História

Ukazujem 1 - 10 z 146 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 15

Oznamy

20. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Streda: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: sv. Pia X., pápeža, spomienka
Piatok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 21. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prebieha týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi, ktorý vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska, v dňoch 15. - 22.8.2014. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbami za pokoj a mier vo svete bude vo farskom kostole vo štvrtok po sv. omši.

Úmysly svätých omší na mesiac november budeme zapisovať až posledný septembrový týždeň po sv. omšiach.

Krížiky, teda požehnania detí, sa budú udeľovať, podľa možností, po sv. omši kňazmi.

Dnes je zbierka na dokončenie pastoračného centra a na nové ozvučenie kostola. Za vaše milodary nech Vás Pán žehná!

V dňoch 5. - 7.9.2014 sa koná výročná púť v Mariánke. Program púte je na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Prebieha týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi v dňoch 15. - 22.8.2014. Vyhlásila ho Konferencia biskupov Slovenska. Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj, lebo v posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.

Spoločenstvá pre mladých

Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Jedno spoločenstvo sa bude stretať vo štvrtok o 18.00 hod a druhé v piatok o 17.00 hod. Stredoškoláci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola do 15. septembra 2014.

Jozef  Gallovič, farár

19. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Kláry, panny, spomienka
Štvrtok: sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť – prikázaný sviatok
Sobota: sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 20. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Úmysly svätých omší na mesiac november budeme zapisovať až posledný septembrový týždeň po sv. omšiach.

Krížiky, teda požehnania detí, sa budú udeľovať, podľa možností, po sv. omši.

Na budúcu nedeľu 17. augusta 2014 bude zbierka na dokončenie pastoračného centra a na nové ozvučenie kostola. Za vaše milodary nech Vás Pán žehná!

Stále je možnosť nahlásiť sa na púť do Mariazellu 30.8.2014 v sakristii alebo u p. Meluša.

Farnosť sv. Štefana nás všetkých pozýva na hodovú slávnosť, ktorá bude na budúcu nedeľu 17. augusta 2014. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Jozef Vlasák.

Trnavská arcidiecézna charita a jej Centrum pomoci človeku v Piešťanoch oznamuje, že každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie pomôcť sám, môže sa obrátiť na ich poradňu na Kukučínovej ulici č. 21 v Piešťanoch. Tel.: 0948/141520. Tiež prebieha akcia "Daruj školské pomôcky". Viac informácii nájdete na nástenke alebo web. stránke www.charitatt.sk.

Srdečne Vám oznamujeme, že dňa 17. augusta 2014 sa uskutoční posviacka Domu pokoja v Lúke. Začína sa ďakovnou sv. omšou o 17.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Lúke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

je prikázaný sviatok. Preto okrem bohoslužieb ako v pracovné dni, pribudne aj svätá omša o 17.00 hod. V tento deň nespovedáme.
Zároveň v tento deň v rámci Jubilejného Roka Sedembolestnej Panny Márie možno v našej kaplnke získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Minulý štvrtok sme si komunitnou svätou omšou s vďačnosťou pripomenuli dvesté výročie obnovenia Spoločnosti Ježišovej po 41 rokov trvajúcom zrušení. Obnovil ju Pius VII. Bulou SOLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM, zverejnenou práve 7. augusta 1814.

Jozef  Gallovič, farár

18. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza
Streda: Premenenie Pána, sviatok
Piatok: spomienka sv. Dominika, kňaza
Sobota: sviatok sv.Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice patrónky Európy
Nedeľa: 19. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Vdp. Peter Sabol, farár v Trstíne pozýva na púť do Trstína-Hájička v dňoch 15.-17. augusta. Slávnostnú sv. omšu 17.8. o 11-tej hod. bude celebrovať gen. vikár Mons. Ján Pavčír. Podrobný program púte nájdete na plagáte na nástenke.

Stále je možnosť nahlásiť sa na púť do Mariazellu 30.8.2014 v sakristii alebo u p. Meluša.

Trnavská arcidiecézna charita a jej Centrum pomoci človeku v Piešťanoch oznamuje, že každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie pomôcť sám, môže sa obrátiť na ich poradňu na Kukučínovej ulici č. 21 v Piešťanoch. Tel.: 0948 141 520. Tiež prebieha akcia "Daruj školské pomôcky". Viac informácii nájdete na nástenke alebo web. stránke www.charitatt.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci jubilejného 37. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 2. augusta tu predstavujeme dielo renomovaného slovenského výtvarníka Michala Studeného s názvom Veselý cintorín, ktoré nás pozýva k uvažovaniu o mieste, ktoré spája náš pozemský a nebeský život.

 

Jozef  Gallovič, farár

17. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Marty, spomienka
Streda: ľubovoľná spomienka blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Štvrtok: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Piatok: sv. Alfonza Márie Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu
Nedeľa: 18. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prvopiatkový týždeň: Spovedá sa pol hodinu pre rannými sv. omšami, hodinu pred večernými sv. omšami a na prvý piatok vo farskom kostole sa spovedá od 15.00 hod. Od 15.00 bude vyložená aj Sviatosť oltárna. Poklona sa zakončí pred sv. omšou s eucharistickým požehnaním.

Chorí sa spovedajú ako obvykle.

Ďakujem vám, že v teplých letných mesiacoch prichádzate do Božieho chrámu v slušnom oblečení. Zároveň vás chcem poprosiť, aby sme pri premenení a modlitbe "Pane, nie som hoden" pred sv. prijímaním kľačali na obidvoch kolenách. "Čupnúť si" nie je úctivý a dôstojný liturgický úkon! Tí, ktorí si nemôžu kľaknúť, môžu urobiť hlboký úklon.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť sv. Ignáca

zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, na ktorú sa pripravujeme novénou, oslávime spoločnou svätou omšou o 18.30. Slávnostným kazateľom bude dp. dekan Jozef Gallovič. Bohoslužbu skrášli svojím spevom aj zbor Coro Laudamus.

Zapisovanie úmyslov svätých omší

úmysly svätých omší na september budeme zapisovať v piatok, 1. augusta, ako obvykle, pol hodiny pred každou svätou omšou.

Prvý piatok

je prvopiatkový týždeň, preto spovedáme aj pri ranných svätých omšiach o 6.00 hod a od stredy do piatku už od 15.00 hod.

Porciunkula

v sobotu, 2. augusta možno získať úplné odpustky „Porciunkuly“ vo farských, katedrálnych a františkánskych chrámoch za obvyklých podmienok.

 

Jozef  Gallovič, farár

16. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Márie Magdalény, spomienka
Streda: sv. Brigity rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok: sv. Jakuba apoštola, sviatok
Sobota: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Nedeľa: 17. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Úmysly sv. omší na mesiac október stále môžete nahlasovať.

Zbierka na dokončenie pastoračného centra činila 3250,-€. Za vaše milodary nech vás Pán žehná. Momentálne sa dokončujú a zariaďujú priestory na bývanie pre kňazov. Plánujeme v tomto roku dokončiť novú kanceláriu a prijímaciu miestnosť.

Tohoročné arcidiecézne stretnutie mládeže Nádej sa bude konať v sobotu 23.8.2014 v Bojničkách.

Prosím modlitbové spoločenstvá, aby sa nestretávali počas svätých omší. Termín stretaní si môžete dohodnúť s p. farárom.

RKC Borovce pozýva na hudobné vystúpenie Duo Rytmus 26.7. o 17.00 hod.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Páter Vladimír Pavla

po dlhej chorobe, ktorú mimoriadne statočne znášal odišiel k svojmu Otcovi zaopatrený sviatosťami a v kruhu spolubratov v sobotu o 8:07 hod. prosíme vás o modlitby.

Novéna ku sv. Ignácovi

na slávnosť svätého Ignáca 31. júla sa budeme pripravovať novénou, ktorá začne v utorok, 22. júla. Večerné sväté omše o 18.30 začnú vlastnou novénou ku sv. Ignácovi a po svätej omši sa každý deň presunieme do Jezuitského pastoračného centra, kde bude po krátkom úvode premietanie asi 15 min. filmu s jezuitskou tematikou a po ňom bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame. Podrobnosti o novéne nájdete na plagáte.

Jozef Gallovič, farár

Ukazujem 1 - 5 z 146 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 30