História

Ukazujem 1 - 10 z 128 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 13

Oznamy

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána 2014

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Biela sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy

Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti je dnes v nedeľu 13. apríla popoludní od 14.30 hod. do večernej sv. omše. Na Trajane budeme spovedať dnes v nedeľu od 14.30 do 15.30 hod. Rozpis spovedania v celých Piešťanoch nájdete na internetovej stránke farnosti.

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Najsv. sviatosti Oltárnej a sviatosti kňazstva. Sv. omša bude len večer na Pamiatku Pánovej večere. Začne o 18.00 hod.

Na Veľký piatok slávime utrpenie a smrť nášho Pána. V tento deň sa nikde na svete neslávi sv. omša. Veľkopiatočné obrady začnú o 15.00 hod.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti. Slávnosť Veľkonočnej vigílie sa koná v noci - u nás po západe slnka o 20.00 hod. Na Bielu sobotu je možnosť poklony v Božom hrobe a to od 9.00 hod. do 19.45 hod.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Zaväzuje všetkých od 14 rokov až do smrti zdržiavať sa mäsitého pokrmu a od 18. do 60. roku života len raz za deň sa najesť do sýta. V tento deň sa zdržiavanie mäsitého pokrmu nenahrádza iným skutkom pokánia.

Na Veľký piatok bude Krížová cesta na Červenej veži o 20.00 hod. Je určená hlavne mladým, ale aj tým, ktorí sa cítia byť mladými. O 19.30 bude zraz pri jezuitskom kostole, kde sa budú prideľovať modlitby na jednotlivé zastavenia a odtiaľ sa pôjde pešo popri kostole sv. Cyrila a Metoda na Červenú vežu.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

Od veľkonočnej nedele budú sv. omše opäť v kúpeľnej kaplnke.

Na veľkonočnú nedeľu od 15.30 hod. budú v kúpeľnej kaplnke chvály - modlitby piesňou.

Gréckokatolícka liturgia bude na veľkonočnú nedeľu v kúpeľnej kaplnke o 7.00 hod.

Na 2. veľkonočnú nedeľu chystáme procesiu na oslavu Božieho milosrdenstva. Viac o týždeň.

Dnes je aprílová zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Na Kvetnú nedeľu čiže Nedeľu Pánovho utrpenia pribudla k symbolickým dekoráciám pred obetným stolom tŕňová koruna. Má nám pripomínať že jedinou poctou Krista kráľa bola koruna tŕňová a jediným trónom bol kríž. Spasiteľ nám aj týmto chcel pripomenúť absolútnu nutnosť pokory a prijatia kríža ku spáse a nebezpečenstvo pýchy. Máme radi pocty, sme citliví na poníženia a ťažko ich odpúšťame. Celé obrady Svätého týždňa nás budú na to upozorňovať – krajná láska Spasiteľa ide cez krajné poníženie, ktoré nevedeli pochopiť ani apoštoli, ale my po 2 tisícročiach kresťanstva sme k tomu volaní ako ku podmienke spásy.

Kvetná nedeľa

Dnes na Kvetnú nedeľu bude u nás Krížová cesta o 14.00, lebo od 15.00 do 18.15 bude spoločná sviatosť zmierenia.

Sviatosť zmierenia

V pondelok až stredu spovedáme pri každej sv. omši, večer už od 17.00 hod. Počas Veľkonočného trojdnia sa nespovedá. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

Veľkonočné trojdnie

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku.

Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. je sv. omša svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebruje biskup spolu s kňazmi diecézy.

Večer bude u nás sv. omša na Pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod.

Na Veľký piatok veľkopiatkové obrady sa začnú v našej kaplnke o 17.00 hod. Ráno o 8.00 hod. bude u nás Krížová cesta.

Na Bielu sobotu ráno o 8.00 hod. v našej Kaplnke budú spoločné modlitby breviára: liturgia čítania a ranné chvály na ktoré vás srdečne pozývame. Celodenná poklona pri Božom hrobe sa ukončí o 18.00 hod. Večerná Vigília Pánovho zmŕtvychvstania - v našej kaplnke Sedembolestnej začne o 19.00 hod svätením ohňa pred kaplnkou.

Hoci tieto dni nie sú v Cirkvi zaradené medzi prikázané sviatky, ich slávenie z našej strany má byť ponímané tak, že sú vyvrcholením Ježišovej lásky k nám a našej záchrany od večnej smrti.

Ofera

Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Peter Sabol, farár

5. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Kvetná nedeľa, čiže nedeľa Utrpenia Pána                                                

Oznamy

Na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže. Má nám to pripomínať že tajomstvo kríža máme nosiť predovšetkým v srdciach a rozjímať o ňom. A najmä to, že kríž nie je pre nás pohoršením, ale tajomstvom najväčšej lásky.

Na Kvetnú nedeľu posvätíme ratolesti a procesiou cez kostol si pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Prosíme, prineste si ratolesti na posvätenie.

Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu sobotu a nedeľu 12. a 13. apríla popoludní od 14.30 hod. do večernej sv. omše. Na Trajane budeme spovedať v nedeľu od 14.30 do 15.30 hod. Na Banke v sobotu od 9.00 do 10.00 hod., v Kocuriciach vo štvrtok od 17.00 hod.

Chorých a starých ľudí po domoch budeme spovedať v priebehu budúceho týždňa: v Piešťanoch po dohode, na Banke v piatok od 9.00 hod., v Kocuriciach vo štvrtok od 9.00 hod. Nahláste meno, adresu a telefonický kontakt v sakristii. Rozpis celého spovedania v Piešťanoch nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

Fórum života srdečne pozýva všetkých, ktorým záleží na ochrane rodiny a života na verejné zhromaždenie "Trnava za život" v nedeľu 6. apríla o 15.00 hodine na Trojičnom námestí v Trnave. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Rozlúčka so zosnulým Branislavom Bukovským, kňazom Bratislavskej arcidiecézy, bude v utorok 8. apríla 2014 o 13.00 hodine v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Pohreb bude v utorok 8. apríla 2014 o 15.00 hodine na cintoríne Terézie Vansovej v Trnave.

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu "Zdenka" o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej z kongregácie sestier svätého Kríža v kine Hviezda v Trnave v stredu 9. apríla 2014  o 17.00 hod. Vstup je voľný.

Pozývame vás na rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v sobotu 10. mája. Podrobnosti na internetovej stránke rádia Lumen.

Na budúcu nedeľu bude aprílová zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže, aj náš v sanktuáriu. Má nám to pripomínať že tajomstvo kríža máme nosiť predovšetkým v srdciach a rozjímať o ňom. A najmä to, že kríž nie je pre nás pohoršením, ale tajomstvom najväčšej lásky.

Pobožnosti Krížovej cesty

Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty v obvyklom čase, o 15.00 hod, ale na budúcu nedeľu sa presúva kvôli spovedaniu na 14.00 hod. V piatok ostáva čas nezmenený – o 17.30.

Spovedanie

Tento týždeň spovedáme už pri každej svätej omši. Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na posledné dni. Spoločná svätá spoveď v našej Kaplnke Sedembolestnej bude na budúcu – Kvetnú nedeľu od 15.00 – 17.15 hod.

Peter Sabol, farár

4. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 5. pôstna

Oznamy

Dnešná štvrtá pôstna nedeľa je nazývaná aj nedeľou radosti. Radosti z toho, že sa už priblížilo naše vykúpenie.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

V tomto týždni máme aj 1. piatok nového mesiaca. Spovedáme ako obvykle.

Úmysly sv. omší na mesiac júl budeme zapisovať v Piešťanoch a na Banke v utorok 1. apríla, v Kocuriciach vo štvrtok 3. apríla, vždy po sv. omši.

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je v sobotu 5. apríla o 13.00 z Krajinskej cesty a o 13.10 hod. od kostola sv. Štefana.

Spevácky zbor Coro Laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert v sobotu 5. apríla o 19.00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Okrem domáceho zboru účinkujú aj Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester Čadca. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na púť do Nitry v sobotu 26. apríla. Plánuje sa návšteva Nitrianskeho hradu - sídla nitrianskeho biskupa, nitrianskej Kalvárie ako aj ďalších miest na území mesta. Odchod autobusu je o 7.30 hod. z Krajinskej cesty a o 7.40 hod. od Kostola sv. Štefana. Cena je 5 eur. Prihlásiť sa možno v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte.

Pozývame vás na púť do Medjugoria v čase od 4. do 10. júna 2014. Podrobnosti na nástenke. Prihlásiť sa možno na telefónnom čísle uvedenom na plagáte.

Stále je možnosť prihlásiť sa na púť do Prahy a do Krakova. Podrobnejšie na nástenke.

Gréckokatolícka cirkev Trnava vás pozýva na púť do Ríma v dňoch od 21. do 27. septembra. Podrobnosti na internetovej stránke farnosti a na nástenke.

Po zmene času na letný sv. omše na filiálkach vo všedný deň budú o 18.00 hod.

Ako už možno viete, vo veku 46 rokov náhle zomrel kňaz dp. Branislav Bukovský. V roku 1995 pôsobil ako kaplán aj tu u nás v Piešťanoch. Spomeňme si naňho v modlitbách.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 1680 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Štvrtá pôstna nedeľa sa na znak radosti slávi v ružovom rúchu. Ružová stuha pribudla v sanktuáriu k vrecovine, popolu, fialovej látky, a tŕňom, aby nám pripomenula cieľ pokánia: čo najužšie spojenie s Kristom a radosť z Božej iniciatívy, ktorou nás oslobodzuje od večnej smrti a zármutku hriechu.

Pobožnosti Krížovej cesty

Dnes (túto nedeľu) o 15.00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú členky spoločenstva Modlitby matiek.

Spovedanie  

Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda aj pri ranných svätých omšiach o 6.00 hod a popoludní od stredy do piatku už od 15.00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší

na mesiac máj bude v utorok 1. apríla pol hodinu pred každou svätou omšou.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame v stredu 2. apríla do JPC o 10.00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci máme ako obvykle deň modlitieb za duchovné povolania, aj večernú adoráciu na tento úmysel.

Umenie ducha

Pozývame do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 33. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Teraz je tam dielo výtvarníka Igora Kalného: Ukrižovaný. Má nás uvádzať do tajomstva Umučenia.

Peter Sabol, farár

3. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Utorok: slávnosť Zvestovania Pána
Budúca nedeľa: 4. pôstna

Oznamy

25. marca už tradične je deň počatého života. Na znak úcty k ľudskému životu si môžeme pripnúť bielu stužku na odev a podporiť tak úsilie, ktoré začalo Národným pochodom za život v Košiciach.

Zástupcovia cestovnej kancelárie Avema prídu dnes (v nedeľu) po večernej sv. omši hovoriť o stopách kresťanstva v Turecku. Bližšie poukážu na vznik prvých kresťanských spoločenstiev, kde svojho času svätý apoštol Pavol hlásal evanjelium, kde pôsobil a obracal pohanov na kresťanskú vieru apoštol Filip, na miesta, kde mal misijné cesty apoštol Tomáš a kde apoštol Ján podľa tradície priviedol Pannu Máriu.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

V sobotu 29. marca bude náhradné stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie, spojené s preskúšaním vedomostí, ktoré sú k tomu potrebné. Stretnutie bude o 11.00 hod. a bude sa týkať detí, ktoré ešte neprešli preskúšaním.

V noci zo soboty 29. na nedeľu 30. marca sa mení čas. O 2. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hod. letného času.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Od 3. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu a fialovej látky, pribudli aj tŕne, ktoré nám pripomínajú ťažkosti spojené s pokáním ako aj to, že naše hriechy zraňujú nielen nás, ale aj druhých a prispievajú k rozmnožovaniu zla vo svete. V podobenstve o rozsievačovi tŕnie udúša Slovo zasievané do nášho srdca...

Pobožnosti Krížovej cesty

Dnes (túto nedeľu) o 15.00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú cestu členovia hnutia Viera a svetlo – teda rodiny a priatelia „inak obdarovaných ľudí“ – s mentálnym  postihnutím. Budúcu nedeľu sa ju chystajú modliť členky spoločenstva Modlitby matiek

Modlitba k Patrónke Slovenska

naďalej sa po každej svätej omši modlíme modlitbu za Slovensko k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je naša kaplnka zasvätená.

Peter Sabol, farár

2. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Streda: slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Budúca nedeľa: 3. pôstna

Oznamy

V stredu teda máme sviatok sv. Jozefa. Sv. omše sú ako v pracovný deň.

Pozývame Vás na Krížovú cestu na Červenej veži každú pôstnu nedeľu o 15.00 hod.

Pozývame vás na modlitbu chvál dnes (v nedeľu) popoludní od 15.30 hod. v kúpeľnej kaplnke.

V sobotu 22. marca bude stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie, spojené s preskúšaním vedomostí, ktoré sú k tomu potrebné. Stretnutie sa bude o 9.00 hod. a bude sa týkať detí zo Základnej školy na Banke.

Pozývame vás na púť do Krakowa a Čenstochovej v dňoch od 26. do 28. júna. Cena je 79 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na našej internetovej stránke.

V sakristii si môžete objednať DVD o Svetových dňoch mládeže, ktoré boli vlani v Rio de Janeiro. Cena je 13 eur.

Na budúcu nedeľu bude sv. omša v Kocuriciach o 10.30 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Od 2. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu aj fialová látka, ktorá je liturgickou farbou pokánia. Používa sa najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, takže nám pripomína potrebu sviatostného zmierenia s Bohom...

Sedemdňová duchovná obnova

Touto nedeľou končí sedemdňová pôstna obnova, kazateľom už bude člen našej Piešťanskej komunity.

Novéna ku sv. Jozefovi

Od pondelka 10.3. sme začali novénu ku sv. Jozefovi, ktorá skončí v utorok pri večernej svätej omši, ktorá už bude zo slávnosti sv. Jozefa.

Teologický deň

V utorok 18.3. sa zídu kňazi Trnavskej arcidiecézy pri sv. omši (v Katedrále o 10.00 hod.) a prednáškach so svojím arcibiskupom otcom Jánom Oroschom. Prosíme o modlitby za kňazov našej diecézy.

Pobožnosti Krížovej cesty

Budúcu nedeľu o 15.00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú cestu členovia hnutia Viera a svetlo – teda rodiny a priatelia „inak obdarovaných ľudí“ – s mentálnym  postihnutím.

Modlitba k Patrónke Slovenska

Naďalej sa po každej svätej omši modlíme modlitbu za Slovensko k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je naša kaplnka zasvätená.

Poďakovanie za zbierky

Spoločnosť Ježišova na Slovensku vyjadruje úprimnú vďaku všetkým dobrodincom dvoch významných zbierok, ktoré sa uskutočnili v uplynulých mesiacoch, zbierky „Spev pre Afriku“ a zbierky na pomoc obetiam tajfúnu na Filipínach.

Zbierka „Spev pre Afriku“ dosiahla 6687 eur. Financie boli odoslané do Južného Sudánu cez provincialát v Nairobi. Po zvážení bolo 20% sumy použitých na stavebný dozor prístavby jezuitskej strednej školy vo Wau, kde sa kapacita školy rozširuje zo 450 na 800 študentov; 80% zbierky bude použitých na dva hlavné vzdelávacie projekty jezuitskej komunity v Rumbeku.

Zbierka pre pomoc obetiam tajfúnu Hayian na Filipínach dosiahla 8465 eur a bola zaslaná filipínskej provincii prostredníctvom generalátu v Ríme. Spolu s ostatnými zbierkami bude použitá na výstavbu 150 príbytkov v lokalite Hernani, región východný Samar. Sócius filipínskej provincie páter William Abbott, ktorý sám má z matkinej strany slovenské korene a je informovaný o zbierke, vyjadruje osobitnú vďaku všetkým na Slovensku.

Peter Sabol, farár

Ukazujem 1 - 5 z 128 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 26