História

Ukazujem 1 - 10 z 160 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 16

Oznamy

34. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka
Utorok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice.
Nedeľa: Prvá adventná nedeľa – začína nový cirkevný rok, cyklus B.

Oznamy

Budúcou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Je časom nábožného a radostného očakávania. V tomto období sa používa organ a iné hudobné nástroje s takou umiernenosťou, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.
Na budúcu nedeľu požehnáme adventný veniec. Môžete si priniesť aj svoje adventné vence na požehnanie a položiť ich pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Po svätej omši bude premeranie detí pre ušitie rovnošiat. Prosím rodičov, aby nezabudli prísť spolu s deťmi. 

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch srdečne pozýva žiakov 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 28. novembra 2014 od 8.30 hod. - 13.00 hod. v priestoroch gymnázia na ulici Pod Párovcami 127 v Piešťanoch. V čase od 8.30 do 13.00 si záujemcovia môžu pozrieť školu a jej vybavenie. Prehliadka školy je sprevádzaná aktivitami žiakov gymnázia. Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci gymnázia.
Podobný oznam má aj Spojená katolícka škola v Nitre - Gymnázium sv. Cyrila a Metóda 1. decembra 2014 o 16.30.

Sociálna akadémia pozýva podnikateľov na konferenciu s kardinálom Petrom Turksonom, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 v Bratislave v hoteli NH Gate One. Bližšie informácie na plagáte a web stránke www.hodnotyvpodnikani.sk .

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Rok zasväteného života: Svätý Otec vyhlásil budúci cirkevný rok za Rok zasväteného života. Začína prvou adventnou nedeľou – v našej kaplnke sa pomodlíme spoločne Vešpery pred večernou nedeľnou svätou omšou – začiatok vešpier bude o 18.15 hod.

Svätenie adventných vencov: na prvú adventnú nedeľu budeme pri každej svätej omši svätiť adventné vence, ktoré si prinesiete.

Rorátne sväté omše: Od pondelka po prvej adventnej nedeli budeme vo všedné dni sláviť ranné sväté omše o 6.00 hod. pri fakliach a lampášikoch, čím si pripomenieme radostné očakávanie príchodu Božieho Dieťaťa - Svetla na osvietenie pohanov do tmy hriechu, v ktorom je ponorené ľudstvo. Tak ako Mária očakávala príchod svojho Syna, keď ho nosila pod srdcom, aj my budeme prinášať zažaté lampášiky do chrámu, kde ich počas svätej omše položíme pred oltár, ako symbol nášho radostného očakávania. Tí, ktorí budú pravidelne chodievať na túto rannú svätú omšu, môžu si lampášiky vziať domov a prichádzať s nimi – už zažatými z domu do chrámu.

Slepá dôvera: V sobotu 29.11. o 19.30, teda po mládežníckej sv. omši bude premietnutý v našej kaplnke filmový dokument Slepá dôvera (30 min.) a po nej bude beseda s jeho hlavnou postavou – Jurajom Prágerom, ktorý nevidí od 19. rokov života a predsa pochodil končiare Tatier a bol už aj na Mont Blancu.

Akadémia k roku Sedembolestnej z akadémie "V lone Matky je dosť miesta pre každého", máme posledné 2 DVD-čka pre tých, čo sa zapísali v sakristii. Prosíme, aby ste si ich vyzdvihli.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

33. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Piatok: Obetovanie prebl. Panny Márie, spomienka
Sobota: Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok, slávnosť Krista Kráľa
 

Oznamy

 
Zbierka na dokončenie pastoračného centra činila 3120,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.
 
Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie v utorok o 15.00 v pastoračnom centre.
 
Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. 
 
Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.
 
Stretnutie s animátormi Kurzu predmanželskej prípravy bude vo štvrtok o 19.00 v pastoračnom centre.
 
V dňoch 13. až 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave sa koná Trnavská novéna, na ktorú vás pozývame. Plagát s program je na nástenke.
 
Novembrové  pn.chvály v Mestskom kultúrnom stredisku sú dnes 16.11.2014 o 15.30.
 
Sociálna akadémia pozýva podnikateľov na konferenciu s kardinálom Petrom Turksonom, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 v Bratislave v hoteli NH Gate One. Bližšie informácie na plagáte a web stránke www.hodnotyvpodnikani.sk.
 
Upozorňujem, že v piatok večer od farského kostola o 19.15 dvaja zlodeji ukradli bicykel. Buďte opatrní, nenechávajte si bicykle bokom v tieni, ale na svetle. Buďte aj všímaví na podozrivé osoby stojace v tieni pri kostole. Je to aj výzva, aby sme riešili lepšie osvetlenie kostola.
 
 
Mgr. Jozef Gallovič
farár - dekan
 

32. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok: Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Streda: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

Oznamy

Dnes je zbierka na dokončenie pastoračného centra.

Prosím zvolených členov farskej ekonomickej rady: MUDr. Marián Urbánek, Katarína Hlbocká (zástupca Peter Hlbocký), Ing. Timotej Miština CSc., MUDr. Bitnerová Marta, Dušan Zelenaj (za Trajan), Dominik Jánoška (za Banku), Mgr. Boháč František (za Kocurice) o stretnutie v pondelok 10.11.2014 po svätej omši, o 19,00, na fare.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Po svätej omši prosím rodičov o stretnutie.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

V dňoch 13. až 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave sa bude konať Trnavská novéna, na ktorú vás pozývame. Plagát s program je na nástenke.

Trnavská arcidiecézna charita pozýva všetkých, aby sa zapojili v rámci dobrovoľnej pomoci do Zbierky potravín, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 10. - 15.11.2014. Kontaktné údaje sú na nástenke.

Novembrové  pn.chvály budú v Mestskom kultúrnom stredisku na budúcu nedeľu 16.11.2014 o 15.30.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Faustínum: Túto nedeľu o 15.00 hod pozývame členov a sympatizantov hnutia Faustínum na stretnutie v Kaplnke P. Márie Sedemboelstnej

Akadémia k roku Sedembolestnej z akadémie "V lone Matky je dosť miesta pre každého", máme ešte posledné exempláre  videa.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár-dekan

31. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci november
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovolná spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je tridsiata druhá nedeľa v období cez rok; Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Oznamy

Zvolení členovia farskej ekonomickej rady: MUDr. Marián Urbánek, Katarína Hlbocká (zástupca Peter Hlbocký), Ing. Timotej Miština CSc., MUDr., Bitnerová Marta, Dušan Zelenaj (za Trajan), Dominik Jánoška (za Banku), Mgr. Boháč (za Kocurice). Farár môže pozvať na zasadanie aj iných farníkov alebo odborníkov a tiež menovať niektorých členov rady.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Odpustky v prospech zosnulých: V deň Spomienky na zosnulých možno získať úplné odpustky za duše zosnulých návštevou kostola alebo kaplnky (od soboty poludnia do polnoci). Od 1. - 8. novembra možno získať odpustky návštevou cintorína a modlitbou za zosnulých. Vždy treba splniť aj ostatné obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie (oboje stačí raz pre všetky odpustky), modlitba na úmysel sv. Otca: Otče náš, Zdravas a Sláva; Verím v Boha. Taktiež treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj všednému.

V tomto týždni sa bude spovedať ako pred Prvým piatkom: pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

Svätá omša v stredu o 18.00 vo farskom kostole je venovaná príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Po svätej omši prosím rodičov o stretnutie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie pastoračného centra.

Trnavská arcidiecézna charita pozýva všetkých, aby sa zapojili v rámci dobrovoľnej pomoci do Zbierky potravín, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 10. - 15.11.2014. Kontaktné údaje sú na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Spovedanie: tento týždeň je v prvopiatkový, spovedáme aj na ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj popoludní od 15.00 hod.

Prvý štvrtok: večerná sv. omša s úmyslom za rehoľné povolania. S tým istým úmyslom bude po nej aj obvyklá pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

Prvý piatok mesiaca decembra: po svätých omšiach obvyklá odprosujúca pobožnosť.

Akadémia k roku Sedembolestnej z akadémie "V lone Matky je dosť miesta pre každého", máme k dispozícii profesionálne video vo forme DVD. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Výrobná cena 10 €. Prosíme neváhajte, máme k dispozícii iba obmedzený počet.

Umenie Ducha: Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 39. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 31. októbra  2014 tu predstavujeme dielo renomovaného slovenského výtvarníka Svetozára Ilavského, s názvom Cyklus sv. Jánov.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár-dekan

30. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Utorok: SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV. Sviatok.
Sobota: VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Slávnosť.
Nedeľa: SPOMIENKA  NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH.

Oznamy

Dnes 26.10.2014 sa koná voľba farskej ekonomickej rady (FER). Pri vstupe ste dospelí dostali volebný lístok, na ktorom môžete zakrúžkovať 5 mien kandidátov, ktorí podľa vašej mienky sú schopní pomáhať kňazovi radou a každou inou pomocou v hmotných záležitostiach farnosti. Lístky vhoďte do pripravených krabíc. Voliť možno iba raz v jednom kostole.

V sobotu na slávnosť Všetkých svätých sväté omše sú ako v nedeľu. Aj na Trajane 10.30.

Úplné odpustky v prospech zosnulých:
1.
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých  navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). A vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať uvedené odpustky denne od 1. do 8.novembra.

V tomto týždni sa bude spovedať ako pred Prvým piatkom: pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Po svätej omši prosím rodičov o stretnutie.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni nebude.

Zbierka na misie činila 1435,-€.

Úmysly svätých omší vo farskom kostole na mesiac december budeme zapisovať v sakristii v tomto týždni od pondelka do piatku po svätých omšiach.

Trnavská arcidiecézna charita pozýva všetkých, aby sa zapojili v rámci dobrovoľnej pomoci do Zbierky potravín, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 10.-15.11.2014. Kontaktné údaje sú na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Všetkých svätých je prikázaným sviatkom, sväté omše budú ako v nedeľu, okrem sv. omše o 11.00 hod. – tá nebude.

Spovedanie: tento týždeň budeme spovedať ako v prvopiatkovom týždni, teda aj na ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj popoludní od 15.00 hod. V sobotu budeme taktiež spovedať pri všetkých svätých omšiach. V nedeľu na sviatok zomrelých nespovedáme.

Akadémia k roku Sedembolestnej

Z akadémie "V lone Matky je dosť miesta pre každého", máme k dispozícii profesionálne video vo forme DVD. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Výrobná cena 10 €. Prosíme neváhajte, máme k dispozícii iba obmedzený počet.

Zapisovanie úmyslov svätých omší: v sobotu budeme zapisovať úmysly svätých omší pol hodiny pred rannými svätými omšami.

Trnavská novéna: pozývame vás na Trnavskú novénu v čase od 13. – 21. novembra. Plagát s programom visí na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár - dekan

Ukazujem 1 - 5 z 160 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 32