História

Ukazujem 1 - 10 z 169 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 17

Oznamy

3. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.
Streda: Sv. Tomáša Akvinskéhpo, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Sobota: Sv. Jána Bosca, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícke školy trnavskej arcidiecézy.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Preskúšanie detí z 1. časti otázok je po sv. omši v prítomnosti rodiča do konca januára.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili z nej prvých 26 otázok. Na nástenke uvedených birmovancov prosím, aby prišli za mnou v piatok po svätej omši.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac marec bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach.

Zápis detí do prvého ročníka Základnej cirkevnej školy sv. Márie Goretti bude 6. februára 2015 od 13.00 do 18.00 na Vodárenskej ulici č. 78.
Úprimne pozývame všetkých, ktorí majú záujem, aby ich  dieťa nastupujúce do školy, bolo okrem vzdelávania kvalitnými pedagógmi aj vychovávané k hodnotám života v duchu viery potrebných pre každodenný život.

V túto nedeľu 25.1. začneme cyklus mesačných stretnutí venovaných predovšetkým manželom a rodinám s názvom „Popoludnie pre rodinu“ s aktuálnou témou pred blížiacim sa referendom: „Manželstvo a rodina v prirodzenom Božom pláne. Ohrozenia, výzvy, východiska“. Stretnutie začne o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Prednášajúcim bude ThLic. Roman Seko, člen Komisie pre rodinu KBS. Pre deti počas stretnutia bude zabezpečený program školskými sestrami Notre Dame spolu s ochotnými mladými. Nakoniec bude občerstvenie – agapé, v čom prosím o pomoc ochotné ženy.

DVD z jasličkovej slávnosti detí sú k dispozícii v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole CM, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej. Cena je 6,-€.

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa bude konať 31. januára 2015 v KD v Červeníku. Slávnostná sv. omša o 18.00 vo farskom kostole v Červeníku. Viac informácii na nástenke alebo na stránke www.mladez.abu.sk/ples.

Fašiangový karneval svätých pre deti a rodičov bude 14. februára o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Deti si môžu pripraviť kostýmy svätcov, ktorých by chceli predstaviť. Farskú mládež prosím o pomoc v organizácii a hudobnom doprovode.

Národné stretnutie mládeže pod názvom P15 sa uskutoční v dňoch 31. júla - 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia začína 15.1.2015. Informácie na nástenke alebo na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov končí touto nedeľou. Sviatok Obrátenia svätého Pavla, ktorý pripadá na dnes sa toho roku neslávi lebo slávenie nedele má prednosť.

DVD z jasličkovej slávnosti sú ešte k dispozícii v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole C+M, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej.

Referendum

Nezabúdajme sa modliť a podporovať ľudí z nášho okolia k účasti na referende. Ide o zachovanie hodnôt rodiny a spoločnosti. Referendum nijako nenapáda práva žiadnych osôb ani menšín, ako sa to v médiách často podsúva a jeho ústavnosť potvrdil Ústavný súd, teda najkompetentnejšia inštitúcia v tejto oblasti. Je to zároveň verejné vyjadrenie hodnôt, pre ktoré žijeme a ochrana zdravej výchovy vašich detí a vnúčat.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár:

Utorok: ľubovoľná spomienka sv. Fabiána, pápeža a Šebastiána, mučeníkov
Streda: Sv. Agnesy panny a mučenice. Spomienka.
Sobota: Sv. Františka Saleského, bisk. a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Preskúšanie detí z 1. časti otázok je v stredu a v nedeľu po sv. omši v prítomnosti rodiča do konca januára.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Od 18. do 25. januára bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť bude vo farskom kostole vo štvrtok 22.1. o 18.00. Pozvaní sú aj zástupcovia gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej cirkvi a primátor mesta Piešťany. Svätá omša v tento deň bude o 17.00.

Januárové pn.chvály sú v túto nedeľu 18.1. o 15.30 na Malej scéne Mestského kultúrneho strediska. Na tému “Rodina v Božom pláne" príde porozprávať evanjelizátor a europoslanec Branislav Škripek.

V nedeľu 25.1. začneme cyklus mesačných stretnutí venovaných predovšetkým manželom a rodinám s názvom „Popoludnie pre rodinu“ s prvou témou „Manželstvo a rodina v prirodzenom Božom pláne. Ohrozenia, výzvy, východiska“. Stretnutie začne o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Prednášajúcim bude ThLic. Roman Seko, člen Komisie pre rodinu KBS. Pre deti počas stretnutia bude zabezpečený program školskými sestrami Notre Dame spolu s ochotnými mladými. Nakoniec bude občerstvenie – agapé, v čom prosím o pomoc ochotné ženy.

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa bude konať 31. januára 2015 v KD v Červeníku. Slávnostná sv. omša o 18.00 vo farskom kostole v Červeníku. Viac informácii na nástenke alebo na stránke www.mladez.abu.sk/ples.

Fašiangový karneval svätých pre deti a rodičov bude 14. februára o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Deti si môžu pripraviť kostýmy svätcov, ktorých by chceli predstaviť. Farskú mládež prosím o pomoc v organizácii a hudobnom doprovode.

Národné stretnutie mládeže pod názvom P15 sa uskutoční v dňoch 31.júla - 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia začína 15.1.2015. Informácie na nástenke alebo na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

CD z jasličkovej slávnosti

Sú k dispozícii v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole C+M, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Krst Krista Pána 2015

Liturgický kalendár:

Sobota: Sv. Antona, opáta. Spomienka.
Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Svätá omša venovaná predovšetkým prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Deti, ktoré sú už pripravené, môžu s rodičmi po svätých omšiach v stredu prichádzať na preskúšanie z daných otázok.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Od 18. do 25. januára bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť bude vo farskom kostole vo štvrtok 22.1. o 18.00. Pozvaní sú aj zástupcovia gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej cirkvi a primátor mesta Piešťany. Svätá omša v tento deň bude o 17.00.

Januárové pn.chvály budú budúcu nedeľu 18.1. o 15.30 na Malej scéne Mestského kultúrneho strediska. Na tému “Rodina v Božom pláne" príde porozprávať evanjelizátor a europoslanec Branislav Škripek.

V nedeľu 25.1. začneme cyklus mesačných stretnutí venovaných predovšetkým manželom a rodinám s názvom „Popoludnie pre rodinu“ s prvou témou „Manželstvo a rodina v prirodzenom Božom pláne. Ohrozenia, výzvy, východiská.“. Stretnutie začne o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Prednášajúcim bude ThLic. Roman Seko, člen Komisie pre rodinu KBS. Pre deti počas stretnutia bude zabezpečený program školskými sestrami Notre Dame spolu s ochotnými mladými. Nakoniec bude občerstvenie – agapé, v čom prosím o pomoc ochotné ženy.

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa bude konať 31. januára 2015 v KD v Červeníku. Slávnostná sv. omša o 18.00 vo farskom kostole v Červeníku. Viac informácii na nástenke alebo na stránke www.mladez.abu.sk/ples.

Fašiangový karneval svätých pre deti a rodičov bude 14. februára o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Deti si môžu pripraviť kostýmy svätcov, ktorých by chceli predstaviť. Farskú mládež prosím o pomoc v organizácii a hudobnom doprovode.

Národné stretnutie mládeže pod názvom P15 sa uskutoční v dňoch 31. júla - 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia začína 15.1.2015. Informácie na nástenke alebo na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Faustínum

Túto nedeľu bude stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum o 15.00 v Jezuitskej kaplnke Panny Márie Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. nedeľa po narodení Pána 2015

Liturgický kalendár:

Utorok: ZJAVENIE PÁNA, slávnosť. PRIKÁZANÝ SVIATOK.
Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA. Sviatok.

Oznamy

Slávnosť Zjavenia Pána je prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri svätých omšiach budeme požehnávať vodu, ktorú si môžete zobrať domov.

Jasličková pobožnosť s požehnaním detí s názvom „Nájdete ma na perifériách, bude v utorok 6.1.2015 o 16.00 vo farskom kostole. Všetkých vás srdečne pozývame osobitne deti s rodičmi.

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa bude konať 31. januára 2015 v KD v Červeníku. Slávnostná sv. omša o 18.00 vo farskom kostole v Červeníku. Viac informácii na nástenke.

Aliancia za rodinu distribuuje vianočné pohľadnice s motívom Svätej rodiny, zakúpením ktorých môžete podporiť kampaň veriacich k referendu o ochrane rodiny.

Prosím členov SSV, ktorí si ešte nevyzdvihli podielové knihy a nezaplatili členské na ďalší rok, aby tak urobili čím prv. Knihy sú v sákristii vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Prišlo nové číslo časopisu Milujte sa. Cena je dobrovoľný príspevok, najmenej však 1,35 eura.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zjavenie Pána

V utorok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri svätých omšiach požehnáme aj trojkráľovú vodu, ktorú si môžete vziať domov. V tento deň nespovedáme. Počas večerných bohoslužieb bude spievať aj Mužský  spevácky zbor z Marcheggu. Po omši bude mať krátky koncert vianočných piesní. Všetkých srdečne pozývame.

Faustínum

Budúcu nedeľu bude stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum o 15.00 v Jezuitskej kaplnke Panny Márie Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár  dekan

1. nedeľa po narodení Pána 2014, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Silvestra, pápeža, koniec občianskeho roka
Štvrtok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Prikázaný sviatok.
Piatok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
Nedeľa: 2. nedeľa po Narodení Pána

Oznamy

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac február bude v nasledujúcom týždni od 29.12. do 2.1.2015 po sv. omšiach.

Ďakovná pobožnosť na konci roka bude vo farskom kostole 31.12.2014 o 17.00. Na Banke o 16.00, v Kocuriciach o 15.00.

Adorácia na záver roka a očakávanie nového roku bude vo farskom kostole 31.12.2014 od 23.00 do 24.00.

Aliancia za rodinu distribuuje vianočné pohľadnice s motívom Svätej rodiny, zakúpením ktorých môžete podporiť kampaň veriacich k referendu o ochrane rodiny.

Požehnávanie  domov budeme robiť od 6.1. do 11.1.2015. Prosím, aby ste nahlásili svoje meno, adresu a telefónne číslo. Poprípade čas si môžete dohodnúť aj s kňazmi osobne.

Vzývanie Ducha Svätého bude 1.1.2014 v úvode svätých omší.  Kto sa na slávnosť Bohorodičky Panny Márie zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Novoročný koncert kvarteta Ad Gloria Dei bude vo farskom kostole 2.1.2015 o 19.00.

Spovedanie v tomto týždni bude ako obvykle pred a po svätých omšiach podľa potreby.

Prosím členov SSV, ktorí si ešte nevyzdvihli podielové knihy a nezaplatili členské na ďalší rok, aby tak urobili čím prv. Knihy sú v sákristii vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa bude konať 31. januára 2015 v KD v Červeníku. Slávnostná sv. omša o 18.00 vo farskom kostole v Červeníku. Viac informácii na nástenke.

Prišlo nové číslo časopisu Milujte sa. Cena je dobrovoľný príspevok, najmenej však 1,35 eura.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes na sviatok sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

budeme pri svätých omšiach požehnávať rodiny. Sviatok Neviniatok – zavraždených betlehemských detí toho roku vypadá.

31.12. v stredu je koniec občianskeho roka

Večerná sv. omša bude o 16.00 hod. s ďakovnou pobožnosťou, o 23.00 hod bude adorácia na záver roka.

Vo štvrtok, na Nový rok je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky

Keďže je pracovné voľno, bude nedeľný bohoslužobný poriadok. Pretože je aj prvý štvrtok, po večernej sv. omši budeme prosiť o povolania pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.
Tento deň je zároveň Svetovým dňom pokoja, prosme o mier vo svete.

Zapisovanie svätých omší bude v piatok 2. januára 2015, pol hodinu pred sv. omšami.

Sviatosť zmierenia

V pondelok a v utorok budeme spovedať ako vo všedné dni, v stredu aj od 15.00 do 17.00 hod. Vo štvrtok na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude nedeľný bohoslužobný poriadok a spovedať budeme pri svätých omšiach, popoludní už od 17.00 hod. Aj na prvý piatok popoludní budeme spovedať od 17.00.

3. januára je Najsvätejšieho mena Ježiš, titulárny sviatok Spoločnosti Ježišovej.

Charita: počas týchto dní je mimoriadne aktuálny oznam Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorý visí na nástenke – s prosbami o konkrétnu pomoc pre ľudí a rodiny v núdzi aj s kontaktmi a možnosťou darovať nepotrebné veci.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 169 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 34