História

Ukazujem 1 - 10 z 152 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 16

Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok.
Utorok: spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda: spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok: spomienka Svätých anjelov strážcov
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: spomienka sv. Františka Assiského
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Pápež vyhlásil dnešnú nedeľu 28. septembra Dňom modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra na tému: "Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie".

Prvý piatok v mesiaci spovedá sa pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. Na prvý piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

V tomto týždni budeme zapisovať úmysly svätých omší na november po svätých omšiach nasledovne: v pondelok v Kaplnke Božského Srdca; v utorok ráno a večer v kostole sv. CM; na Banke v utorok a v Kocuriciach vo štvrtok.

Pripomíname rodičom detí 3. ročníka, že termín odovzdania prihlášok na Prvé sväté prijímanie je do 5. októbra 2014.

O to isté  prosíme aj rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Zvlášť sú dôležité pre deti 3. ročníka.
Po svätej omši prosím rodičov detí 3. ročníka o stretnutie.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši a po nej, v rámci ktorej prebieha pre nich prípravná katechéza. Prosím, aby vyplnili tlačivo s doplňujúcimi údajmi a vypracovali si prvú úlohu do 5.10.2014.

Prehľad nahlásených birmovancov a detí na 1. sväté prijímanie je na farskej nástenke.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Prosím katechétov o stretnutie v utorok o 15.00.

V sakristii sú podielové knihy a kalendáre pre členov SSV po 5,-€.

Katolícka jednota Slovenska organizuje púť do Turzovky dňa 19.10.2014. Prihlásiť sa môžete u p. Nedorostovej do 15.10. Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší: na mesiac november bude v stredu 1. októbra pol hodiny pred sv. omšami.

Spovedanie v tomto prvopiatkovom týždni bude ako obvykle, teda aj pri ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj od 15.00 hod.

Prvý štvrtok mesiaca sa modlíme za duchovné povolania, po večernej sv. omši bude adorácia pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou s týmto úmyslom.

Prvý piatok mesiaca, ako obyčajne, bude po večernej sv. omši odprosujúca pobožnosť pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou.

Umenie Ducha: Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 38. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 27. septembra 2014 tu predstavujeme dielo renomovaného slovenského výtvarníka Ľudovíta Hološku, s názvom Archanjel Michal.

Vysokoškolské stretká: Od stredy 24.9. pokračuje otvorené stretko pre vysokoškolákov. Stretko býva v stredy počas semestrov v Pastoračnom centre otcov Jezuitov o 19.10. Viac informácii na emaile vs.stretko.pn@gmail.com.

 

Jozef  Gallovič, farár

25. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Utorok: spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Piatok: sv. Kozmu a Damiána, lekárov, mučeníkov, nezáväzná spomienka
Sobota: sv. Vincenta de Paul, kňaza, - spomienka
Budúca nedeľa: 26. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prosíme rodičov detí 3. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku, aby si vyzdvihli prihlášky a slovníčky o účasti na svätých omšiach po svätých omšiach u dp. farára alebo kaplána vo farskom alebo filiálnom kostole. Termín odovzdania prihlášok je do 5. októbra 2014.

O to isté prosíme aj rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Zvlášť sú dôležité pre deti 3. ročníka.
Po svätej omši prosím rodičov detí 3. ročníka o stretnutie.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši, v rámci ktorej prebieha pre nich prípravná katechéza. Prosím, aby vyplnili tlačivo s doplňujúcimi údajmi a vypracovali si prvú úlohu.

Prehľad nahlásených birmovancov a detí na 1. sväté prijímanie je na farskej nástenke.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Zbierka na Pastoračné centrum a ozvučenie v kostole činila spolu so zvončekami 3200,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

V septembri od 1. do 30. prebieha zbierka „Boj proti hladu“. Zbierku môžete podporiť modlitbou, finančne cez účet, poslaním SMS v cene 2,- € v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 alebo kúpou medovníkového srdiečka. Prosíme tých, ktorí sú ochotní pomôcť napečením medovníkových srdiečok a ich predávaním. Medovníkové srdiečka môžete priniesť do sakristie každý deň ráno po sv. omši p. kostolníčke, u ktorej sa môžete nahlásiť aj s ďalšou pomocou. Viac informácii na nástenke alebo plagátoch.

V nedeľu 21. septembra 2014 o 15.30 na Malej scéne Mestského kultúrneho strediska, A. Dubčeka 27 v Piešťanoch sa uskutočnia pn.chvály za účasti O. Chrvalu, tajomníka Rady KBS pre mládež a univerzity.

Prosím katechétov o stretnutie v utorok po svätej omši.

Diakonia Broumov v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku: nepotrebné veci núdznym ľuďom. Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Ukončenie Jubilejného roku SJ: v sobotu 27. septembra, kedy bola v r. 1540 pápežom Pavlom III. potvrdená Spoločnosť Ježišova na celom svete, sa končí Jubilejný rok Spoločnosti Ježišovej, ktorá si pripomínala 200 výročie svojho obnovenia. Obnovená bola po 40 rokoch od jej zrušenia.
Práve na tento deň pripadá aj 75. výročie príchodu jezuitov do Piešťan.
V tento deň bude preto ďakovná slávnostná sv. omša večer o 18.30.

Akadémia k roku Sedembolestnej

Pozývame  Vás na Slávnostnú akadémiu pod názvom: "V lone Matky je dosť miesta pre každého", z príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie a dňa zavŕšenia 200. výročia obnovenia spoločnosti Ježišovej ktorá sa uskutoční 27.9. v našej  kaplnke o 16.30 hodine. Cez toto hudobno - scénické pásmo a meditácie s aplikáciou na súčasný život, budete môcť hlbšie vstúpiť do tajomstva 7 bolestí vo vlastnom živote.
Účinkovať bude mládež Piešťan, Základná umelecká škola, Spevácky zbor z kostola sv. Cyrila a Metoda. Program pripravili pre vás Školské sestry v spolupráci s komunitou SJ

Spoločenstvá pre mladých: v rámci projektu Discover začali stretnutia - vo štvrtok o 18.00 hod a v piatok o 17.00 hod v JPC.

Vysokoškolské stretká: Od stredy 24.9. pokračuje otvorené stretko pre vysokoškolákov, ktorí študujú v Piešťanoch. Prísť môžu aj Piešťanci, ktorí študujú na Vysokej škole a sú cez týždeň v Piešťanoch. Stretko býva v stredy počas semestrov v Pastoračnom centre otcov jezuitov o 19.10. Viac informácii na emaile vs.stretko.pn@gmail.com.

Jozef Gallovič, farár

24. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť.
Utorok: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
Sobota: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Budúca nedeľa: 25. v Cezročnom období.

Oznamy

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok  sobotu. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Prosíme rodičov detí 3. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku, ako aj detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si prihlášky a slovníčky o účasti na svätých omšiach vyzdvihli po svätých omšiach u dp. farára alebo kaplána vo farskom alebo filiálnom kostole. Termín odovzdania prihlášok je do 5. októbra 2014 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, budú bývať v stredu vo farskom kostole o 18.00. Zároveň to bude možnosť stretnutia kňaza s rodičmi a dohodnutia sa na ďalšej spolupráci.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši a po nej, kedy sa dohodneme dna ďalšom postupe prípravy. Toho roku nezačína príprava na birmovku so žiakmi 8. triedy. Prípravu s nimi začneme až v 9. ročníku.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Do pozornosti dávam usmernenia arcibiskupského úradu: Žiadny kňaz nesmie pokrstiť vo svojej farnosti dieťa rodičov žijúcich v inej farnosti, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo nežijú trvalo na jej území, ak nemá k tomu výslovný súhlas ich vlastného farára (KKP, kán. 857,§2).

Sviatosť birmovania a prvé sväté prijímanie majú kandidáti prijať vo svojej farnosti, aj keď navštevujú katolícku školu alebo chodia do školy v inej obci či meste, aby sa cítili začlenení do miestnej Cirkvi.

Stretnutie s miništrantami bude v piatok po svätej omši.

Odprosujúca pobožnosť za zneuctenie krížovej cesty na Červenej veži bude dnes na sviatok Povýšenia svätého kríža. Sprievod začne o 15.00 od farského kostola.

Dnes je zbierka na Pastoračné centrum a ozvučenie v kostole.

Farská púť do Šaštína sa uskutoční v pondelok 15.9.2014. Odchod autobusu bude o 8.30 od kostola v Banke a 8.35 zo zástavky pri kruhovom objazde (reštaurácia Lemon). Prihlásiť sa môžete u p. Jánošku Dominika (č.t. 0907243517) alebo p. Nedorostovej Jarmily. Cena autobusu 5 €/osoba.

V septembri od 1. do 30. prebieha zbierka "Boj proti hladu". Zbierku môžete podporiť modlitbou, finančne cez účet, poslaním SMS v cene 2,-€ v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 alebo kúpou medovníkového srdiečka. Prosíme tých, ktorí sú ochotní pomôcť napečením medovníkových srdiečok a ich predávaním. Medovníkové srdiečka môžete priniesť do sakristie každý deň ráno po sv. omši p. kostolníčke, u ktorej sa môžete nahlásiť aj s ďalšou pomocou. Viac informácii na nástenke alebo plagátoch.

V nedeľu 21. septembra 2014 o 15.30 na Malej scéne Mestského kultúrneho strediska, A. Dubčeka 27 v Piešťanoch sa uskutočnia pn.chvály za účasti O. Chrvalu, tajomníka Rady KBS pre mládež a univerzity.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, pretože je pracovné voľno a naša kaplnka je jej zasvätená, bohoslužobný poriadok bude ako v nedeľu.

Dnes v nedeľu 14. septembra večer je slávnostná koncelebrovaná svätá omša. Hlavným celebrantom bude náš páter provinciál Rudolf Uher SJ. Po nej vás všetkých pozývame  na agapé.

Spoločenstvá pre mladých: Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Prihlásiť sa možno v sakristii jezuitského kostola a zajtra je posledná možnosť. Stretnutia začnú vo štvrtok 18. septembra o 18.00 hod a v piatok 19. septembra o 17.00 hod v JPC a stretnutie s animátormi je pred jezuitským kostolom.

 

Jozef  Gallovič, farár

23. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: NARODENIE PANNY MÁRIE. Sviatok.
Sobota: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Budúca nedeľa: 24. v Cezročnom období. POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA.

Oznamy

Prosíme rodičov detí 3. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku, ako aj detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si prihlášky a slovníčky o účasti na svätých omšiach vyzdvihli po svätých omšiach u dp. farára alebo kaplána vo farskom alebo filiálnom kostole. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť do 14. septembra 2014. Termín odovzdania prihlášok je do 5. októbra 2014 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, budú bývať v stredu vo farskom kostole o 18.00. Začínajú už toho týždňa. Prihlášky a Slovníčky pre deti si môžete vyzdvihnúť aj po tejto svätej omši. Zároveň to bude možnosť stretnutia kňaza s rodičmi a dohodnutia sa na ďalšej spolupráci.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši a po nej, kedy sa dohodneme na ďalšom postupe prípravy. Stretnutie s animátormi bude v utorok po sv. omši. Toho roku nezačína príprava na birmovku so žiakmi 8. triedy. Prípravu s nimi začneme až v 9. ročníku.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Stretnutie s miništrantami bude v piatok o 16.30 v Pastoračnom centre.

Biblické stretnutie bude v stredu po sv. omši v Pastoračnom centre (PC).

Stretnutie s mimoriadnymi rozdávateľmi sv. prijímania bude vo štvrtok po sv. omši v PC.

Odprosujúca pobožnosť za zneuctenie krížovej cesty na Červenej veži bude v nedeľu na sviatok Povýšenia svätého kríža. Sprievod začne o 15.00 od farského kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Pastoračné centrum a ozvučenie v kostole.

Farská púť do Šaštína sa uskutoční v pondelok 15.9.2014. Odchod autobusu bude o 8.30 od kostola v Banke a 8.35 zo zástavky pri kruhovom objazde (reštaurácia Lemon). Prihlásiť sa môžete u p. Jánošku Dominika (č.t. 0907243517) alebo p. Nedorostovej Jarmily. Cena autobusu 5 €/osoba.

V septembri od 1. do 30. prebieha zbierka „Boj proti hladu“. Zbierku môžete podporiť modlitbou, finančne cez účet, poslaním SMS v cene 2,- € v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 alebo kúpou medovníkového srdiečka. Prosíme tých, ktorí sú ochotní pomôcť napečením medovníkových srdiečok a ich predávaním. Medovníkové srdiečka môžete priniesť do sakristie každý deň ráno po sv. omši p. kostolníčke, u ktorej sa môžete nahlásiť aj s ďalšou pomocou. Viac informácii na nástenke alebo plagátoch.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes, 7. septembra je sviatok Troch košických mučeníkov: Marka Križina, Melichara Grodzieckeho SJ a Štefana Pongrácza SJ, patrónov našej slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Ich relikvie sú vystavené na bočnom oltári tejto kaplnky. Obraz za relikviami je fotografia obrovského transparentu týchto mučeníkov, ktorý bol inštalovaný na košickom letisku počas slávnostnej sv. omše, keď ich blahoslavený Ján Pavol II. svätorečil.

Faustínum na budúcu nedeľu, ako obyčajne bude v tejto kaplnke o 15.00 stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum.

Novéna k Sedembolestnej Panne Márii ako duchovná príprava na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie začala v sobotu 6. septembra. Novéna bude každý deň po večernej svätej omši pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, skončí v nedeľu večer.

Keďže naša kaplnka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, budeme mať už v nedeľu 14. septembra večer slávnostnú koncelebrovanú svätú omšu. Hlavným celebrantom bude náš páter provinciál Rudolf Uher SJ. Po nej vás všetkých pozývame  na agapé.

Prosíme ochotné kuchárky, ktoré môžu, aby prispeli pečivom, resp. zákuskami na toto agapé. Naše domové kuchárky vám ochotne povedia, čo by potrebovali.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie: aj keď nie je prikázaný sviatok, budúci pondelok bude nedeľný bohoslužobný poriadok. V tento deň možno v našej kaplnke získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

Spoločenstvá pre mladých: Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Jedno spoločenstvo sa bude stretať vo štvrtok o 18.00 hod a druhé v piatok o 17.00 hod. Stredoškoláci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola do 15. septembra 2014.

 

Jozef  Gallovič, farár

22. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Streda: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: 1. piatok v mesiaci
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 23. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Sv. omša Veni Sancte na začiatku školského roku pre žiakov, študentov a učiteľov bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole.

Prosíme rodičov detí 3. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku, ako aj detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si prihlášky a slovníčky o účasti na svätých omšiach vyzdvihli po svätých omšiach u dp. farára alebo kaplána vo farskom alebo filiálnom kostole. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť do 14. septembra 2014. Termín odovzdania prihlášok je do 5. októbra 2014 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Tento týždeň máme Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred rannými sv. omšami a hodinu pred večernými sv. omšami. V piatok budeme spovedať už od 15.30 hod., kedy bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť. Zvlášť pozývame ku sviatosti zmierenia žiakov a študentov, aby mohli začať nový školský rok s čistým srdcom.
Na filiálkach sa spovedá hodinu pred sv. omšami.

Túto stredu 3. septembra budeme pokračovať v biblických stretnutiach o 19.00 hod. v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda. Sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do tajomstiev Sv. písma.

Rímskokatolícka farnosť sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch pozýva všetkých ctiteľov Panny Márie na výročnú púť do Hájička v dňoch 6. - 8. septembra 2014. Pozvanie prijali vzácni hostia: J. E. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup a vdp. Ivan Šulík, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha. Viac informácii o programe je na plagáte vo výveske.

V dňoch 5. - 7.9.2014 sa koná výročná púť do Mariánky. Program púte je vo výveske.

Topoľčianska púť v jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie sa koná v dňoch 4. - 7.9.2014. Viac informácii o programe nájdete na plagáte vo výveske.

Fotografie na CD alebo DVD z birmovky z kostola sv. Štefana sú k dispozícii vo Videonicse na Teplickej ulici.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac október bude v stredu 3.9.2014 pol hodiny pred svätými omšami.

Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle, od stredy do piatku už od 15.00 hod.

V prvý štvrtok mesiaca prosíme Pána o duchovné povolania, po večernej sv. omši aj pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Prvá sobota mesiaca spomienka Panny Márie v sobotu.

Novéna k Sedembolestnej Panne Márii ako duchovná príprava na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie začne v sobotu 6. septembra. Novéna bude každý deň po večernej svätej omši pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

Keďže naša kaplnka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, budeme mať už v nedeľu 14. septembra večer slávnostnú koncelebrovanú svätú omšu. Hlavným celebrantom bude náš páter provinciál Rudolf Uher SJ. Po nej vás všetkých pozývame  na agapé.

V nedeľu 7. septembra je sviatok Troch košických mučeníkov: Marka Križina, Melichara Grodzieckeho SJ a Štefana Pongrácza SJ, patrónov našej slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Ich relikvie budú vystavené na bočnom oltári tejto kaplnky.

Spoločenstvá pre mladých: Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Jedno spoločenstvo sa bude stretať vo štvrtok o 18.00 hod a druhé v piatok o 17.00 hod. Stredoškoláci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola do 15. septembra 2014.

Miništrantské stretká: Po prázdninách opäť pozývame chlapcov na miništrantské stretká. Stretnutia sú každý piatok: pre mladších (prváci, druháci a tretiaci) o 17.00 hod. a pre starších o 19.30 hod v pastoračnej miestnosti pri Kaplnke. Každý piatok je aj miništrantská sv. omša o 18.30 hod. Prvé stretnutie bude v piatok 5. septembra.

Materské centrum Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva mamičky s malými deťmi na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 3. septembra o 10.00 hod. Obsahom stretnutia bude duchovná obnova, ktorú povedie p. Peter Zahoránsky SJ. Pri tejto príležitosti bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom.

Jozef  Gallovič, farár

Ukazujem 1 - 5 z 152 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 31