História

Ukazujem 1 - 10 z 245 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 25

Oznamy

16. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Márie Magdalény. Sviatok.
Sobota: SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácii na nástenke.

Púť do Prahy sa uskutoční 25. - 27.8.2016, odchod o 7.00 od reštaurácie Lemon. Cena 117,- € bez poistenia. Nahlásiť sa môžete v sakristii CM. Viac informácií na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolínci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

V sobotu 30. júla o 15.00 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu bude začínať akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 5. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne povedať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny aj s deťmi. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú aj na stránke hrdinarodinu.sk.

Oznamujeme, že páter Jozef Šuppa a páter Ľubomír Pilarčík k 31. júlu 2016 končia svoju službu v Piešťanoch a sú poverení novým poslaním v exercičnom dome v Prešove. Do piešťanskej komunity dostali poslanie traja noví členovia: páter Ján Benkovský, páter Róbert Gočala a páter Jakub Garčár.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

15. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY. Sviatok.
Piatok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácií na nástenke.

Púť do Prahy sa uskutoční 25. - 27.8.2016, odchod o 7.00 od reštaurácie Lemon. Cena 117,- € bez poistenia. Nahlásiť sa môžete v sakristii CM. Viac informácií na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

14. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Slávnosť. Titulárna slávnosť farského kostola a farnosti.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“ činila 875,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v UTOROK 5.7.2016 o 10.30 v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus. Prosím farníkov, aby po sv. omši pripravili malé agapé.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016. Odchod autobusov bude ráno o 4.00 od kruhového objazdu pri reštaurácii Lemon. Sú objednané dva autobusy. Prosím nahlásených, aby v sakristii doplnili svoje údaje a zaplatili cestovné 20,- €. Poistenie nie je zabezpečené.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola.

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácií na nástenke.

Od 1.7.2016 vítame v našej farnosti nového p. kaplána Ľuboša Matúša a prajeme mu hojnosť Božích milostí v službe Božiemu kráľovstvu v našej farnosti.

Púť do Prahy sa uskutoční 25. - 27.8.2016, odchod o 7.00 od reštaurácie Lemon. Z programu: 1. deň sv. omša pri Pražskom Jezuliatku, 2. deň sv. omša v Strahovskom kláštore s prehliadkou knižnice, 3. deň v chráme sv. Víta s prehliadkou, cestou späť návšteva Žilivského kláštora. Cena 117,- € bez poistenia. Nahlásiť sa môžete v sakristii CM. Viac informácii na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

13. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Streda: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako vo všedný pracovný deň.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE. Sviatok.
Nedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v UTOROK 5.7.2016 o 10.30 v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus. Prosím farníkov, aby po sv. omši pripravili malé agapé.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac august. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že si môžu prevziať prihlášky k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016. Odchod autobusov bude ráno o 4.00. Sú objednané dva autobusy. Presné miesto odchod bude ešte upresnené na budúcu nedeľu. Prosím nahlásených, aby v sakristii doplnili svoje údaje a zaplatili cestovné 20,-€.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca júna.

Púť do Šaštína na fatimskú sobotu sa uskutoční 2.7.2016. Viac informácii na nástenke.

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácii na nástenke.

Od 1.7.2016 je dp. kaplán Michal Kollár preložený za kaplána do Hlohovca. Namiesto neho príde dp. kaplán z Hlohovca Ľuboš Matúš. Ďakujem dp. kaplánovi za jeho trojročné pôsobenie v našej farnosti a želáme mu hojnosť Božích milosti a sily na ďalšom pôsobisku. S dp. kaplánom sa budete môcť rozlúčiť v piatok pri večernej sv. omši o 18.00 hod.
Od 15.7.2016 bude v našej farnosti pôsobiť aj výpomocný duchovný vdp. JCLic. Pavol Repko.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu je prikázaný sviatok SV. PETRA A PAVLA. Sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.

Tento týždeň je aj prvý piatok. Po každej svätej omši budú odprosujúce pobožnosti. O 15.00 hod. bude pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v utorok 5.7.2016 o 10.30 hod. v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus.

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august v našej kaplnke bude v pondelok 4. júla pol hodiny pred každou sv. omšou. Od 5.30 na sv. omše o 6.00 hod.; od 7.30 na sv. omše o 8.00 hod.; a od 18.00 na sv. omše o 18.30 hod.

Oznamujeme, že nedeľné sväté omše o 11. hodine v našej kaplnke pre rodiny v prázdninových mesiacoch júl a august nebudú bývať.

Zapojte sa do zbierky školských pomôcok, pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín. Školské pomôcky môžete prinášať od 1. júna do 19. augusta do Centra pomoci človeku (ul. A. Hlinku 41, Piešťany). V CPČ-ku je tiež možnosť športových aktivít, zahrať sa, alebo sa naučiť, ako si vyrobiť a opraviť veci. Viac na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

12. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Piatok: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály.
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Svätá omša v stredu bude podľa záujmu venovaná rodičom a deťom.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti birmovania pre tých, ktorí splnia podmienky a budú pripravení bude 30.10.2016 o 10.30.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v UTOROK 5.7.2016 o 10.30 v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že si môžu prevziať prihlášky na sviatosť birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Kto by mal záujem o hru na organ pri svätých omšiach môže sa nahlásiť u organistu Romana Ševčíka.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca júna.

Púť do Šaštína na fatimskú sobotu sa uskutoční 2.7.2016. Viac informácii na nástenke.

Piešťanské chvály budú 25.6.2016 o 18.30 v Jezuitskej kaplnke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 245 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 49