História

Ukazujem 1 - 10 z 222 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 23

Oznamy

5. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Streda: POPOLCOVÁ STREDA. Deň pokánia v celej Cirkvi. Prísny pôst.
Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Spomienka. 24. Svetový deň chorých.
Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Popolcovou stredou začína 40 dňové pôstne obdobie (bez nedieľ), ktoré je zamerané na Veľkú noc. Je preniknuté slovami Pána Ježiša: "Kajajte sa verte evanjeliu". Pôst znamená nielen striedmosť v jedle, ale aj zbavovanie sa nerestí.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst: zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života s výnimkou chorých) a môžeme sa iba raz dosýta najesť (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života). Pobožnosť Krížovej cesty bude každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Matky a Obnova v Duchu Svätom, birmovanci a mládež). V nedeľu bude poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení.

Vo štvrtok v Deň chorých budeme pri svätých omšiach udeľovať sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí pre chorobu alebo starobu začínajú byť v nebezpečenstve smrti. Podmienkou je aj stav milosti (prvopiatková sv. spoveď stačí). Môže sa prijať iba raz za deň.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 venovanej mládeži a po nej s animátormi.

V pondelok a vo štvrtok po večernej sv. omši vo farskom kostole prebiehajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty pre dospelých a mládež.

Zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy činila 950,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Katolícka jednota Slovenska o.z. pobočka Piešťany s veľkou radosťou a vďakou oznamuje všetkým, hlavne dobrodincom, a všetkým, ktorí nás podporovali v modlitbách, že dňa 12.2.2016 o 11.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Lúke, budeme ďakovnou sv. omšou otvárať Dom pokoja, teda náruč matkám, ktoré chcú na svet priviesť svoje dieťatko, no sú týrané alebo inak ohrozované. Sv. omšu bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Februárové pn.chvály budú budúcu nedeľu 14.2.2016 o 16.00 v kostole Sv. Štefana v Piešťanoch.

Arcibiskupské Gymnázium a a Pedagogická a sociálna akadémia organizujú dňa 9.2.2016 (utorok) od 8.00 do 14.00 Deň otvorených dverí na Kalinčiakovej 24 v Trnave.

Prebieha registrácia na Svetové dni mládeže do Krakova. Viac na nástenke.
Tiež 10. ročník podujatia Katolíckeho hnutia žien Podeľme sa v pôstnom období, ktoré obsahuje konkrétny pôst za núdznych a zbierku pre nich z ušetrených peňazí. Podrobnosti na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Krížová cesta od Popolcovej stredy sa po ranných v. omšiach o 6.00 budeme modlievať Krížovú cestu. Spoločne konaná Krížová cesta umožňuje veriacim získať úplné odpustky. (Iba túto sobotu KC nebude vzhľadom k úvodu do Duchovnej obnovy.)
Každú pôstnu nedeľu bude Krížová cesta o 15.00 hod.

Internetové DC: V čase pôstu ponúkame štvortýždňové internetové duchovné cvičenia pre všetkých, ktorí majú záujem a disponujú internetovým pripojením. Emailový kontakt na tieto DC je:duchovnecvicenia2016@gmail.com. Heslo: dcvicenia

Pomazanie chorých: Vo štvrtok 11.2. na spomienku Panny Márie Lurdskej sa slávi Svetový deň chorých. Už tradične v tento deň pri všetkých sv. omšiach udeľujeme Sviatosť pomazania chorých všetkým starým, chorým a na živote ohrozeným veriacim.

Večerné chvály s arcibiskupom: Na podnet Svätého Otca Františka prežívať intenzívnejšie Pôstne obdobie v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva Vás pozývame na modlitbu Večerných chvál - vešpier, za účasti otca arcibiskupa, každý štvrtok (11.2., 18.2., 25.2., 3.3., 10.3.) Pôstneho obdobia, o 17.00 hod v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Obrátenie sv. Pavla apoštola. Sviatok.
Utorok: OBETOVANIE PÁNA. Sviatok.
Streda: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Ľubovoľná spomienka.
Piatok: Sv. Agáty, panny a mučenice. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Nedeľa: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zapisovanie svätých omší na mesiac marec bude na budúci týždeň po svätých omšiach.

Na sviatok Obetovania Pána sväté omše začnú obradom požehnania sviec a procesiou. Nezabudnite si priniesť sviece na požehnanie.

V stredu pri spomienke na sv. Blažeja budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši vo farskom kostole bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.
Naďalej prebieha prvopiatková zbierka potravín na pomoc ľuďom v núdzi.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Prosím rodičov, aby priniesli 10,-€ za rovnošaty a odovzdali ich p. Vulganovej a tiež aby si prevzali otázky pre deti z 2. časti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 venovanej mládeži a po nej s animátormi.

V pondelok a vo štvrtok po večernej sv. omši vo farskom kostole prebiehajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty pre dospelých a mládež.

Dnes je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

Prebieha registrácia na Svetové dni mládeže do Krakova. Viac na nástenke.
Tiež 10. ročník podujatia Katolíckeho hnutia žien Podeľme sa v pôstnom období, ktoré obsahuje konkrétny pôst za núdznych a zbierku pre nich z ušetrených peňazí. Podrobnosti na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Obetovanie Pána v utorok nie je prikázaným sviatkom, sv. omše budú ako vo všedný deň. Pri každej sv. omši budeme požehnávať hromničné sviece. Prosíme vás, aby ste si ich priniesli.

Záver RZŽ: V pondelok večer o 18.30 v našej kaplnke Sedembolestnej ukončíme Rok zasväteného života koncelebrovanou sv. omšou a následnou adoráciou. V utorok večer o 16.00 hod. bude v Trnavskej katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostné ukončenie Roka zasväteného života sv. omšou s o. arcibiskupom Oroschom.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: V pondelok 30 min. pred večernou sv. omšou a v utorok pred rannými sv. omšami budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec.

Spovedanie: v prvopiatkový týždeň, spovedáme pri každej omši, od stredy aj od 15.00 hod.

Svätoblažejské požehnanie: budeme udeľovať v stredu pri každej sv. omši.

Materské centrum: V stredu o 10.00 hod pozývame mamičky s malými deťmi do JPC, kde bude možnosť stretnúť sa s kňazom a príležitosť ku sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok: Povzbudzujeme vás k modlitbám za duchovné povolania. Po večernej sv. omši, slúženej na tento úmysel, budeme o to spoločne prosiť aj pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Hodina Milosrdnej Božej lásky: V piatok o 15.00 začne Hodina Božej Milosrdnej lásky s adoráciou a možnosťou sviatosti zmierenia.

Prvý piatok: Po každej sv. omši bude, ako zvyčajne, odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Púť zaľúbených: Od piatka do nedele 12.-14.2.2016 bude v Šaštíne púť zaľúbených. Hlavným hosťom bude 14.2. o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

DVD z jasličkovej: záujemci o DVD z nahrávky jasličkovej slávnosti zo dňa 6.1.2016 aj s fotografiami z oboch vystúpení aj nácvikov – môžete dostať v sakristii. Tí, čo na tejto slávnosti vystupovali, prihláste sa u sr. Zuzany, dostanete DVD gratis, ako darček od nás.

Zbierka na katolícke školy: Dnes je zbierka na podporu katolíckeho školstva v Trnavskej arcidiecéze. Vlani sa v tejto zbierke vyzbieralo v diecéze 26 714 €. Čo sa za tie peniaze opravilo, visí na výveske. Za všetky minulé aj terajšie milodary nech vás odmení Pán.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. nedeľa v cezročnom období 2016

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Agnesy panny a mučenice. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Prosím rodičov, aby priniesli 10,-€ za rovnošaty a odovzdali ich p. Vulganovej.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 venovanej mládeži a po nej. Prosíme, aby prišli aj animátori, ochotní pomáhať v príprave.

Od 18. do 25. januára bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická pobožnosť bude v nedeľu 24.1.2016 v evanjelickom kostole o 15.30. Pozvaní sú aj zástupcovia iných kresťanských cirkví a primátor mesta Piešťany.

V pondelok 18. januára sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty pre dospelých a mládež. Pozývame všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť vieru, obnoviť vzájomné vzťahy, alebo nájsť silu a radosť z Boha v spoločenstve. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok v pastoračnej miestnosti kostola sv. Cyrila a Metoda po večernej sv. omši o 19.00 hod.

Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie v utorok o 15.00 v pastoračnom centre.

Na Slovensku od 10. do 24. januára putujú relikvie sv. Terézie z Lisieux. V Trnave budú 23.1.2016 v katedrále sv. Jána Krstiteľa od 10.30 do 17.00 a vo františkánskom kostole sv. Jakuba od 17.30 do 24.00.

Kto má záujem o DVD z jasličkovej slávnosti, môže sa zapísať na hárok, ktorý je v sakristii alebo vzadu v kostole.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

PN chvály: budú dnes o 15.00 v Jezuitskej kaplnke P. Márie Sedembolestnej. Téma stretnutia je "Otvorený pre Otcovstvo” a hosťom bude Mário Tomášik z Dómskeho spoločenstva v Bratislave.

Miništrantské stretká: začali už tento piatok. A budú pokračovať každý nasledujúci piatok po večernej sv. omši, pri ktorej sa budeme modliť aj za našich miništrantov. Kakaové párty

Materské centrum: tiež po vianočnej prestávke pokračuje vo svojej činnosti každú stredu o 10.00 v JPC.

DVD z jasličkovej: záujemci o DVD z nahrávky jasličkovej slávnosti zo dňa 6.1.2016 prihláste sa v sakristii. DVD sú už k dispozícii.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Krst Krista Pána 2016

Liturgický kalendár

Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie.

V stredu 11.1.2016 v Piešťanoch vo farnosti sv. Štefana o 9.30 bude rekolekčná svätá omša kňazov piešťanského dekanátu.

Svätá omša pre deti, osobitne, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, bude v stredu vo farskom kostole o 18.00. V Roku milosrdenstva dávam deťom, ktoré chcú ísť na 1. sväté prijímanie ešte jednu možnosť na preskúšanie z 1. časti otázok v prítomnosti rodičov.
Tiež pripomínam rodičom, ktorí neboli na meraní šiat na 1. sväté prijímanie, aby prišli čím prv za p. Vulganovou v stredu po sv. omši, v inom prípade sa budú musieť uspokojiť s tým, čo zostane.

Adorácia vo štvrtok po svätej omši bude zameraná na chorých a trpiacich, na tele aj na duši, s osobitným požehnaním pre nich.

Od piatku do nedele bude v našej farnosti prebiehať Kurz prípravy do manželstva pre snúbencov. Prosíme, aby ste na nich pamätali v modlitbách.
Kvôli tomuto programu svätá omša v piatok vo farskom kostole bude presunutá na 18.30.
Zároveň prosím birmovancov, ktorí sa nahlásili na birmovku, aby sme sa zišli na tejto sv. omši a po nej.

Kto má záujem o DVD z jasličkovej slávnosti, môže sa zapísať na hárok, ktorý je v sakristii alebo vzadu v kostole.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Faustínum

Túto nedeľu bude stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum o 15.00 v Jezuitskej kaplnke Panny Márie Sedembolestnej.

PN chvály budú na budúcu nedeľu o 15.00 v Jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Téma stretnutia je "Otvorený pre Otcovstvo” a hosťom bude Mário Tomášik z Dómskeho spoločenstva v Bratislave

Umenie Ducha: Po skončení prvej časti projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k pokračovaniu tohto projektu v rámci umeleckých diel zameraných na tému Božieho milosrdenstva. V rámci tejto časti projektu vás pozývame k meditácii s dielom Matúša Lányiho, s názvom Molekulárny Kristus, ktoré bolo zároveň vyhodnotené ako najúspešnejšie dielo počas prvých 5-tich rokov existencie projektu Umenie Ducha, pričom katalóg s 50 dielami slovenských renomovaných výtvarníkov si môžete zobrať v predsieni Kaplnky za dobrovoľný finančný príspevok.

Miništrantské stretká začali už tento piatok. A budú pokračovať každý nasledujúci piatok po večernej sv. omši, pri ktorej sa budeme modliť aj za našich miništrantov.

Materské centrum: tiež po vianočnej prestávke pokračuje vo svojej činnosti každú stredu o 10.00 hod v JPC.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. nedeľa po narodení Pána 2016

Liturgický kalendár

STREDA: ZJAVENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA. Sviatok.

Oznamy

Na slávnosť Zjavenia Pána sväté omše sú ako v nedeľu. Pri svätých omšiach budeme požehnávať vodu, ktorú si budete môcť zobrať do svojich príbytkov. Môžete si doniesť nádoby.

Požehnanie domu môžete nahlásiť v sakristii (meno, adresu a telefónne číslo). Poprípade čas si môžete dohodnúť aj s kňazmi osobne.

Na prvý štvrtok v mesiaci po svätej omši bude adorácia za kňazské a zasvätené povolania, pri ktorej je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Dnes (v nedeľu) na záver sv. omše vám sestry vincentky z Nitry krátko predstavia Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát cez podomovú návštevu kaplnky Panny Márie. Poobede o 15.00 pozývajú do pastoračného centra na stretnutie záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac. Na nástenke je plagát a pozvánka.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Sväté omše

V stredu na Sviatok Zjavenia Pána, Troch kráľov, budú v našej kaplnke sväté omše ako v nedeľu; pri každej svätej omši požehnáme vodu, ktorú si môžete vziať na požehnanie svojich domov a príbytkov.

Prvý štvrtok v mesiaci

Na prvý štvrtok v mesiaci bude po večernej svätej omši o 18.30 hodine adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania do Spoločnosti Ježišovej. V rámci Roka zasväteného života možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Stretnutie Faustínum

Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hodine v našej kaplnke stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 222 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 45