História

Ukazujem 1 - 10 z 174 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 18

Oznamy

2. pôstna nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Zbierka na katolícku charitu činila 1230-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím rodičov, ktorí neboli na zameraní rovnošiat pre deti, aby tak urobili čím prv a ohlásili sa u p. Vulganovej do 15.3. Jej mailová adresa: k.vulganova (zavináč) gmail.com. Tiež prosím tých rodičov, ktorí nezaplatili zálohu 10,- € na rovnošaty, aby tak urobili podobne.

Stretnutie s birmovancami v tomto týždni nebude.

Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v nedeľu poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení a v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho, Modlitby matiek, Obnova v Duchu Svätom, birmovanci a mládež). V piatok sa budú modliť krížovú cestu deti. Prosím rodičov, aby prišli  s nimi a pomohli im v tom.

Prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok od 16.00, kedy bude vyložená sviatosť Oltárna na poklonu.

Na základe poverenia KBS dostali sme preklad dokumentu Lineamenta (Pokyny, Smernice) spolu s otázkami k biskupskej synode s názvom „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“, ktorá sa uskutočni v októbri 2015. Do odpovedí sa môžu zapojiť aj laici. Preto prosím zainteresovaných manželov a rodiny o stretnutie v utorok o 19.00 vo farskom Pastoračnom centre po sv. omši.

Miništrantský výlet bude vo štvrtok s odchodom od kostola o 9.00.

Zapisovanie úmyslov na mesiac apríl bude v tomto týždni po sv. omšiach.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pôstny duchovný program

Každý pondelok pri večernej sv. omši impulz k osobnej modlitbe v homílii na tému jednotlivých čností, s tematickou adoráciou po sv. omši.

Každý utorok po večernej svätej omši prezentácia o čností a diskusia o duchovnom živote.

Každý piatok o 7.30 hod stretnutie v modlitbe so Sedembolestnou.

Pobožnosti Krížovej cesty

  • v pondelok až sobotu po svätej omši o 6.00 hod; modlia sa členky združenia Tešiteliek Božského Srdca
  • každý piatok s kňazom o 17.45 hod. Prosíme, aby sa prihlásili spoločenstvá, ktoré sú ochotné ich viesť.
  • každú nedeľu s kňazom o 15.00 hod.

V pôstnom období účasťou na pobožnosti Krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Spovedanie pred prvým piatkom

je počas svätých omší, aj pri ranných o 6.00 hod a od stredy už od 15.00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší – ZMENA

na mesiac apríl bude v pondelok 2. marca pol hodinu pred večernou svätou omšou a v utorok pred rannými sv. omšami.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame do JPC o 10.00 hod do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci je deň modlitieb za duchovné povolania a večerná adorácia.

Prvý piatok

Po svätej omši je odprosujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Faustínum

Členov a sympatizantov hnutia Faustínum pozývame na stretnutie na budúcu nedeľu po pobožnosti Krížovej cesty, ktorá začína o 15.00 - do Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

1. pôstna nedeľa 2015

Liturgický kalendár:

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícku charitu.

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (Omšový formulár: Za odpustenie hriechov alebo: Za dar lásky.)

Na budúci týždeň v dňoch 23.2. až 1.3. sa uskutoční Sedemdňová duchovná obnova vo farnostiach piešťanského dekanátu s témou: "Kajajte sa a verte evanjeliu!". Večerné sväté omše vo farskom kostole o 18.00 s homíliou na zvolenú tému budú slúžiť rôzni kňazi piešťanského dekanátu podľa rozpisu na nástenke.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom v tomto týždni nebude.
Ale prosím rodičov, ktorí neboli na zameraní rovnošiat, aby tak urobili čím prv, aby sa im mohli dať ušiť šaty a ohlásili sa u p. Vulganovej do 15.3. Jej e-mailová adresa: k.vulganova (zavináč) gmail.com
Tiež prosím tých rodičov, ktorí nezaplatili zálohu 10,- € na rovnošaty, aby tak urobili podobne.

Svätá omša v piatok nebude venovaná birmovancom, ale duchovnej obnove. Stretnutie birmovancov bude po sv. omši v skupinkách s animátormi.

Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v nedeľu poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení a v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Matky a Obnova v Duchu Svätom, birmovanci a mládež). V piatok sa budú modliť krížovú cestu rodiny.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Od Popolcovej stredy visí v sanktuáriu kríž ako centrálna myšlienka pôstneho obdobia. Iba cez kríž sa dá ísť ku vzkrieseniu.

Od 1. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu vrecovina a popol, ktoré nám pripomínajú potrebu pokánia – Ninivčania boli zachránení, keď sa obliekli do vrecoviny, sedeli v popole, postili sa a konali pokánie.

Pôstny duchovný program

Každý pondelok pri večernej sv. omši bude v homílii impulz k celotýždňovej osobnej modlitbe na tému jednotlivých čností, s tematickou adoráciou po sv. omši.

Každý utorok bude po večernej sv. omši prezentácia o niektorej z čností a diskusia o duchovnom živote.

Každý piatok v pôste bude bývať aj pôstne zamyslenie so Sedembolestnou Pannou Máriou o 7.15 hod.

Pobožnosti Krížovej cesty ako po iné roky, v pôstnom období sú:

  • v pondelok až sobotu po prvej rannej sv. omši o 6.00 hod; už tradične sa ju budú modliť členky združenia Tešiteliek Božského srdca.
  • Každý piatok bude pobožnosť krížovej cesty s kňazom o 17.45 hod. Prosíme, aby sa prihlásili spoločenstvá, ktoré sú ochotné ich viesť.
  • Každú nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty s kňazom o 15.00 hod.

Ak sa tieto pobožnosti konajú pri zastaveniach Krížovej cesty, v pôstnom období je možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Kántrové dni

Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (My budeme sláviť kántry v piatok.)

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

6. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár:

Streda: POPOLCOVÁ STREDA. Deň pokánia v celej Cirkvi. Prísny pôst.
Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Popolcovou stredou začína 40 dňové pôstne obdobie (bez nedieľ), ktoré je zamerané na Veľkú noc. Je preniknuté slovami Pána Ježiša: „Kajajte sa verte evanjeliu“. Pôst znamená nielen striedmosť v jedle, ale aj zbavovanie sa nerestí.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst: zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života s výnimkou chorých) a môžeme sa iba raz dosýta najesť (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života).

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. O 17.30 je nácvik spevu pre deti. Zároveň bude aj skúšanie rovnošiat.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili z nej prvých 57 otázok. Prosím 1. skupinu, aby prišla v piatok po sv. omši na preskúšanie a ďalší uvedení.
Na nástenke sú mená podmienečne vylúčených z prípravy.

Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Matky a Obnova v Duchu Svätom, birmovanci a mládež.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu.

Februárové pn.chvály budú dnes nedeľu 15.2. o 15.30 na Malej scéne Mestkého kultúrneho strediska. Na tému “Pane, ako ti mám slúžiť" príde porozprávať vedúci trnavského spoločenstva Kanaán Marek Novotný.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov i projekt Dom pokoja - Lúka.
15. február 2015 je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách a bude možné si ich stiahnuť aj z webovej stránky www.dompokoja.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pôstna duchovná obnova

Pôstne obdobie nás pozýva k striedmosti života a zbavovaniu sa nerestí. Podľa príkladu Panny Márie, učeníčky Pána, ktorá ho nasleduje až na Kalváriu, máme sa zaoberať viac Božím Slovom, zotrvávať v Ježišovej blízkosti a cez sviatosť zmierenia sa pripravovať na oslavu Vzkriesenia. Preto vás pozývame na pôstnu duchovnú obnovu s názvom „Keď sa postím(e), tak...“, ktorá začne úvodným stretnutím v sobotu 21. februára. Po sv. omši o 8.00 hod. V prípade záujmu sa, prosím, prihláste v sakristii.
Potom každý pondelok pri večernej sv. omši bude homília s ignaciánskym impulzom k jednej z čností. Adorácia po sv. omši bude tiež so zameraním na duchovnú obnovu.
Každý utorok bude pri večernej sv. omši téma Od hriechu k čnosti.
Na odporúčanie Sv. Otca Františka budeme pri všetkých sv. omšiach používať prosbu: "Ježišu tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca!"

Krížová cesta

Od Popolcovej stredy sa po ranných v. omšiach o 6.00 budeme modlievať Krížovú cestu. Spoločne konaná Krížová cesta umožňuje veriacim získať úplné odpustky. (Iba túto sobotu krížová cesta nebude vzhľadom na úvod do Duchovnej obnovy.)
Každú pôstnu nedeľu bude krížová cesta o 15.00 hod.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár 
– dekan

5. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Školastiky, panny (sestra sv. Benedikta). Spomienka.
Nedeľa: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. V stredu deťom boli rozdané otázky z 2. časti. Preskúšanie z otázok v prítomnosti rodiča je podmienkou na pristúpenie k 1. svätému prijímaniu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili z nej prvých 26 otázok. Na nástenke sú uvedené mená kandidátov, ktorých musím podmienečne vylúčiť z prípravy na sviatosť birmovania, nakoľko ani po dvojnásobnej výzve sa nedostavili s vysvetlením a ospravedlnením za doterajšiu nadmernú neúčasť na stretnutiach.

V stredu pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, na 23. Svetový deň chorých, pri svätej omši vo farskom kostole o 18.00, bude sa udeľovať sviatosť pomazania chorých  pre tých, ktorých choroba alebo pokročilý vek ohrozuje na živote.

Fašiangový karneval svätých pre deti a rodičov bude 14. februára v sobotu o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Deti si môžu pripraviť kostýmy svätcov, ktorých by chceli predstaviť. Farskú mládež prosím o pomoc v organizácii a rodičov, aby upiekli alebo priniesli niečo pre deti na občerstvenie.

Stretnutie miništrantov bude v piatok po svätej omši.

DVD z jasličkovej slávnosti detí sú k dispozícii v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole CM, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej. Cena je 6,-€.

Februárové pn.chvály budú budúcu nedeľu 15.2. o 15.30 na Malej scéne Mestkého kultúrneho strediska. Na tému “Pane, ako ti mám slúžiť" príde porozprávať vedúci trnavského spoločenstva Kanaán Marek Novotný.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov i projekt Dom pokoja - Lúka.
15. február 2015 je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách a bude možné si ich stiahnuť aj z webovej stránky www.dompokoja.sk.

Od 2.2. do 13.2. sa organizuje vecná zbierka pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý vedie kňaz Marián Kuffa. Svoje dary môžete priniesť do Materského centra ÚSMEV, A. Hlinku 41, Piešťany. Bližšie informácie na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svetový deň chorých v stredu, na spomienku Lurdskej Panny Márie je 23. Svetový deň chorých. Pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Môžu ju prijať všetci ohrození na živote a starší ľudia.

Faustínum Dnes (v nedeľu 8.2.2015) je o 15.00 hod. v našej jezuitskej kaplnke stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum.

DVD z jasličkovej slávnosti ešte je k dispozícii pár kópií v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole C+M, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár 
 dekan

4. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obetovania Pána - Hromnice. Sviatok.
Utorok: Sv. Blažeja, mučeníka. Ľubovoľná spomienka.
Štvrtok: Sv. Agáty, panny a mučenice. Spomienka.
Piatok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. Prvý piatok.
Nedeľa: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zbierka na katolícke školy trnavskej arcidiecézy činila 970,- €. Pán nech odmení všetkých darcov.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Dôrazne žiadam rodičov, ktorých deti neboli na preskúšaní z 1. časti otázok, aby prišli s nimi do konca budúceho týždňa 8.2.2015. Preskúšanie je podmienkou na pristúpenie k 1. svätému prijímaniu. V stredu deťom budú rozdané otázky z 2. časti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili z nej prvých 26 otázok. Na nástenke uvedených birmovancov prosím, aby prišli za mnou v piatok po svätej omši.

Prvý piatok v mesiaci: Spovedá sa pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

Na sviatok Obetovania Pána sväté omše začnú obradom požehnania sviec a procesiou. Nezabudnite si priniesť sviece na požehnanie.

V utorok pri spomienke na sv. Blažeja budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Zápis detí do prvého ročníka Základnej cirkevnej školy sv. Márie Goretti bude 6. februára 2015 od 13.00 do 18.00 na Vodárenskej ulici č. 78. Úprimne pozývame všetkých, ktorí majú záujem, aby ich  dieťa nastupujúce do školy, bolo okrem vzdelávania kvalitnými pedagógmi aj vychovávané k hodnotám života v duchu viery potrebných pre každodenný život.

DVD z jasličkovej slávnosti detí sú k dispozícii v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole CM, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej. Cena je 6,-€.

Fašiangový karneval svätých pre deti a rodičov bude 14. februára o 15.00 vo farskom pastoračnom centre. Deti si môžu pripraviť kostýmy svätcov, ktorých by chceli predstaviť. Farskú mládež prosím o pomoc v organizácii a hudobnom doprovode.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vešpery a prezentácia k RZZ túto nedeľu po večernej sv. omši budú spoločné vešpery zo Sviatku Obetovania Pána a po nich prezentácia o zasvätenom živote. Do pripravených boxov môžete pri každej sv. omši vkladať otázky o zasvätenom živote, budeme na ne odpovedať.

Na sviatok Obetovania Pána - v pondelok - budeme pri svätých omšiach žehnať Hromničné sviece, nezabudnite si ich priniesť. Stretnutie zasvätených s o. Arcibiskupom Oroschom začína sv. omšou v TT v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30.

Referendum Nezabúdajme sa modliť a podporovať ľudí z nášho okolia k účasti na referende. Referendum nijako nenapáda práva žiadnych osôb ani menšín, ako sa to v médiách často podsúva a jeho ústavnosť potvrdil Ústavný súd, teda najkompetentnejšia inštitúcia v tejto oblasti. Je to zároveň verejné vyjadrenie hodnôt, pre ktoré žijeme a ochrana zdravej výchovy vašich detí a vnúčat.

Adorácie na podporu referenda budeme mať od denne pondelka do soboty 7.2.2015 včítane od 7.30 (pred sv. omšou o 8.00) a po večerných sv. omšiach.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na marec bude v utorok 3. februára – ako obyčajne pol hodinu pred sv. omšami.

Svätoblažejské požehnanie budeme udeľovať v deň spomienky tohto svätca v utorok 3.2.2015 po každej svätej omši.

Spovedanie v prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle, aj pri ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj od 15.00 hod.

Materské centrum mamičky s malými deťmi pozývame na stretnutie v stredu o 10.00 hod do JPC. Možnosť sv. spovede a prednáška.

Je aj prvý štvrtok mesiaca večerná sv. omša bude za duchovné povolania.

Faustínum budúcu nedeľu je o 15.00 hod v našej jezuitskej kaplnke stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum.

DVD z jasličkovej slávnosti  Ešte sú k dispozícii v sakristii. Video je zo slávnosti v kostole C+M, fotografie sú aj zo slávnosti v kaplnke Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 174 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 35