História

Ukazujem 1 - 10 z 192 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 20

Oznamy

14. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka.
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes (v nedeľu) večer o 19.00 na počesť sv. Cyrila a Metoda bude po sv. omši koncert Cyrilo – Metodské muzicírovanie.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 940,- €. Pán nech odmení všetkých darcov.

Dnes na titulárnu slávnosť sv. Cyrila a Metoda je farská ofera.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda je titulárnym sviatkom farského kostola. Na slávnostnej sv. omši o 10.30 tam bude účinkovať zbor Coro Laudamus. Pri návšteve farského kostola môžete za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Umenie ducha pozývame vás na 46. letné pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v predsieni jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.
Počas letných prázdnin tu predstavujeme dielo fotografa Jozefa Sedáka z cyklu Dokument Slovensko (1980-81), ktorý je poctou zasväteným a ich často neľahkej službe počas minulého režimu.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pozýva záujemcov o štúdium, bližšie info aj kontakty sú na nástenke

Misia India. Z Misie India nám tu nechali niekoľko krásnych nástenných kalendárov na budúci rok. Sú v sakristii.

Akcie komisie pre mládež dva letáky na nástenke pozývajú mladých: jeden na stretnutie P15 a druhý na I-kurz identita, integrita a iniciatíva.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

13. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Štvrtok: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE. Sviatok.
Piatok: SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA. Sviatok. Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Titulárna slávnosť farského kostola - hody.

Oznamy

V deň titulu farského kostola sv. Cyrila a Metoda je možné za obvyklých podmienok získať v ňom úplné odpustky.

V sobotu večer vigilijnú sv. omšu bude doprevádzať mládežnícky zbor sv. don Bosca. Po nej pozývame farníkov na agapé - pohostenie do pastoračného centra, aby sme aj takýmto spôsobom pomáhali vytvárať farskú rodinu.

V nedeľu slávnostnú farskú svätú omšu o 10.30 bude doprevádzať zbor Coro Laudamus. Slávnostným kazateľom bude vdp. Jozef Vlasák.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prvý piatok v mesiaci spovedá sa ako obvykle, od stredy hodinu pred večernými svätými omšami, v piatok od 16.00, kedy bude aj vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu.
Chorých spovedáme ako obvykle.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac august bude v tomto týždni po svätých omšiach.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V pondelok je prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov, budeme mať aj sv. omšu o 17.00 hod.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude v utorok večer a v stredu ráno pol hodiny pred sv. omšami.

Spovedanie Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda pri každej sv. omši a od stredy už od 15.00 hod.

Materské centrum Mamičky s malými deťmi pozývame do JPC o 10.00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Na prvý štvrtok bude, ako obvykle, po večernej svätej omši prosba za povolania pred Sviatosťou oltárnou.

Na prvý piatok bude, ako obvykle, po každej svätej omši odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou.

Výročie Dňa 24. júna by sa páter Jozef Porubčan dožil 90. rokov. Preto dnešná sv. omša o 18.30 bude obetovaná za neho. Pozývame vás na túto spomienku vďaky na neho. Z tejto príležitosti vydala Dobrá kniha knihu ešte nepublikovaných homílií P. J. Porubčana s názvom Skutočné kresťanstvo.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pozýva záujemcov o štúdium, bližšie info aj kontakty sú na nástenke.

Misia India z Misie India nám tu nechali niekoľko krásnych nástenných kalendárov na budúci rok. Sú v sakristii.

Akcie komisie pre mládež dva letáky na nástenke pozývajú mladých: jeden na stretnutie P15 a druhý na I - kurz identita, integrita a iniciatíva.

Zbierka charita organizuje 6. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnených školákov. Viac na plagáte.

Zbierka Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca s tradičným názvom Halier sv. Petra.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

12. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Streda: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály. Slávnosť.
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť DVD a fotografie z birmovky v predajni Fuji-Film na Teplickej ulici č. d. 34.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V rámci Roku zasväteného života, na celom Slovensku prebieha  vo všetkých rehoľných spoločenstvách DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KLÁŠTOROV. V Piešťanoch nás pozývajú 27. JÚNA V SOBOTU ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME SPOLU S PÁTRAMI JEZUITMI na celodenný program, ktorý bude prebiehať v záhrade a priestoroch Školských sestier na Kuzmányho 9, pri parku. Začínať bude o 11.00 hod. koncelebrovanou svätou omšou na nádvorí. Agapé, príležitosť na posedenie a rozhovory, prezentácia o živote oboch miestnych rehoľných komunít, poobede terénna hra so svätými pre deti a mladých „Face to face, step by step, so svätými.“, spoločné vešpery, ruženec svetla, opekačka, svedectvá, večer príležitosť vidieť film „Súď ma a skúšaj.“. Presný časový program nájdete na plagáte.  

Kongregácia sestier premonštrátok v rámci Roka zasväteného života pozýva na Deň otvorených kláštorov v Kláštora Pia XI. vo Vrbovom v sobotu 27. júna 2015. Program je na nástenke.

Od 1. júna do 31. augusta 2015 prebieha zbierka školských pomôcok.
Viac informácií nájdete na nástenke a kompletný zoznam zberných miest na stránke www.charitatt.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Deň otcov Dnes, 21. júna je medzinárodný deň otcov.

Výročie Dňa 24. júna by sa páter Jozef Porubčan dožil 90. rokov. Preto nedeľná sv. omša o 18.30 bude obetovaná za neho. Pozývame vás na túto spomienku vďaky na neho.
Z tejto príležitosti vydala Dobrá kniha knihu ešte nepublikovaných homílií P. J. Porubčana s názvom Skutočné kresťanstvo.

Patrón diecézy Sv. Ján Krstiteľ je patrónom našej Arcidiecézy. Preto bude v tento deň, 24. júna o 10.30 v Trnavskej katedrále Sv. Jána Krstiteľa slávnostná koncelebrovaná sv. omša s otcom Arcibiskupom Jánom Oroschom.

Deň otvorených dverí kláštorov V rámci Roku zasväteného života, na celom Slovensku prebieha v rehoľných spoločenstvách DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KLÁŠTOROV.
V Piešťanoch vás pozývajú 27. JÚNA V SOBOTU ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME SPOLU S PÁTRAMI JEZUITMI na celodenný program, ktorý bude prebiehať v záhrade a priestoroch Školských sestier na Kuzmányho 9, pri parku.
Program začne o 11.00 hod. svätou omšou na nádvorí. Agapé, príležitosť na posedenie a rozhovory, prezentácia o živote oboch miestnych rehoľných komunít, poobede terénna hra so svätými pre deti a mladých „Face to face, step by step, so svätými.“, spoločné vešpery, ruženec svetla, opekačka, svedectvá, večer príležitosť vidieť film „Súď ma a skúšaj.“. Presný časový program nájdete na plagáte.
V tento deň je možnosť  získať úplné odpustky.

Skončila sa Provinčná kongregácia, na ktorej bol zvolený delegát za našu provinciu na Generálnu kongregáciu, ktorá bude na budúci rok. Tiež boli formulované tri výzvy a jeden postulát pre Pátra Generála za našu provinciu. Ďakujeme vám za vaše modlitby.

Zbierka Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca s tradičným názvom Halier sv. Petra.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

11. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť DVD a fotografie z birmovky v predajni Fuji-Film na Teplickej ulici č. d. 34.

Dnes je zbierka na dokončenie pastoračného centra.

Stretnutie mladých a miništrantov bude v piatok na svätej omši a po nej v pastoračnom centre.

Júnové pn.chvály budú budúcu sobotu 20.6. o 18.30 v kaplnke u otcov jezuitov. Začnú chválovou sv. omšou a po nej budú modlitby chvál pokračovať.

V rámci Roku zasväteného života, na celom Slovensku prebieha vo všetkých rehoľných spoločenstvách DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KLÁŠTOROV. V Piešťanoch nás pozývajú 27. JÚNA V SOBOTU ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTTRE DAMME SPOLU S PÁTRAMI JEZUITMI na celodenný program, ktorý bude prebiehať v záhrade a priestoroch Školských sestier na Kuzmányho 9, pri parku. Začínať bude o 11.00 hod. koncelebrovanou svätou omšou na nádvorí. Agapé, príležitosť na posedenie a rozhovory, prezentácia o živote oboch miestnych rehoľných komunít, poobede terénna hra so svätými pre deti a mladých „Face tu face, step bi step, so svätými.“, spoločné vešpery, ruženec svetla, opekačka, svedectvá, večer príležitosť vidieť film „Súď ma a skúšaj.“. Presný časový program nájdete na plagáte.

Kongregácia sestier premonštrátok v rámci Roka zasväteného života pozýva na Deň otvorených kláštorov do Kláštora Pia XI. vo Vrbovom v sobotu 27. júna 2015. Program je na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zomrel P. Severin Leitner SJ, asistent P. Generála pre strednú a východnú Európu. Tragicky zahynul 7. júna pri vysokohorskej túre. Pohreb mal tento piatok v Ríme. Za slovenskú provinciu sa pohrebu zúčastnil nás P. provinciál Rudolf Uher.

Faustínum dnes o 15.00 hod je v našej kaplnke Sedembolestnej stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum

Výročie Dnes je výročie biskupskej vysviacky vladyku Vasiľa SJ titulárneho arcibiskupa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi (2009).

Júnové PN.chvály budú budúcu sobotu 20.6. o 18.30 tu, v našej kaplnke. Začnú chválovou sv. omšou a po nej budú modlitby chvál pokračovať.

Deň otcov Budúcu nedeľu 21. júna je medzinárodný deň otcov.

Provinčná kongregácia V pondelok ráno odchádzame celá piešťanská komunita do Prešova, kde budeme mať Provinčnú jezuitskú kongregáciu. Prosíme vás o intenzívne modlitby za Slovenskú jezuitskú provinciu. Vo všedné dni tohto týždňa nás budú v našej kaplnke Sedembolestnej zastupovať Dp. Emil Šútor, mons. Ján Šmelka a mons. Ján Ondrejička.

Púť mužov Konferencia Vyšších rehoľných predstavených vás pozýva na budúcu sobotu, 20. júna do Šaštína, kde bude púť mužov s témou Premena muža. Začína o 13.30. Podrobnosti na plagáte.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár 
 dekan

10. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka.
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť.
Sobota: Nepoškvrného Srdca Panny Márie. Spomienka.
Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Veriaci, ktorí sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastnia na verejnom recitovaní Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie pastoračného centra.

Prosím o stretnutie členov farskej ekonomickej rady v stredu po svätej omši v pastoračnom centre.

Posledných birmovancov, ale aj iných mladých ľudí, ktorí by mali záujem pokračovať vo svätej omši a stretnutiach pre mládež, pozývame na svätú omšu v piatok o 18.00.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Triduum V utorok večer začneme Triduum pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri večerných sv. omšiach bude primeraná homília a po nich krátka pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže nie je prikázaný sviatok, bude bohoslužobný poriadok ako vo všedné dni. Po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou. Kto sa jej zúčastní, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Púť mužov Konferencia Vyšších rehoľných predstavených pozýva na 20. júna do Šaštína, kde bude púť mužov s témou Premena muža. Začína o 13.30. Podrobnosti na plagáte.

Program pre deti 13. júna je v mestskom parku zábavný program pre deti. Podrobnosti na výveske.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 192 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 39