História

Ukazujem 1 - 10 z 195 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 20

Oznamy

17. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Gorazda a spoločníkov. Spomienka.
Streda: Sv. Marty. Spomienka.
Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka.
Sobota: Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

2. augusta (nedeľa) možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Predpísaný skutok je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť ako vždy tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca.

Na budúcu nedeľu na Banke bude slávnostná svätá omša o 10.30 pri príležitosti 20. výročia samostatnosti obce.

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život. Jeho cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou je „Radosť zo života“. Program začína v sobotu 19.9.2015. Miestom stretnutia veriacich z Trnavskej arcidiecézy je farský kostol Povýšenia Svätého kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke. Farnosti a spoločenstvá sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk. Prosíme o prihlásenie sa aj osôb, ktoré by sa chceli zapojiť do dobrovoľníckej služby. Finančné dary je možné poukázať na č. účtu: 3512209151/0200.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Duchovná obnova a novéna k sv. Ignácovi pokračuje pri večerných sv. omšiach až do štvrtka, 30.7.2015. Každá večerná sv. omša začína novénovou pobožnosťou na počesť sv. Ignáca a duchovná obnova sa koná formou homílií na exercičné témy pri týchto večerných sv. omšiach. Všetkých srdečne pozývame.

Slávnosť sv. Ignáca Ako každý rok sa u nás slávi 31. júla. Preto večerná sv. omša bude slávnostná, koncelebrovaná. Hlavným celebrantom a kazateľom bude D. p. Ondrejka, farár farnosti Sv. Štefana.
Ďalšia slávnostná sv. omša o sv. Ignácovi bude v nedeľu večer o 18.30. Po nej ste všetci pozvaní na pohostenie – agapé na dvore pri kaplnke P.M. Sedembolestnej.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na september bude tento raz iba v sobotu - ráno i večer pol hodiny pred sv. omšami.

Odpustky v Roku zasväteného života možno získať aj každý prvý štvrtok v našej kaplnke Panny Márie Sedembolestnej.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

16. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Márie Magdalény. Spomienka.
Štvrtok: SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Sobota: Sv. JAKUBA, APOŠTOLA. Sviatok.
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vydal dekrét o dare odpustkov počas Roka zasväteného života na území našej arcidiecézy. Je uverejnený na nástenke. Okrem určených dní odpustky je možné získať aj každý prvý štvrtok v mesiaci v kláštorných a dekanátnych kostoloch. Preto každý prvý štvrtok bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda adorácia za kňazské a rehoľné povolania.

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život. Jeho cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou je „Radosť zo života“. Program začína v sobotu 19.9.2015. Miestom stretnutia veriacich z Trnavskej arcidiecézy je farský kostol Povýšenia Svätého kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke. Farnosti a spoločenstvá sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk. Prosíme o prihlásenie sa aj osôb, ktoré by sa chceli zapojiť do dobrovoľníckej služby. Finančné dary je možné poukázať na č. účtu: 3512209151/0200.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Duchovná obnova a novéna k sv. Ignácovi začne túto stredu pri večernej sv. omši. Pred každou večernou omšou bude novénová pobožnosť na počesť sv. Ignáca a duchovná obnova bude tou formou, že homílie pri týchto večerných sv. omšiach budú na exercičné témy. Všetkých srdečne pozývame.

Odpustky v Roku zasväteného života možno získať aj každý prvý štvrtok v našej kaplnke Panny Márie Sedembolestnej.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

15. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka.
Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Trnavská arcidiecézna charita a pracovníci Centra pomoci človeku v Piešťanoch ďakujú všetkým darcom, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky potravín. Prosíme vás, aby ste si všímali ľudí okolo seba, ktorí by takúto alebo aj inú pomoc potrebovali. Kontakt: Mgr. Katarína Sarvašová, A. Hlinku 41, Piešťany, 0910 788 031.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach budú spievať operní speváci z Moskvy.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Výročná sv. omša Budúcu nedeľu bude večerná sv. omša obetovaná za nášho zosnulého spolubrata Vladimíra Pavlu, keďže má prvé výročie smrti.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pozýva záujemcov o štúdium, bližšie info aj kontakty sú na nástenke.

Misia India Z Misie India nám tu nechali niekoľko krásnych nástenných kalendárov na budúci rok. Sú v sakristii.

Akcie komisie pre mládež Dva letáky na nástenke pozývajú mladých: jeden na stretnutie P15 a druhý na I-kurz identita, integrita a iniciatíva.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

14. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka.
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes (v nedeľu) večer o 19.00 na počesť sv. Cyrila a Metoda bude po sv. omši koncert Cyrilo – Metodské muzicírovanie.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 940,- €. Pán nech odmení všetkých darcov.

Dnes na titulárnu slávnosť sv. Cyrila a Metoda je farská ofera.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda je titulárnym sviatkom farského kostola. Na slávnostnej sv. omši o 10.30 tam bude účinkovať zbor Coro Laudamus. Pri návšteve farského kostola môžete za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Umenie ducha pozývame vás na 46. letné pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v predsieni jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.
Počas letných prázdnin tu predstavujeme dielo fotografa Jozefa Sedáka z cyklu Dokument Slovensko (1980-81), ktorý je poctou zasväteným a ich často neľahkej službe počas minulého režimu.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pozýva záujemcov o štúdium, bližšie info aj kontakty sú na nástenke

Misia India. Z Misie India nám tu nechali niekoľko krásnych nástenných kalendárov na budúci rok. Sú v sakristii.

Akcie komisie pre mládež dva letáky na nástenke pozývajú mladých: jeden na stretnutie P15 a druhý na I-kurz identita, integrita a iniciatíva.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

13. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Štvrtok: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE. Sviatok.
Piatok: SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA. Sviatok. Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Titulárna slávnosť farského kostola - hody.

Oznamy

V deň titulu farského kostola sv. Cyrila a Metoda je možné za obvyklých podmienok získať v ňom úplné odpustky.

V sobotu večer vigilijnú sv. omšu bude doprevádzať mládežnícky zbor sv. don Bosca. Po nej pozývame farníkov na agapé - pohostenie do pastoračného centra, aby sme aj takýmto spôsobom pomáhali vytvárať farskú rodinu.

V nedeľu slávnostnú farskú svätú omšu o 10.30 bude doprevádzať zbor Coro Laudamus. Slávnostným kazateľom bude vdp. Jozef Vlasák.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prvý piatok v mesiaci spovedá sa ako obvykle, od stredy hodinu pred večernými svätými omšami, v piatok od 16.00, kedy bude aj vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu.
Chorých spovedáme ako obvykle.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac august bude v tomto týždni po svätých omšiach.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V pondelok je prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla, apoštolov, budeme mať aj sv. omšu o 17.00 hod.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude v utorok večer a v stredu ráno pol hodiny pred sv. omšami.

Spovedanie Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda pri každej sv. omši a od stredy už od 15.00 hod.

Materské centrum Mamičky s malými deťmi pozývame do JPC o 10.00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Na prvý štvrtok bude, ako obvykle, po večernej svätej omši prosba za povolania pred Sviatosťou oltárnou.

Na prvý piatok bude, ako obvykle, po každej svätej omši odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou.

Výročie Dňa 24. júna by sa páter Jozef Porubčan dožil 90. rokov. Preto dnešná sv. omša o 18.30 bude obetovaná za neho. Pozývame vás na túto spomienku vďaky na neho. Z tejto príležitosti vydala Dobrá kniha knihu ešte nepublikovaných homílií P. J. Porubčana s názvom Skutočné kresťanstvo.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pozýva záujemcov o štúdium, bližšie info aj kontakty sú na nástenke.

Misia India z Misie India nám tu nechali niekoľko krásnych nástenných kalendárov na budúci rok. Sú v sakristii.

Akcie komisie pre mládež dva letáky na nástenke pozývajú mladých: jeden na stretnutie P15 a druhý na I - kurz identita, integrita a iniciatíva.

Zbierka charita organizuje 6. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnených školákov. Viac na plagáte.

Zbierka Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca s tradičným názvom Halier sv. Petra.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 195 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 39