História

Ukazujem 1 - 10 z 234 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 24

Oznamy

6. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Utorok: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV. Sviatok.
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Oznamy

V pondelok, utorok a v stredu sú PROSEBNÉ DNI. Ich obsahom sú prosby za úrodu, ktoré vložíme do prosieb veriacich. Po dňoch nečakaného mrazu, ktorý zničil časť kvetov, sú veľmi potrebné.

V mesiaci máj si pripomíname Kristovu Matku Pannu Máriu, preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania a v očakávaní Ducha Svätého. Odporúča sa modlitba rozličných mariánskych pobožností, hlavne mariánske litánie a modlitba sv. ruženca.

Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok sv. omše budú ako cez týždeň.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Nácvik detí pred sv. omšou nebude, ale prosím rodičov, aby po sv. omši ostali s deťmi na stretnutí ohľadom organizácie 1. svätého prijímania. Tiež prosím ich učiteľov náboženstva, aby prišli na toto stretnutie.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti pre tých, ktorí budú pripravení, je naplánované na jeseň v tomto roku.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Zbierka pre potreby Ukrajiny, ktorú vyhlásil Svätý Otec František, činila 1160,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Púť veriacich piešťanského dekanátu v Roku milosrdenstva k Svätej bráne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa uskutoční na prvú májovú sobotu 7.5.2016. Program začína svätou omšou o 10.00 v bazilike sv. Mikuláša za účasti diecézneho biskupa Mons. Jána Oroscha. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sákristii alebo u pani Nedorostovej. Odchod autobusov bude o 8.00 od kostola sv. CM, Krajinská cesta.

V dňoch od 5. do 8. mája 2016 sa vo farnosti Borovce bude konať obnova ľudových misií, ktorú budú viesť pátri z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Viac na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedáme ako obvykle. O 15. hod. bude pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“. Po sv. omšiach budú odprosujúce modlitby a litánie k Božskému Srdcu.

V pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom týchto jarných kántrových dní sú prosby za zemskú úrodu.

Pod názvom Discover otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Dnes je posledná možnosť zapísania sa v sakristii jezuitského kostola. Stretká začnú v prvomájovom týždni, v stredu, štvrtok a v piatok.

Materské centrum bude v stredu 4. mája o 10.00 hod. Duchovnú obnovu bude mať páter Marian Valašík a je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

„Kakavková párty“ pre školákov od 4. – 9. ročníka ZŠ bude 14. mája v JPC o 17. hod.

Púť veriacich Piešťanského dekanátu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa do Trnavy sa uskutoční v sobotu 7. mája. Pôjdu aj autobusy do ktorých sa môžete prihlásiť na farách. Bližšie informácie a program sú na výveske. Pozývame všetkých veriacich, aby sa rozhodli prejsť Svätou Bránou, zmieriť sa s Bohom a tak získať odpustenie v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Dávame do pozornosti novú knihu pápeža Františka: Drahý pápež František. Svätý Otec v nej zverejnil listy s otázkami detí z celého sveta. Sú v nej detské obrázky, ale aj pápežove odpovede. Je to vhodný darček najmä k prvému svätému prijímaniu. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac jún bude zajtra 2. mája pol hodiny pred každou sv. omšou. Teda od 5.30 na omše o 6. hod., od 7.30 na omše o 8. hod. a od 18.00 na omše o 18.30 hod.

Zbierka na pomoc Ukrajine vyniesla 2300 euro. Pán Boh odplať všetkým darcom.

Na budúcu nedeľu 8. mája je ohlásená zbierka na Katolícke masmédiá.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

5. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. MARKA, EVANJELISTU. Sviatok.
Piatok: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím deti a rodičov, aby sa pripravili na preskúšanie z 3. časti otázok. Nácvik detí je v stredu pred sv. omšou o 17.00.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V dnešnú nedeľu 24.4.2016 koná sa vo všetkých katolíckych kostoloch Európy zbierka pre potreby Ukrajiny, ktorú vyhlásil Svätý Otec František.

Púť veriacich piešťanského dekanátu v Roku milosrdenstva k Svätej bráne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa uskutoční na prvú májovú sobotu 7.5.2016. Program začína svätou omšou o 10.00 v bazilike sv. Mikuláša za účasti diecézneho biskupa Mons. Jána Oroscha. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii alebo u pani Nedorostovej, aby sme mohli objednať autobusy.

"Púť miništrantov do Šaštína do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie - PUMIN" s pripraveným programom sa koná 30. apríla 2016. Miništranti sa môžu nahlásiť v sakristii.

V mesiaci máj si pripomíname Kristovu Matku Pannu Máriu, preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania a v očakávaní Ducha Svätého. Odporúča sa modlitba rozličných mariánskych pobožností, hlavne mariánske litánie a modlitba sv. ruženca.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätý Otec František vyhlásil na dnes mimoriadnu zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa koná vo všetkých katolíckych kostoloch Európy.

Pod názvom Discover – Príď aj ty spoznať viac – otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Zapísať sa môžu buď priamo u animátorov nových stretiek, alebo v sakristii. Budúci týždeň je posledná možnosť k prihláseniu sa. Spoločenstvá začínaju od mája.

V JPC organizujeme „Kakavkové párty“ pre školákov od 4. – 9. ročníka ZŠ. V tomto školskom roku budú jedenkrát do mesiaca a od budúceho školského roka dvakrát.

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, ktorý je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva. Od 12. 4. predstavujeme dielo Jozefa Vydrnáka s názvom Kristus a Zachej.

Miništranti POZOR: Pozývame na celodenné stretnutie miništrantov do Šaštína, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla. Dnes je posledný deň nahlasovania. V sakristii podáme bližšie informácie (P. Laco Šulík, P. Ľubo Pilarčík). Ak sa prihlási viac miništrantov, pôjdeme objednaným autobusom.

Púť veriacich Piešťanského dekanátu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa do Trnavy sa uskutoční v sobotu 7. mája. Pôjdu aj autobusy do ktorých sa môžete prihlásiť na farách. Bližšie informácie a program sú na výveske. Pozývame všetkých veriacich, aby sa rozhodli prejsť Svätou Bránou, zmieriť sa s Bohom a tak získať odpustenie v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Dávame do pozornosti novú knihu pápeža Františka: Drahý pápež František. Svätý Otec v nej zverejnil listy s otázkami detí z celého sveta. Sú v nej detské obrázky, ale aj pápežove odpovede. Je to vhodný darček nielen k prvému svätému prijímaniu. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac jún v našej kaplnke bude v pondelok 2. mája pol hodiny pred každou sv. omšou (teda od 5.30, od 7.30, a od 18.00) vždy len na tú omšu, ktorá bezprostredne nasleduje.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Sobota: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Dnešná Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa modlíme za kňazské a rehoľné povolania, aby ich Pán požehnal pre službu Božiemu ľudu.

V dnešnú nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím deti a rodičov, aby sa pripravili na preskúšanie z 3. časti otázok. Nácvik detí je v stredu pred sv. omšou o 17.00.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V rámci slávenia Svätého roka milosrdenstva prebieha na Slovensku iniciatíva pod názvom 9 mesiacov za život. Spočíva v modlitbovej prítomnosti na miestach, kde násilne zomierajú nenarodené deti. Iniciatíva začala 25. marca a bude trvať do 25. decembra 2016 na cca 65 miestach Slovenska. Ak chcete vedieť viac o projekte, pozývame vás na sv. omšu do farského kostola v stredu, 20. apríla o 18.00. Po sv. omši sa bude v Pastoračnom centre konať prípravné stretnutie, ktoré bude viesť jeden z koordinátorov projektu o. Dušan Škurla. V Piešťanoch pred Winterovou nemocnicou sa konajú modlitby každú stredu o 9.00, do ktorých sa môžete zapojiť. Bližšie informácie je možné nájsť na nástenke a na stránke projektu: www.9mesiacovzazivot.sk.

Na budúcu nedeľu 24.4.2016 vyhlásil Svätý Otec František vo všetkých katolíckych kostoloch Európy zbierku pre potreby Ukrajiny.

Púť veriacich piešťanského dekanátu v Roku milosrdenstva k Svätej bráne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa uskutoční na prvú májovú sobotu 7.5.2016. Program začína svätou omšou o 10.00 v bazilike sv. Mikuláša za účasti diecézneho biskupa Mons. Jána Oroscha. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii alebo u pani Nedorostovej, aby sme mohli objednať autobusy.

"Púť miništrantov do Šaštína do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie - PUMIN" s pripraveným programom sa koná 30. apríla 2016. Miništranti sa môžu nahlásiť sákristii.

Centrum pomoci človeku v Piešťanoch plánuje otvoriť Nízkoprahové centrum pre deti a mládež, v ktorom chce deťom ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času. Cieľom je prilákať hlavne deti znevýhodnené, zo sociálne slabších pomerov a sústrediť sa na prevenciu sociálno-patologických javov. Pre nedostatok financií, prosia dobrých ľudí, ak by mohli darovať nevyužité spoločenské hry, športové potreby a dielenské náradie. Kontakt: Mgr. Katarína Sarvašová, Trnavská arcidiecézna charita Centrum pomoci človeku A. Hlinku 41, Piešťany, 0910 788 031.

Piešťanské PN chvály sú v nedeľu 17.4.2016 o 15.00 v jezuitskej kaplnke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes (17. apríla) je zbierka na seminár. V jezuitských kostoloch na Slovensku je to zbierka na našich školastikov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a študujú teológiu.

Aprílové piešťanské chvály budú dnes 17.4.2016 o 15.00 hod. v našej kaplne Sedembolestnej Panny Márie s hosťom Petrom Strojným a témou Zmocnený Bohom.

Pod názvom Discover – Príď aj ty spoznať viac – otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre mládež, resp. pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Zapísať sa môžu buď priamo u animátorov nových stretiek, alebo v sakristii Jezuitského kostola.

„Kakavkové párty“ začíname organizovať v JPC pre deti od 4. – 9. ročníka základných škôl. Prvé stretnutie bolo včera (sobota) o 17.00 hod v JPC. V tomto školskom roku budú jedenkrát do mesiaca a od budúceho školského roka dvakrát.

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, ktorý je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva. Od 12. 4. predstavujeme dielo Jozefa Vydrnáka s názvom Kristus a Zachej.

Miništranti POZOR: Pozývame na celodennú púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 30. apríla. Zapísať sa môžete v sakristii kaplnky, kde budú aj bližšie informácie (P. Laco Šulík, P. Ľubo Pilarčík). Ak sa prihlási viac miništrantov, pôjdeme objednaným autobusom.

Púť veriacich Piešťanského dekanátu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa do Trnavy sa uskutoční v sobotu 7. mája. Pôjdu aj autobusy. Prihlásiť sa do autobusu môžete na farách. Bližšie informácie a program sú na výveske. Pozývame všetkých veriacich, aby sa rozhodli prejsť Svätou Bránou, zmieriť sa s Bohom a tak získať odpustenie v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Stredoškoláci a stredoškoláčky! Ak chcete pokračovať ďalej v štúdiách na našej jezuitskej fakulte v Bratislave môžete si vybrať medzi odbormi: sociálna práca s rodinou; katolícka teológia; filozofia. Podanie prihlášok je do konca apríla 2016. Bližšie informácie na nástenke, alebo na webe.

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadnu zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch Európy na budúcu nedeľu 24. apríla 2016.

Dávame do pozornosti novú knihu pápeža Františka: Drahý pápež František. Svätý Otec v nej zverejnil listy s otázkami detí z celého sveta. Sú v nej detské obrázky, ale aj pápežove odpovede. Je to vhodný darček nielen k prvému svätému prijímaniu. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

V Centre pomoci človeku v Piešťanoch plánujeme v blízkej dobe otvoriť Nízkoprahové centrum pre deti a mládež, v ktorom chceme deťom ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času. Nakoľko bojujeme s nedostatkom financií, chceli by sme poprosiť dobrých ľudí, či by nám nemohli darovať nevyužité spoločenské hry, športové potreby a dielenské náradie. Podrobnejšie na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

3. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA.

Oznamy

Dnešná Tretia veľkonočná nedeľa sa na Slovensku slávi ako Biblická nedeľa. Venujme dostatočnú pozornosť štúdiu a počúvaniu Božieho slova, aby sa prejavovalo stále viac v našom živote.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V dňoch od 11. do 17. apríla 2016 prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Každý deň pred sv. omšami a v prosbách budeme sa modliť na tento úmysel.
Štvrtková poklona sviatosti Oltárnej bude venovaná modlitbe za duchovné povolania. Boh bohatý na milosrdenstvo nech nás urobí hodnými nových povolaní.

Nabudúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave vás na budúcu nedeľu 17.4.2016 pozýva na Deň otvorených dverí. Program je na plagáte.

Celoslovenská zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov činila 1150,-€. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za ich štedrosť voči núdznym.

Piešťanské PN chvály budú na budúcu nedeľu 17.4. o 15.00 v jezuitskej kaplnke.

Na Slovensku od 25. marca do 25. decembra 2016 prebieha projekt s názvom 9 mesiacov za život. Bližšie informácie je možné nájsť na nástenke a na stránke projektu: www.9mesiacovzazivot.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Myslime v modlitbách na mladých ľudí, aby mali odvahu otvoriť sa Bohu a objaviť cestu duchovného povolania. O povolania sa budeme modliť aj v našej kaplnke pred svätými omšami a v prosbách.

Pod názvom Discover – Príď aj ty spoznať viac – otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Zapísať sa môžu buď u animátorov, alebo v sakristii jezuitského kostola.

„Kakavkové párty“ začíname organizovať v JPC pre deti od 4. – 9. ročníka základných škôl. Prvé stretnutie sa uskutoční v sobotu 16. apríla o 17.00 hod v JPC. V tomto školskom roku budú jedenkrát do mesiaca a od budúceho školského roka dvakrát.

Stredoškoláci a stredoškoláčky! Ak chcete pokračovať ďalej v štúdiách na našej jezuitskej Teologickej fakulte v Bratislave môžete si vybrať medzi odbormi: sociálna práca s rodinou; katolícka teológia; filozofia. Termín podania prihlášok je do konca apríla 2016. Bližšie informácie na nástenke, alebo na webe.

Aprílové piešťanské chvály budú budúcu nedeľu 17. apríla o 15.00 hodine u nás v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Na budúcu nedeľu (17. apríla 2016) bude zbierka na seminár.

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadnu zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch Európy v nedeľu 24. apríla 2016.

Vďaka za vaše milodary na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyzbieralo sa skoro 2 tisíc eur.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

 

2. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Farská veľkonočná ofera činila 1445,-€. Nech darcov požehnáva Pán.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V túto nedeľu je celoslovenská zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov. Vopred Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za ich štedrosť voči núdznym.

V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva 3.4.2016 o 14.30 sa koná Procesia k Božiemu milosrdenstvu. Začne pri Kaplnke Božského Srdca, pôjde cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a benefičného koncertu zborov a spevákov Piešťan. Na túto výnimočnú slávnosť v Roku milosrdenstva pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia.
V dnešný deň pri verejnom uctení obrazu Božieho milosrdenstva za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.

Zapisovanie úmyslov na mesiac máj bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach. V farskom kostole sa v pondelok a v utorok pri ranných sv. omšiach zapisujú úmysly na ranné sv. omše a pri večerných na večerné.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole celodenná farská poklona sviatosti Oltárnej. Prosím farníkov, aby sa zapísali na hodiny poklony.

Na Slovensku od 25. marca do 25. decembra 2016 prebieha projekt s názvom 9 mesiacov za život. Bližšie informácie je možné nájsť na nástenke a na stránke projektu: www.9mesiacovzazivot.sk.

Záujemcovia o púť do Lúrd v dňoch 20.6. - 28.6.2016 sa môžu informovať telefonicky na čísle 0948838400 u p. Jozefa Drličku.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva a splnenie obvyklých podmienok. Dnes, počas dopoludňajších hodín máme vystavené v našej kaplnke aj relikvie sv. Faustíny, ktoré si môžeme tiež uctiť. O 14.30 bude sa konať procesia k Božiemu milosrdenstvu. Začne pri Kaplnke Božského Srdca, pôjde cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda.

Pod názvom Discover – Príď aj ty spoznať viac – otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre mládež, resp. pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Zapísať sa môžu buď priamo u animátorov nových stretiek, alebo v sakristii Jezuitského kostola.

„Kakavkové párty“ začíname organizovať v JPC pre deti od 4. – 9. ročníka základných škôl. Prvé stretnutie sa uskutoční v sobotu, 16. apríla o 17.00 hod v JPC. V tomto školskom roku budú 1 x do mesiaca a od budúceho školského roka, každý druhý týždeň.

Stredoškoláci a stredoškoláčky! Končíte, alebo ste už skončili strednú školu a chcete študovať ďalej? Na našej jezuitskej Teologickej fakulte v Bratislave získate kvalitné štúdium. Môžete si vybrať medzi odbormi: sociálna práca s rodinou; katolícka teológia; filozofia. Termín podania prihlášok je do konca apríla 2016. Bližšie informácie sú na nástenke.

Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 234 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 47