História

Ukazujem 1 - 10 z 242 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 25

Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Streda: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako vo všedný pracovný deň.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE. Sviatok.
Nedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v UTOROK 5.7.2016 o 10.30 v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus. Prosím farníkov, aby po sv. omši pripravili malé agapé.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac august. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že si môžu prevziať prihlášky k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016. Odchod autobusov bude ráno o 4.00. Sú objednané dva autobusy. Presné miesto odchod bude ešte upresnené na budúcu nedeľu. Prosím nahlásených, aby v sakristii doplnili svoje údaje a zaplatili cestovné 20,-€.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca júna.

Púť do Šaštína na fatimskú sobotu sa uskutoční 2.7.2016. Viac informácii na nástenke.

Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácii na nástenke.

Od 1.7.2016 je dp. kaplán Michal Kollár preložený za kaplána do Hlohovca. Namiesto neho príde dp. kaplán z Hlohovca Ľuboš Matúš. Ďakujem dp. kaplánovi za jeho trojročné pôsobenie v našej farnosti a želáme mu hojnosť Božích milosti a sily na ďalšom pôsobisku. S dp. kaplánom sa budete môcť rozlúčiť v piatok pri večernej sv. omši o 18.00 hod.
Od 15.7.2016 bude v našej farnosti pôsobiť aj výpomocný duchovný vdp. JCLic. Pavol Repko.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu je prikázaný sviatok SV. PETRA A PAVLA. Sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.

Tento týždeň je aj prvý piatok. Po každej svätej omši budú odprosujúce pobožnosti. O 15.00 hod. bude pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v utorok 5.7.2016 o 10.30 hod. v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus.

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august v našej kaplnke bude v pondelok 4. júla pol hodiny pred každou sv. omšou. Od 5.30 na sv. omše o 6.00 hod.; od 7.30 na sv. omše o 8.00 hod.; a od 18.00 na sv. omše o 18.30 hod.

Oznamujeme, že nedeľné sväté omše o 11. hodine v našej kaplnke pre rodiny v prázdninových mesiacoch júl a august nebudú bývať.

Zapojte sa do zbierky školských pomôcok, pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín. Školské pomôcky môžete prinášať od 1. júna do 19. augusta do Centra pomoci človeku (ul. A. Hlinku 41, Piešťany). V CPČ-ku je tiež možnosť športových aktivít, zahrať sa, alebo sa naučiť, ako si vyrobiť a opraviť veci. Viac na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

12. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Piatok: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály.
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Svätá omša v stredu bude podľa záujmu venovaná rodičom a deťom.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti birmovania pre tých, ktorí splnia podmienky a budú pripravení bude 30.10.2016 o 10.30.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v UTOROK 5.7.2016 o 10.30 v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že si môžu prevziať prihlášky na sviatosť birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Kto by mal záujem o hru na organ pri svätých omšiach môže sa nahlásiť u organistu Romana Ševčíka.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca júna.

Púť do Šaštína na fatimskú sobotu sa uskutoční 2.7.2016. Viac informácii na nástenke.

Piešťanské chvály budú 25.6.2016 o 18.30 v Jezuitskej kaplnke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

11. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúci víkend bude v našej farnosti Kurz prípravy snúbencov do manželstva. Sprevádzajme mladých ľudí modlitbou na ich ceste lásky ku kresťanskému manželstvu a rodine.
Svätá omša v piatok preto bude o 18.30, aby sa na nej mohli zúčastniť aj snúbenci, ktorí majú záujem.

Svätá omša pre deti a ich rodičov bude v stredu o 18.00. Osobitne pre prvoprijímajúce deti (2. ročník).

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti birmovania pre tých, ktorí splnia podmienky a budú pripravení, bude 30.10.2016 o 10.30.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v UTOROK 5.7.2016 o 10.30 v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že si môžu prevziať prihlášky k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Kto by mal záujem o hru na organ pri svätých omšiach môže sa nahlásiť u organistu Romana Ševčíka.

Katolícka zoznamka KatRande.org pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu Hľadanie životného partnera s Božou pomocou, ktorú bude viesť páter Ivan Barus. Uskutoční sa 17. - 19. júna v pútnickom dome Marianke (pri Bratislave). Bližšie informácie nájdete na stránke katrande.org alebo na vyveska.sk.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca mája.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

10. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka.
Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V pondelok 6. júna sa o 9.00 hodine v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky, ktoré si pripomenú okrem kňazov aj trnavský arcibiskup Ján Orosch, žilinský biskup Tomáš Galis so spišským biskupom Štefanom Sečkom a mukačevský vladyka Milan Šášik so svojimi spolužiakmi. Slávnostná svätá omša sa uskutoční za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Maria Giordanu, predsedu KBS Stanislava Zvolenského a diakonov a kňazov arcidiecézy. Na slávnosť Vás všetkých srdečne pozývame.

Rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu budú v stredu vo farnosti Drahovce so začiatkom svätej omše vo farskom kostole o 9.30.

Svätá omša pre deti a ich rodičov bude v stredu o 18.00. Osobitne pre prvoprijímajúce deti (2. ročník).

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti birmovania pre tých, ktorí splnia podmienky a budú pripravení bude 30.10.2016 o 10.30.

Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v nedeľu 3.7.2016 o 10.30.

Vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa bude vysluhovať kňazská a diakonská vysviacka v sobotu 12.11.2016 o 10.00.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu na sviatosť birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Dnes (nedeľa) o 15.00 hod. bude v kostole sv. Štefana v Piešťanoch BL-GOSPEL koncert. Vstupné je dobrovoľné.

Katolícka zoznamka KatRande.org pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu Hľadanie životného partnera s Božou pomocou, ktorú bude viesť páter Ivan Barus. Uskutoční sa 17. - 19. júna v pútnickom dome Marianke (pri Bratislave). Bližšie informácie nájdete na stránke katrande.org alebo na vyveska.sk.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.8. do 19.8.2016. Bližšie informácie a nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca mája.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016.

Miništrantský letný tábor počas prázdnin MINFA bude sa konať v dvoch turnusoch od 5.7. - 11.7. a od 12.7. - 18.7.2016. Povzbudzujeme miništrantov, aby sa na tomto pripravenom programe pre nich za asistencie bohoslovcov a kňazov zúčastnili. Informácie na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18 - 35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

Pozývame rodiny a mladých ľudí na pešiu púť  Xaveriádu. Sú to štyri dni putovania z Košíc do Levoče. Púť začína ráno 29. júna. V nedeľu 3. júla sa na Levočskej hore zúčastníme na slávnostnej sv. omši. Program, nocľahy a doprovodné vozidlo budú zabezpečené. Ďalšie informácie podá páter Ľubo Pilarčík SJ.

Tradičný Jezuitský miništrantský tábor sa usutoční v dňoch od 3. do 9. júla. Povzbudzujeme miništrantov, aby využili krásnu príležitosť prežívania dní plných zaujímavých udalostí v Trlenskej doline, v jezuitskom areáli, pri Vlkolínci. V sakristii sa môžete prihlásiť vyplnením formulára a podpisom rodičov. Informácie budú aj na nástenke.

Taktiež dnes o 15.00 hod. bude v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie stretnutie spoločenstva „Faustínum“.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

9. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť.
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Spomienka.
Nedeľa: DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v stredu o 18.00.

Prvé sväté prijímanie na Banke bude na budúcu nedeľu 5.6.2016 o 10.30.
Svätá spoveď detí a rodičov bude v sobotu o 15.00 po nej nácvik.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac júl. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Pozývame deti 1. – 4. roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15. 8. do 19.8.2016. Bližšie informácie sa nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca mája.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016. Do farností budú distribuované plagáty, šatky, texty a iné materiály, preto vás prosíme nahlásiť sa do 30.5.2016 v sakristii. Plánovaný odchod autobusov o 4.00, návrat vo večerných hodinách.

Miništrantský letný tábor počas prázdnin MINFA bude sa konať v dvoch turnusoch od 5.7. - 11.7. a od 12.7. - 18.7.2016. Povzbudzujeme miništrantov, aby sa na tomto pripravenom programe pre nich za asistencie bohoslovcov a kňazov zúčastnili. Informácie na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Celodenná adorácia pripadá na našu kaplnku Sedembolestnej na štvrtok 2. júna. Začne po sv. omši o 8.00 hod a skončí pred májovou pobožnosťou o 18.15. Prosíme dobrovoľníkov, aby sa zapísali v sakristii, aby neostala Sviatosť opustená. V tento deň je aj prvý štvrtok preto po večernej svätej omši budú modlitby za povolania pred Sviatosťou oltárnou.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, zároveň je to aj prvý piatok. Po každej svätej omši budú odprosujúce pobožnosti pred Sviatosťou oltárnou. O 15.00 hod. bude pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách bude 9. júla 2016. Kto má záujem nech sa nahlási do 30. mája v sakristii farského kostola. Odchod bude autobusmi.

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18 - 35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolínci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac júl v našej kaplnke bude v stredu 1. júna pol hodiny pred každou sv. omšou. Od 5.30 na sv. omše o 6 hod.; od 7.30 na sv. omše o 8 hod.; a od 18.00 na sv. omše o 18.30 hod.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 242 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 49