História

Ukazujem 1 - 10 z 200 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 20

Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Moniky. Spomienka.
Piatok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Veni sancte – vzývanie Ducha Svätého pre žiakov a študentov na začiatku nového školského roku bude vo farskom kostole v piatok pri svätej omši o 18.00, na ktorú všetkých pozývame.

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši vo farskom kostole bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania, pri ktorej je možné získať úplné odpustky.

Prvý piatok v mesiaci, spovedá sa ako obvykle, od stredy hodinu pred večernými svätými omšami, v piatok od 16.00, kedy bude aj vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu.

Zbierka na nové ozvučenie do kúpeľnej kaplnky činila do minulej nedele aj s darmi 1420,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Prosím ochotných farníkov, hlavne z rôznych spoločenstiev, keby sa nahlásili do skupiniek pre upratovanie farského kostola a pastoračného centra.

Na nástenke sú informácie o 2. Národnom pochode za život 20. septembra 2015. Viac informácii aj na web stránke www.pochodzazivot.sk. Alebo priamo u diecézneho koordinátora Juraja Schindlera 0915 337 037.
Prosím záujemcov o tento pochod, aby sa nahlásili v sakristii, aby sme v prípade záujmu mohli objednať autobus.

Na nástenkách sú plagáty s výročnou púťou do Marianky a do Topoľčianok.

Farnosť Veľké Kostoľany pozýva na Výročnú púť do Hájička. Program začne v sobotu 5.9.2015 o 17.00 sv. omšou v kaplnke v Hájičku. Pokračuje v nedeľu 6.9.2015 o 8.30 procesiou od Farského kostola vo Veľkých Kostoľanoch do Hájička, o 10.15 mariánskymi litániami a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.30, ktorej hlavným celebrantom bude vsdp. Jozef Gallovič, dekan Piešťanského dekanátu. Všetci ste vítaní!

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do 6. ročníka Zbierky školských pomôcok.

Počas celého prvopiatkového týždňa prebieha zbierka potravín pre núdznych.
Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt Mgr. Katarína Sarvašová, tel. 0910 788 031, e-mail: charita.piestany@charitatt.sk.

19. septembra 2015 sa uskutoční jesenná burza detského oblečenia v priestoroch bývalej Chirany, Vrbovská c. 17. Viac informácií na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Veni Sancte dnes pri každej sv. omši zaspievame pieseň k Duchu Svätému – na začiatku nového školského roka budeme vyprosovať jeho dary pre žiakov a študentov. Zároveň povzbudzujeme ich, aj ich rodičov aby si dobrou sv. spoveďou vyprosili milosti pre začínajúci školský rok.

Deň stvorenstva sa na celom svete slávi 1. septembra. Spojme sa so Sv. Otcom ktorý sa za stvorenstvo bude modliť v chráme sv. Petra o 17.00 hod.

Úmysly sv. omší na október budeme zapisovať v pondelok 31.8.2015 večer a 1.9.2015 pol hodiny pred rannými sv. omšami.

Spovedáme ako každý prvopiatkový týždeň pred a počas každej sv. omše a od stredy už od 15.00.

Na prvý štvrtok v mesiaci budeme prosiť P. Boha o dar nových kňazských a rehoľných povolaní, po večernej sv. omši aj pred Sviatosťou Oltárnou.

Na prvú sobotu budú ranné sv. omše ku cti P. Márie, po sv. omši o 8.00 budeme sa spoločne s kňazom modliť ruženec.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

21. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
Štrvtok: Sv. Moniky. Spomienka.
Piatok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V túto nedeľu je zbierka na nové ozvučenie do kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Bohuznámy darca daroval 500,- €. Pán nech požehná všetkých darcov.

Na budúci týždeň po sv. omšiach budeme zapisovať úmysly na mesiac október.

V utorok 18. augusta 2015 v nitrianskej nemocnici vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby zomrel Mons. Vladimír Filo, emeritný rožňavský diecézny biskup, predtým pomocný biskup trnavskej arcidiecézy.
Rozlúčka so zosnulým biskupom so svätou omšou bude v pondelok 24. augusta 2015 v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 10.00 hodine.

Prosím ochotných farníkov, hlavne z rôznych spoločenstiev, keby sa nahlásili do skupiniek pre upratovanie farského kostola a pastoračného centra.

Na budúcu sobotu 29.8.2015 v Rajeckej Lesnej sa uskutoční púť Televízie Lux s relikviou sv. Jána Pavla II.

Trnavská arcidiecézna charita uskutočňuje 6. ročník Zbierky školských pomôcok. Ak nám niečo zvyšuje, podeľme sa s tými, ktorým to chýba.

Slovenská katolícka Charita v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska vydala leták s informáciami o stave utečencov vo svete a príčinách tohto javu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Sväté omše o 11.00 hodine
Od budúcej nedele 30. augusta 2015 znovu začnú bývať v našej kaplnke nedeľné sväté omše o 11.00 hodine.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

20. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Pia X., pápeža. Spomienka.
Sobota: Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na nové ozvučenie do kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Prvopiatková pomoc núdznym V našej kaplnke sa tento mesiac vyzbieralo 306 kusov potravín a hygienických potrieb, ktoré budú použité pre ľudí v núdzi z Piešťan a okolia. Boli by sme vďační, keby ste si aj vy viac všímali ľudí okolo seba, ktorí by takúto pomoc potrebovali, hoci často nedávajú o sebe vedieť. Preto Vás prosíme, aby ste nás na takýchto ľudí upozornili, aby sme mohli konkrétnym spôsobom pomôcť konkrétnym ľuďom v našej farnosti. Ešte raz Pán Boh odmeň za Vaše dary.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

19. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Vavrinec, diakon, mučeník - sviatok
Utorok: Sv. Kláry, panny, spomienka.
Piatok: Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník, spomienka.
Sobota: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok.
Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15.8.2015, ktorý je prikázaným sviatkom, sväté omše VO FARSKOM KOSTOLE budú ako v nedeľu.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky potravín.

Farský úrad Trstín pozýva na pravidelnú púť do Hájička, ktorá bude v dňoch 15. a 16. augusta. Viac informácii o programe púte nájdete na plagáte na nástenke.

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život. Miestom stretnutia veriacich z Trnavskej arcidiecézy je farský kostol Povýšenia Svätého kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke. Viac informácií môžete nájsť na www.pochodzazivot.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15.8.2015 je prikázaným sviatkom, sv. omšu budeme mať aj o 17.00 hod. V tento deň nespovedáme.

Prvopiatková pomoc núdznym ďakujeme za vašu štedrosť, prinesené potraviny sa rozdajú cez Charitu núdznym. Ak by ste vedeli o konkrétnych ľuďoch, prípadne rodinách, ktoré potrebujú takúto pomoc, môžete ich nahlásiť aj u nás v sakristii.

Umenie Ducha pozývame vás do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 43. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 8.8.2015 tu predstavujeme dielo Marka Blaža: Sainte Chapelle, ktorá bola postavená v Paríži na uchovávanie relikvie - tŕňovej koruny.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

18. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza. Spomienka.
Štvrtok: Premenenie Pána. Sviatok.
Sobota: Sv. Dominika, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes v nedeľu 2. augusta je možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Predpísaný skutok je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť ako vždy tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého otca.

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po svätej omši vo farskom kostole bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania, pri ktorej je možné získať úplné odpustky.

Prvý piatok v mesiaci spovedá sa ako obvykle, od stredy hodinu pred večernými svätými omšami, v piatok od 16.00, kedy bude aj vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac september bude v tomto týždni od pondelka do piatku po svätých omšiach.

V tomto týždni sa koná prvopiatková potravinová zbierka. Potraviny alebo aj hygienické potreby a čistiace prostriedky môžete priniesť do nášho kostola.

Farský úrad Trstín pozýva na pravidelnú púť do Hájička, ktorá bude v dňoch 15. a 16. augusta. Viac informácii o programe púte nájdete na plagáte na nástenke.

V rámci šírenia kultúry života sa po celom Slovensku podľa rozpisu diecéz a farností každý deň slúži svätá omša za život. V našej farnosti bude svätá omša za život slúžená vo farskom kostole svätých Cyrila a Metoda v sobotu o 18.00. Uvedomme si, že na Slovensku denne umiera pri umelom potrate 32 detí a ďalšie pri potratoch spôsobených chemickou antikoncepciou i tzv. núdzovou antikoncepciou, či ničením prebytočných embryí pri technológiách umelého oplodňovania. Svätá omša je najdokonalejšou a najmocnejšou modlitbou, ktorá vytvára protiváhu denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život. Miestom stretnutia veriacich z Trnavskej arcidiecézy je farský kostol Povýšenia Svätého kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke. Viac informácií môžete nájsť na www.pochodzazivot.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť v. Ignáca – pokračovanie Slávnostná koncelebrovaná sv. omša o sv. Ignácovi bude aj dnes večer o 18.30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude D.p. Ondrejka, farár farnosti Sv. Štefana. Spievať bude CORO LAUDAMUS. Po nej ste všetci pozvaní na pohostenie – agapé na dvore pri kaplnke P.M. Sedembolestnej.

Spovedanie Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda pri každej sv. omši a od stredy už od 15.00 hod.

Na prvý štvrtok bude, ako obvykle, po večernej svätej omši prosba za povolania pred Sviatosťou oltárnou.

Na prvý piatok bude, ako obvykle, po každej svätej omši odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou.

Prvopiatková pomoc núdznym prinesením trvanlivej potraviny alebo hygienických potrieb raz za mesiac pomôžete ľuďom v núdzi, sociálne slabším rodinám, alebo ľuďom bez domova. Môžete ich priniesť do pripravených košov počas prvopiatkového týždňa. Ide o paštéty, al. iné konzervy, strukovinu, zaváraniny, trvanlivé mlieko, olej, cukor, múku, čaj sladkosti a pod.

Odpustky v Roku zasväteného života možno získať aj v tento prvý štvrtok v našej kaplnke Panny Márie Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 200 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 40