných hodinách, aby sa mohli nerušene venovať príprave v skupinkách s animátormi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie pastoračného centra.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Streda: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Piatok: Sv. Jozefa, robotníka. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa s celou Cirkvou za dar nových kňazských a rehoľných povolaní. Pri tejto príležitosti je zbierka na kňazský a rehoľný seminár. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní A SPLNILI VŠETKY CHÝBAJÚCE ÚLOHY.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

MinFa letný tábor pre miništrantov organizovaný bohoslovcami bude v čase od 7. do 13. a od 14. do 20. júla 2015. Viac informácii na nástenke.

Zapisovanie úmyslov na sväté omše na mesiac jún bude na budúci týždeň po sv. omšiach.

Púť do Čenstochovej a Krakova sa pre nízky počet záujemcov (16) ruší. Peniaze si prihlásení môžu vyzdvihnúť v sakristii CM.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Príležitosť k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom

je ako zvyčajne, to znamená počas každej svätej omše a v stredu štvrtok, piatok  aj popoludní od 15.00 hod. Na prvý piatok po svätej omši je odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac jún bude v stredu 30. apríla pol hodinu pred večernou svätou omšou a vo štvrtok 1. mája pred rannými sv. omšami.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame do Jezuitského pastoračného centra na stretnutie v stredu o 10.00 hod., kde bude prednáška a možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Májová pobožnosť od 1. mája bude v našej kaplnke večer o 18.15 hod.

Spomienka na P. Jozefa Porubčana

V tomto roku by sa Páter Jozef Porubčan, ktorý dlhé roky pôsobil v Piešťanoch, dožil 90 rokov života. Spomienka v jeho rodnej obci Šípkov bude v sobotu 2. mája. Začne stretnutím pri hrobe o 9.30 hod.; potom svätá omša o 10.00 hod. v kostole.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 186 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 38