História

Ukazujem 1 - 10 z 178 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 18

Oznamy

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána 2015

Liturgický kalendár

Štvrtok: ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Piatok: VEĽKÝ PIATOK. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
Sobota: BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Na Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, vo farskom kostole večer o 18.00 hod. Po svätej omši bude farský kostol otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti do 21.00 hod.

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, tzn. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť do sýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa v našom farskom kostole začnú o 15.00 hod. a u pátrov jezuitov o 17.00 hod. Na Veľký piatok Vás pozývame na večernú Krížovú cestu na Červenej veži. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri kostole pátrov jezuitov alebo 19.45 pri Farskom kostole. Farský kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 22.00 hod.

Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.

Na Bielu sobotu začiatok poklony pri Božom hrobe bude vo farskom kostole o 8.30 hod. spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.00 hod. spojené s modlitbou vešpier.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás o 19.30 hod. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac máj bude na budúci týždeň v pondelok až v stredu po svätých omšiach.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

V stredu po svätej omši bude stretnutie miništrantov a mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania.

Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov.

Poobede bude spovedanie vo farskom kostole a na Trajane od 14.30 hod. Krížová cesta na Červenej veži o 14.30 hod.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Sviatosť zmierenia

Od pondelka do stredy spovedáme pri každej sv. omši, večer už od 17.00 hod. Počas Veľkonočného trojdnia sa nespovedá. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

Úmysly svätých omší

Na mesiac máj zapisujeme v utorok 31. marca večer a v stredu 1. apríla pol hodiny pred každou svätou omšou.

Veľkonočné trojdnie

 • Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. je sv. omša svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebruje arcibiskup spolu s kňazmi diecézy.
  Večer bude u nás sv. omša na Pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod.
 • Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša.
  Ráno o 8.00 hod. bude u nás Krížová cesta.
  Veľkopiatkové obrady sa začnú v našej kaplnke o 17.00 hod.
 • Na Bielu sobotu ráno o 8.00 hod. v našej Kaplnke budú spoločné modlitby Posvätného čítania a Ranných chvál, na ktoré vás srdečne pozývame.
  Celodenná poklona pri Božom hrobe sa ukončí o 18.00 hod. Zapíšte sa, prosím, na istú hodinu, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Papier bude na harmóniu pri sakristii.
  Večerná Vigília Pánovho zmŕtvychvstania – v našej Kaplnke začne o 19.00 hod. svätením ohňa pred kaplnkou.

Mgr. Jozef Gallovič
farár 
 dekan

5. pôstna nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Streda: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Na slávnosť Zvestovania Pána pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom“ sa pokľakne na dve kolená, keď sa Krédo spieva.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím ich, aby priniesli krstný list svojho dieťaťa, ak bolo krstené v inej farnosti, aby tak urobili.
Ak dieťa, hoci chodí do školy v Piešťanoch, je z inej okolitej farnosti, prosím rodičov, aby prišli za mnou na konzultáciu v stredu po svätej omši, lebo dieťa má pristupovať ku sviatostiam vo vlastnej farnosti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili 119 otázok. Prosím 5. skupinu, aby prišla v piatok po sv. omši na preskúšanie a ďalší uvedení.
Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy. Krstné listy, ktoré priniesli v minulosti na 1. sväté prijímanie sa vo farnosti nearchivujú.
Tiež prosím rodičov birmovancov, aby na budúci piatok prišli na svätú omšu kvôli stretnutiu pre prípravu organizácie slávnosti.

Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v nedeľu poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení. Cez týždeň býva krížová cesta vo farskom kostole po rannej svätej omši a v piatok aj o 17.15. V piatok sa budú modliť krížovú cestu birmovanci. Prosím, aby došli už o 17.10.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra činila 1850,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Dnes o 15.00 v rámci Popoludnia pre rodinu pozývame manželov aj slobodných smerujúcich do manželstva na ďalšie stretnutie do farského pastoračného centra s témou: Prirodzený cieľ manželstva – odovzdávanie života v súlade s Bohom stvoriteľom. Stretnutia sa zúčastní aj lekár a farmaceut. Pre deti bude pripravený program, v čom prosím o pomoc mladých ľudí. Po stretnutí bude malé pohostenie – agapé, prosím, keby rodiny priniesli niečo so sebou alebo aj iných darcov. Nápoje budú zabezpečené.

Pápežské misijné diela vyhlásili utorok 24. marca za Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií.

Konferencia biskupov Slovenska na Kvetnú nedeľu 29.3. vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc pre prenasledovaných kresťanov.

Katolícka jednota 25. marca v deň slávnosti Zvestovania Pána organizuje Deň počatého života. V čase od 14.00 do 18.00 pred farským kostolom sv. CM sa budú rozdávať stužky a letáky s úctou k počatému životu. Budete si môcť zakúpiť aj výrobky, kúpou ktorých podporíte dostavbu Domu pokoja na Lúke, ktorý má slúžiť záchrane počatého života ako pomoc a podpora pre tehotné matky v núdzi.

Na Kvetnú nedeľu liturgia začína procesiou s požehnanými ratolesťami, preto si ich nezabudnite doniesť na požehnanie.

Veľkonočná svätá spoveď bude vo farskom kostole v sobotu od 14.30 do 18.00, na Banke od 9.00 do 10.00. V nedeľu vo farskom kostole od 14.30 do 18.00, na Trajane od 14.30 do 15.30. V Kocuriciach v stredu od 15.00 do 17.00.

Chorých budeme spovedať v tomto týždni od pondelka do piatku. V Kocuriciach vo štvrtok doobedu a na Banke v sobotu doobedu. Môžete ich stále nahlásiť.

Na budúci týždeň v noci z 28. na 29. marca mení sa čas na letný. Hodiny sa posúvajú o hodinu dopredu.

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pobožnosti Krížovej cesty bude dnes o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu kvôli spovedaniu začne už o 14.00 hod. V piatok ostáva čas nezmenený – o 17.45.

Spovedanie

Tento týždeň spovedáme už pri každej svätej omši, večer aj od 18.00 hod. Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na posledné dni. Spoločná svätá spoveď v našej Kaplnke bude na budúcu – Kvetnú nedeľu od 15.00 – 18.15 hod.

Duchovná obnova

Program pôstnej duchovnej obnovy pokračuje každý pondelok a utorok pri večerných sv. omšiach, a bude trvať až do Veľkonočného utorka. Piatkové stretnutie so Sedembolestnou bude aj tento týždeň. (Na Veľký piatok bude namiesto neho Krížová cesta o 8.00 hod.)

V rámci duchovnej prípravy na Veľkú noc bude v sobotu 28.3. po svätej omši o 8.00 hod., pre všetkých, najmä pre starších prednáška „Ako komunikovať s ľuďmi?“

Kostolná brigáda

V pondelok po Kvetnej nedeli prosíme dobrovoľníkov, aby nám pomohli s upratovaním kostola, sakristie a priľahlých priestorov, ako aj pred kostolom. Brigáda začne o 10.00 hod.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. pôstna nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Štvrtok: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE. Slávnosť.
Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Na budúcu nedeľu, pokiaľ je to možné, sa zahaľujú kríže v kostole, ktoré takto ostávajú až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím rodičov, ktorí neboli na zameraní rovnošiat pre deti alebo nezaplatili zálohu 10,- €, aby tak urobili čím prv.
Tiež ich prosím, aby priniesli krstný list svojho dieťaťa, ak bolo krstené v inej farnosti, aby tak urobili.
Ak dieťa, hoci chodí do školy v Piešťanoch, je z inej okolitej farnosti, prosím rodičov, aby prišli za mnou na konzultáciu v stredu po svätej omši, lebo dieťa má pristupovať ku sviatostiam vo vlastnej farnosti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili 98 otázok. Prosím 3. a 4. skupinu, aby prišla v piatok po sv. omši na preskúšanie a ďalší uvedení.
Tí, ktorí nemôžu prísť na stretnutie a preskúšanie v piatok, majú náhradný termín v sobotu po večernej svätej omši.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, bez ktorých nemôžu prijať sviatosť birmovania.

Sviatosť birmovania bude vysluhovaná 31. mája 2015 vo farskom kostole Cyrila a Metoda o 10.30.

Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v nedeľu poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení. Cez týždeň býva krížová cesta vo farskom kostole po rannej svätej omši a v piatok aj o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. V piatok sa budú modliť krížovú cestu zástupcovia rôznych spoločenstiev (Tešiteľky B.S.J., neokatechumenát, Obnova v D. Svätom).

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra.

Na budúcu nedeľu o 15.00 v rámci Popoludnia pre rodinu pozývame manželov aj slobodných smerujúcich do manželstva na ďalšie stretnutie do farského pastoračného centra s témou: Prirodzený cieľ manželstva – odovzdávanie života v súlade s Bohom stvoriteľom. Stretnutia sa zúčastní aj lekár a farmaceut. Pre deti bude pripravený program, v čom prosím o pomoc rehoľné sestry a mladých ľudí. Po stretnutí bude malé pohostenie – agapé, prosím, keby rodiny priniesli niečo so sebou alebo aj iných darcov. Nápoje budú zabezpečené.

Marcové pn.chvály sú dnes 15.3. o 15.30, tentokrát v Dome umenia. Viac info na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pobožnosti Krížovej cesty

 • v pondelok až sobotu po svätej omši o 6.00 hod; modlia sa členky združenia Tešiteliek Božského Srdca
 • každý piatok s kňazom o 17.45 hod. Prosíme, aby sa prihlásili spoločenstvá, ktoré sú ochotné ich viesť.
 • každú nedeľu s kňazom o 15.00 hod.

V pôstnom období účasťou na pobožnosti Krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Pôstne obdobie

Štvrtá pôstna nedeľa sa na znak radosti slávi v ružovom rúchu. Ružová stuha pribudla v sanktuáriu k vrecovine, popolu, fialovej látke, a tŕňom, aby nám pripomenula cieľ pokánia: čo najužšie spojenie s Kristom a radosť z Božej iniciatívy, ktorou nás oslobodzuje od večnej smrti a zármutku hriechu.

Svätý rok milosrdenstva

Svätý Otec František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, ktorý chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: "Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36). Tento Svätý rok sa začne na nastávajúcu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.

Mgr. Jozef Gallovič
farár 
 dekan

3. pôstna nedeľa 2015

Liturgický kalendár:

Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA. 

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím rodičov, ktorí neboli na zameraní rovnošiat pre deti, aby tak urobili čím prv a ohlásili sa u p. Vulganovej do 15.3. Jej mailová adresa: k.vulganova (zavináč) gmail.com. Tiež prosím tých rodičov, ktorí nezaplatili zálohu 10,- € na rovnošaty, aby tak urobili podobne. Prosím rodičov, ktorí ešte nepriniesli krstný list svojho dieťaťa, ak bolo krstené v inej farnosti, aby tak urobili.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili z nej prvých 89 otázok. Prosím 2. skupinu, aby prišla v piatok po sv. omši na preskúšanie.
Tí, ktorí nemôžu prísť na stretnutie a preskúšanie v piatok, majú náhradný termín v sobotu po večernej svätej omši.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, bez ktorých nemôžu prijať sviatosť birmovania.

Sviatosť birmovania bude vysluhovaná 31. mája 2015 vo farskom kostole CM o 10.30.

Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v nedeľu poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení. Cez týždeň býva krížová cesta vo farskom kostole po rannej svätej omši a v piatok aj  o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. V piatok sa budú modliť krížovú cestu spoločenstvo Viera a svetlo.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Pastoračného centra.

Na nástenke je oznam o výberovom konaní na riaditeľa Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch. Záujemcovia sa môžu prihlásiť s požadovanými dokladmi do 20. marca 2015 na adrese Arcibiskupského školského úradu.

V utorok začína Deviatnik ku sv. Jozefovi.

Stretnutie s učiteľmi náboženskej výchovy bude v utorok o 15.00 a stretnutie s členmi farskej ekonomickej rady v utorok po svätej omši o 19.00.

Svätý Otec František v Posolstve na Pôstne obdobie 2015 povzbudil k Iniciatíve 24 hodín pre Pána: „Nepodceňujme silu spoločnej modlitby mnohých! Iniciatíva 24 hodín pre Pána, ktorá, ako dúfam, sa bude konať v dňoch 13. a 14. marca v celej Cirkvi, aj na úrovni diecéz, by mala vyjadrovať túto potrebu modlitby.“ V tomto duchu vo farskom kostole bude vyložená Sviatosť Oltárna v piatok po svätej omši do 24.00. A v sobotu po rannej svätej omši až do večernej. V tom čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo požiadať o duchovný rozhovor s kňazom. Prosím farníkov, aby sa zapísali na hodiny poklony.

Marcové pn.chvaly “špeciál” budú na budúcu nedeľu 15.3. o 15.30, tentokrát v Dome umenia. Viac info na plagáte. 

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Od tretej pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu a k fialovej látke, ktorá je liturgickou farbou pokánia, pribudli aj tŕne, ktoré nám pripomínajú ťažkosti spojené s pokáním ako aj to, že naše hriechy zraňujú nielen nás, ale aj druhých a prispievajú k rozmnožovaniu zla vo svete. V podobenstve o rozsievačovi tŕnie udúša Slovo zasievané do nášho srdca...

 

Iniciatíva Svätého Otca 24 hodín pre Pána spočíva v postavení sviatosti zmierenia do centra evanjelizácie Cirkvi a v spoločnej modlitbe. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste povzbudili všetkých ktorí dlhodobo váhajú pristúpiť k sviatosti zmierenia. Majú mimoriadnu príležitosť tento piatok od 14.00 a v sobotu do 10.00. Sobotná svätá omša o 8.00 hod bude spojená s kajúcou pobožnosťou na tému Boh bohatý na milosrdenstvo. V čase spovedania budeme mať vystavenú Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a prosíme, aby ste prijali výzvu Svätého Otca: „nepodceňujte silu spoločnej modlitby“. Prosíme, aby ste sa zapísali na adoračnú službu v piatok aj v sobotu, aby tu vždy niekto zodpovedný bol.

 

Faustínum

Členov a sympatizantov hnutia Faustínum pozývame na stretnutie v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie dnes po pobožnosti Krížovej cesty, ktorá začína o 15.00.

 

Umenie Ducha

Pozývame vás do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 42. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 28. februára 2015 tu predstavujeme dielo renomovanej slovenskej výtvarníčky Evy Tkáčikovej s názvom: Spoveď.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. pôstna nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Zbierka na katolícku charitu činila 1230-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím rodičov, ktorí neboli na zameraní rovnošiat pre deti, aby tak urobili čím prv a ohlásili sa u p. Vulganovej do 15.3. Jej mailová adresa: k.vulganova (zavináč) gmail.com. Tiež prosím tých rodičov, ktorí nezaplatili zálohu 10,- € na rovnošaty, aby tak urobili podobne.

Stretnutie s birmovancami v tomto týždni nebude.

Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v nedeľu poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení a v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti (kňazi, rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho, Modlitby matiek, Obnova v Duchu Svätom, birmovanci a mládež). V piatok sa budú modliť krížovú cestu deti. Prosím rodičov, aby prišli  s nimi a pomohli im v tom.

Prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok od 16.00, kedy bude vyložená sviatosť Oltárna na poklonu.

Na základe poverenia KBS dostali sme preklad dokumentu Lineamenta (Pokyny, Smernice) spolu s otázkami k biskupskej synode s názvom „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“, ktorá sa uskutočni v októbri 2015. Do odpovedí sa môžu zapojiť aj laici. Preto prosím zainteresovaných manželov a rodiny o stretnutie v utorok o 19.00 vo farskom Pastoračnom centre po sv. omši.

Miništrantský výlet bude vo štvrtok s odchodom od kostola o 9.00.

Zapisovanie úmyslov na mesiac apríl bude v tomto týždni po sv. omšiach.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pôstny duchovný program

Každý pondelok pri večernej sv. omši impulz k osobnej modlitbe v homílii na tému jednotlivých čností, s tematickou adoráciou po sv. omši.

Každý utorok po večernej svätej omši prezentácia o čností a diskusia o duchovnom živote.

Každý piatok o 7.30 hod stretnutie v modlitbe so Sedembolestnou.

Pobožnosti Krížovej cesty

 • v pondelok až sobotu po svätej omši o 6.00 hod; modlia sa členky združenia Tešiteliek Božského Srdca
 • každý piatok s kňazom o 17.45 hod. Prosíme, aby sa prihlásili spoločenstvá, ktoré sú ochotné ich viesť.
 • každú nedeľu s kňazom o 15.00 hod.

V pôstnom období účasťou na pobožnosti Krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Spovedanie pred prvým piatkom

je počas svätých omší, aj pri ranných o 6.00 hod a od stredy už od 15.00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší – ZMENA

na mesiac apríl bude v pondelok 2. marca pol hodinu pred večernou svätou omšou a v utorok pred rannými sv. omšami.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame do JPC o 10.00 hod do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci je deň modlitieb za duchovné povolania a večerná adorácia.

Prvý piatok

Po svätej omši je odprosujúca pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Faustínum

Členov a sympatizantov hnutia Faustínum pozývame na stretnutie na budúcu nedeľu po pobožnosti Krížovej cesty, ktorá začína o 15.00 - do Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 178 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 36