Oznamy

Showing 1 - 10 of 470 results.
Items per Page 10
of 47

Oznamy

« Back

10. nedeľa v cezročnom období "A" 2020, Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár

Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Sobota. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sú sväté omše aj na filiálkach ako cez týždeň. V Piešťanoch eucharistická procesia v tomto roku nebude.

Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac júl.

Dnes je zbierka na opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ. Opravuje sa veža so zvonom. Za každý milodar budeme vďačný. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a rodičov bude v stredu ako obvykle o 18.00. Prosím deti aj rodičov, aby doplnili, čo im chýba.
Dátum prvých svätých prijímaní sa ustálil takto: v sobotu 20.6. o 10.30 deti zo škôl Vajanského a Scherera; v sobotu 27.6. o 10.30 deti z Brezovej školy. Na Banke v nedeľu 28.6. o 10.30.
V stredu po sv. omši bude skúšanie rovnošiat pre všetky deti (aj z Banky), ktoré si budú môcť zobrať domov.

Svätá omša spojená s katechézou pre birmovancov bude v piatok o 18.00. Prosím birmovancov, aby prichádzali načas na sv. omšu, pred ňou odovzdali slovníčky a zúčastnili sa katechetickej kázne. Keď prídu neskoro, účasť sa im nebude rátať. Po sv. omši sa môžu stretnúť so svojimi animátormi a prebrať otázky, ktoré majú vypracovať.

Kňazské rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu budú v stredu vo farnosti Drahovce. Svätá omša vo farskom kostole o 9.30.

Stále platia hygienické predpisy pri verejných svätých omšiach: vstup do kostola je s rúškom; pri vchode je treba použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice; odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) je približne 60 cm; kašle sa do vreckovky alebo lakťového ohybu; sväté prijímanie sa podáva na ruku, z vážnych príčin do úst (takíto pristupujú na konci radu). Prosím vás o trpezlivosť a vzájomnú tolerantnosť v tejto mimoriadnej situácii. Modlime sa a prinášajme obety, aby sa veci čím prv dostali do normálu.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice!

Sväté omše na Trajane zatiaľ nebudú.

Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok – piatok od 8.00 hod. do približne 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Aj pri adorácii platia hygienické predpisy.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúci týždeň bude v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie zbierka na náš nový digitálny organ. Starý organ nám po 20 rokoch skončil. Vďaka vám za vaše milodary. Na tento účel bude vyhlásená ešte jedna zbierka.

Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše v našej kaplnke budú: 6.00h, 8.00h, 17.00h, 18.30h. Tento rok kvôli koronakríze nebude spoločná procesia v našej farnosti.

Prvé dve nedeľné sväté omše o 6.30h a 8.00h budú určené prednostne pre starších ľudí. Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan