Oznamy

Showing 1 - 10 of 470 results.
Items per Page 10
of 47

Oznamy

« Back

30. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Streda: SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Slávnosť.

Oznamy

V čase zákazu vychádzania od 24.10. do 1.11. sa neslávia verejné sväté omše. Kňazi slúžia sv. omše na darované úmysly v súkromí. V ten deň, na diaľku, v modlitbe, sa môžete spájať s obetou Pána Ježiša za vašich drahých.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej budú pokračovať od pondelka 2. novembra 2020.

Na požiadanie farský kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu v čase úradných hodín a kňazi budú k dispozícii k individuálnemu vysluhovaniu sviatostí alebo aj inokedy na požiadanie, ak im to bude možné.

Úplné odpustky za zosnulých: Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku, môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Vysielané sv. omše pre prvoprijímajúce deti a birmovancov tento týždeň nebudú.

Milodary do zvončeka môžete dávať na farský účet: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17 . Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Zo soboty 24.10. na 25.10. sa mení letný čas na zimný. Hodiny sa posúvajú o hodinu dozadu.

Trnavská arcidiecéza vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany. Viac informácii na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan