História

Ukazujem 1 - 10 z 163 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 17

Oznamy

3. adventná nedeľa 2014

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa.

Oznamy

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Prosím rodičov, ktorí si ešte nevyzdvihli otázky pre deti k príprave na 1. Sväté prijímanie, aby tak urobili čím skôr.
Tiež ich prosím, aby toho týždňa zaplatili za rovnošaty 10,-€ p. Vulganovej, aby sme mohli zaplatiť zálohu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Prosím, aby ste nám nahlásili chorých na sv. spoveď pred Vianocami. Spovedáme ich v tomto týždni od 16.11. do 19.11. 2014.

Vianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov bude vo farskom kostole sv. CM v sobotu od 14.30 do 18.00 a v nedeľu od 14.30 do 18.00. Na Trajane v nedeľu od 14.30 do 15.30. Na Banke v sobotu od 9.00 do 10.00 a v Kocuriciach vo štvrtok od 15.00 do 17.00.

Aliancia za rodinu distribuuje vianočné pohľadnice s motívom Svätej rodiny, zakúpením ktorých môžete podporiť kampaň veriacich k referendu o ochrane rodiny.

Prosím členov SSV, ktorí si ešte nevyzdvihli podielové knihynezaplatili členské na ďalší rok, aby tak urobili čím prv. Knihy sú v sákristii vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Zbor Dona Bosca pozýva na predvianočný koncert do Kursalonu v sobotu 20.12.2014 o 19.30 hod.

Jasličková pobožnosť v tomto roku bude 25.12.2014 o 16.00 v jezuitskej kaplnke a 6.1.2015 o 16.00 vo farskom kostole.

Novoročný koncert kvarteta Ad Gloria Dei bude vo farskom kostole 2.1.2015 o 19.00.

Kongregácia otcov rogacionistov pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie a potrebujú sa rozhodnúť, na polročný duchovný a formačný pobyt do ich komunity v Desenzane del Garda v Taliansku  počas roka 2015 (termín dohodou). Viac informácii na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Spoločná sviatosť zmierenia

V našej kaplnke je budúcu nedeľu, 21. decembra od 15.00 hod.

V ostatné dni do 4. adventnej nedele budeme spovedať ako obvykle pred a počas všetkých svätých omší, od stredy 17. decembra už od 15.00 hod.

V pondelok a utorok po 4. Adventnej nedeli, teda 22. a 23. 12. Budeme tiež spovedať od 15.00 hod.

Rorátne sv. omše

Vo všedné dni ranné sv. omše o 6.00 hod. budú aj naďalej začínať rorátnym spevom pri lampášikoch a fakliach.

Poriadok bohoslužieb počas Vianočných sviatkov (NA VÝVESKE)

V našej kaplnke budú bohoslužby nasledovne:

Na Štedrý deň 24. decembra dopoludnia budú sv. omše ako vo všedný deň – o 6.00 a o 8.00 hod. Večer bude sv. omša o 16.00 hod a vo Svätú noc o polnoci (o 24.00 hod.) (Pred polnočnou sa chystá niekoľko hudobníkov hrať koledy.)

Na Narodenie Pána, 25. 12. je prikázaný sviatok a bude nedeľný bohoslužobný poriadok. Coro Laudamus vystúpi pri sv. omši o 9.30.

Na sv. Štefana, aj keď nie je prikázaný sviatok bude tiež nedeľný bohoslužobný  poriadok.

Betlehemské svetlo

Skauti donesú do Piešťan na Štedrý deň medzi 10.00 a 12.00 hod. U nás si ho môžete prísť zapáliť v predsieni kaplnky.

Jasličková slávnosť

Školské sestry Notre Dame pod vedením sestry Zuzany nacvičujú s deťmi krásnu jasličkovú slávnosť s názvom: "NÁJDETE MA NA PERIFÉRIÁCH.", ktorú deti predvedú v našej kaplnke na slávnosť Narodenia Pána o 16.00 hod. Všetkých srdečne pozývame. Nácviky: v stredu 17. decembra o 16.00, v sobotu 20. decembra o 10.00 a v pondelok 22. decembra generálka o 9.30 so zabezpečeným jednoduchým obedom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár  dekan

2. adventná nedeľa 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť. PRIKÁZANÝ SVIATOK.
Sobota: Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.
Nedeľa: Tretia adventná nedeľa.

Oznamy

Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie budú sväté omše vo farnosti sv. Cyrila a Metoda ako cez pracovný týždeň, na Banke a v Kocuriciach o 17.00.

Na budúcu nedeľu možno pri liturgických sláveniach použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a na iných hudobných nástrojoch.

Zbierka na katolícku charitu činila 1135,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Prosím rodičov, ktorí si ešte nevyzdvihli otázky pre deti, aby tak urobili čím skôr.
Tiež ich prosím, aby toho týždňa zaplatili za rovnošaty 10,-€ p. Vulganovej, aby sme mohli zaplatiť zálohu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Prosím, aby ste nám nahlásili chorých na sv. spoveď pred Vianocami. Spovedať ich budeme v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 16.11. do 19.11. 2014.

Aliancia za rodinu hľadá jednu kontaktnú osobu z nášho spoločenstva, s ktorou by mohli komunikovať pri príprave referenda o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Prosím, keby sa mi záujemcovia nahlásili.

ZŠ sv. Márie Goretti pozýva na deň otvorených dverí 11.12.2014. Osobitne pozývajú budúcich prváčikov s rodičmi.

Pn.chvály s adoráciou sa uskutočnia 13.12.2014 o 18.30 v jezuitskej kaplnke.

Mládežnícky ples trnavskej arcidiecézy sa bude konať 31. januára 2015 v KD v Červeníku. Slávnostná sv. omša o 18.00 vo farskom kostole v Červeníku.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V pondelok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Okrem svätých omší ako vo všedný deň bude sv. omša aj o 17.00 hod. V ten deň nespovedáme.

Rorátne sväté omše

V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie sú vo všedných dňoch adventu o 6.00 hod. rorátne sväté omše so spevom Roste nebesia z výsosti pri svetle lampášikov a fakieľ. Povzbudzujeme najmä tých, čo pravidelne chodia na rorátne omše, aby si kahance zažaté odniesli domov a chodili z domu zo zažatými kahancami do kostola, kde ich zas položia pred oltár... Je to symbolika svetielka nádeje, s ktorým radostne očakávame Narodenie Pána – svetla na osvietenie sveta, ponoreného do tmy hriechu.

Jasličková slávnosť 2014

Tento rok opäť chceme prežiť Narodenie Pána spoločne s deťmi a rodinami aj cez jasličkovú slávnosť. Preto pozývame deti a mladých oboch kostolov, aby sa zapojili do programu. Prihlásiť sa môžu aj po dnešnej rodinnej sv. omši o 11.00, alebo aj dodatočne  u sr. Zuzany, alebo v našej sakristii.  Ďalšie nácviky budú v stredu 10.12. o 15.30 a v sobotu 13. decembra o 14.00 hod. v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Ďalšie info budú v oznamoch priebežne.

Umenie Ducha

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci jubilejného 40. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 6. decembra  2014 tu predstavujeme sochársky reliéf renomovanej slovenskej výtvarníčky, Márie Rudavskej, s názvom Madona.

Faustínum

Túto nedeľu 7. decembra bude o 15.00 hod v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie  stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

1. adventná nedeľa 2014

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka.
Štvrtok: Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci december.
Sobota: Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka.
Nedeľa: Druhá adventná nedeľa.

Oznamy

Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Je časom nábožného a radostného očakávania. V tomto období sa používa organ a iné hudobné nástroje s takou umiernenosťou, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.

Dnes je zbierka na katolícku charitu.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Pripomenutie života sv. Mikuláša pre deti s malými pozornosťami bude v stredu po sv. omši o 18.00 vo farskom kostole.

Prvý piatok v mesiaci: Spovedá sa pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

Na budúci týždeň po sv. omšiach budeme zapisovať úmysly na sväté omše.

Spovedanie chorých pred Vianocami, ktorých nespovedáme pravidelne pred prvým piatkom, bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 16.11. do 19.11. Môžete nám ich nahlasovať v sakristii vo farskom kostole.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Rok zasväteného života

Sv. Otec František vyhlásil tento cirkevný rok za Rok zasväteného života. Otvoríme ho dnes v spojení so sv. Otcom, keď sa 15 min. pred večernou sv. omšou spoločne pomodlíme Vešpery z breviára, oficiálnu modlitbu zasvätených.

Požehnanie adventných vencov

Dnes pri každej svätej omši požehnáme vence, ktoré si prinesiete.

Rorátne sväté omše

Od pondelka 1. decembra budú vo všedných dňoch adventu o 6.00 hod. rorátne sväté omše so spevom Roste nebesia z výsosti pri svetle lampášikov a fakieľ. 1. decembra budú pripravené v predsieni kostola, kde si ich zapálite a donesiete pred oltár. Tých, čo budú pravidelne chodiť na rorátne omše povzbudzujeme, aby si kahance zažaté odniesli domov a chodili z domu so zažatými kahancami do kostola, kde ich zas položia pred oltár... je to symbolika svetielka nádeje, s ktorým radostne očakávame Narodenie Pána – svetla na osvietenie sveta, ponoreného do tmy hriechu.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

na mesiac január bude v stredu 3. decembra pol hodiny pred každou svätou omšou.

Materské centrum

Pozývame mamičky s malými deťmi do Materského centra JPC v stredu, 3. decembra o 10.00 hod. na spoločné stretnutie. Obsahom stretnutia bude duchovná obnova a možnosť sviatosti zmierenia.

Spovedanie

Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda aj pri ranných svätých omšiach o 6.00 hod a od stredy už od 15.00 hod. Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na posledné dni pred Vianocami.

Modlitby za povolania

Tento týždeň je aj prvý štvrtok v mesiaci, modlíme sa za duchovné povolania, aj večerná svätá omša a po nej nasledujúca Adorácia majú tento úmysel.

Faustínum

Budúcu nedeľu 7. decembra bude o 15.00 hod v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie  stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár  dekan

34. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka
Utorok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice.
Nedeľa: Prvá adventná nedeľa – začína nový cirkevný rok, cyklus B.

Oznamy

Budúcou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Je časom nábožného a radostného očakávania. V tomto období sa používa organ a iné hudobné nástroje s takou umiernenosťou, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.
Na budúcu nedeľu požehnáme adventný veniec. Môžete si priniesť aj svoje adventné vence na požehnanie a položiť ich pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole.
Po svätej omši bude premeranie detí pre ušitie rovnošiat. Prosím rodičov, aby nezabudli prísť spolu s deťmi. 

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch srdečne pozýva žiakov 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 28. novembra 2014 od 8.30 hod. - 13.00 hod. v priestoroch gymnázia na ulici Pod Párovcami 127 v Piešťanoch. V čase od 8.30 do 13.00 si záujemcovia môžu pozrieť školu a jej vybavenie. Prehliadka školy je sprevádzaná aktivitami žiakov gymnázia. Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci gymnázia.
Podobný oznam má aj Spojená katolícka škola v Nitre - Gymnázium sv. Cyrila a Metóda 1. decembra 2014 o 16.30.

Sociálna akadémia pozýva podnikateľov na konferenciu s kardinálom Petrom Turksonom, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 v Bratislave v hoteli NH Gate One. Bližšie informácie na plagáte a web stránke www.hodnotyvpodnikani.sk .

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Rok zasväteného života: Svätý Otec vyhlásil budúci cirkevný rok za Rok zasväteného života. Začína prvou adventnou nedeľou – v našej kaplnke sa pomodlíme spoločne Vešpery pred večernou nedeľnou svätou omšou – začiatok vešpier bude o 18.15 hod.

Svätenie adventných vencov: na prvú adventnú nedeľu budeme pri každej svätej omši svätiť adventné vence, ktoré si prinesiete.

Rorátne sväté omše: Od pondelka po prvej adventnej nedeli budeme vo všedné dni sláviť ranné sväté omše o 6.00 hod. pri fakliach a lampášikoch, čím si pripomenieme radostné očakávanie príchodu Božieho Dieťaťa - Svetla na osvietenie pohanov do tmy hriechu, v ktorom je ponorené ľudstvo. Tak ako Mária očakávala príchod svojho Syna, keď ho nosila pod srdcom, aj my budeme prinášať zažaté lampášiky do chrámu, kde ich počas svätej omše položíme pred oltár, ako symbol nášho radostného očakávania. Tí, ktorí budú pravidelne chodievať na túto rannú svätú omšu, môžu si lampášiky vziať domov a prichádzať s nimi – už zažatými z domu do chrámu.

Slepá dôvera: V sobotu 29.11. o 19.30, teda po mládežníckej sv. omši bude premietnutý v našej kaplnke filmový dokument Slepá dôvera (30 min.) a po nej bude beseda s jeho hlavnou postavou – Jurajom Prágerom, ktorý nevidí od 19. rokov života a predsa pochodil končiare Tatier a bol už aj na Mont Blancu.

Akadémia k roku Sedembolestnej z akadémie "V lone Matky je dosť miesta pre každého", máme posledné 2 DVD-čka pre tých, čo sa zapísali v sakristii. Prosíme, aby ste si ich vyzdvihli.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

33. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Piatok: Obetovanie prebl. Panny Márie, spomienka
Sobota: Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok, slávnosť Krista Kráľa
 

Oznamy

 
Zbierka na dokončenie pastoračného centra činila 3120,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.
 
Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie v utorok o 15.00 v pastoračnom centre.
 
Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. 
 
Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši a po nej v skupinkách s animátormi.
 
Stretnutie s animátormi Kurzu predmanželskej prípravy bude vo štvrtok o 19.00 v pastoračnom centre.
 
V dňoch 13. až 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave sa koná Trnavská novéna, na ktorú vás pozývame. Plagát s program je na nástenke.
 
Novembrové  pn.chvály v Mestskom kultúrnom stredisku sú dnes 16.11.2014 o 15.30.
 
Sociálna akadémia pozýva podnikateľov na konferenciu s kardinálom Petrom Turksonom, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 v Bratislave v hoteli NH Gate One. Bližšie informácie na plagáte a web stránke www.hodnotyvpodnikani.sk.
 
Upozorňujem, že v piatok večer od farského kostola o 19.15 dvaja zlodeji ukradli bicykel. Buďte opatrní, nenechávajte si bicykle bokom v tieni, ale na svetle. Buďte aj všímaví na podozrivé osoby stojace v tieni pri kostole. Je to aj výzva, aby sme riešili lepšie osvetlenie kostola.
 
 
Mgr. Jozef Gallovič
farár - dekan
 
Ukazujem 1 - 5 z 163 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 33