Oznamy

Showing 1 - 10 of 470 results.
Items per Page 10
of 47

Oznamy

« Back

12. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Streda: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení darcov.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a rodičov bude v stredu ako obvykle o 18.00. Po sv. omši bude nácvik 2. skupiny na sväté prijímanie.
V piatok bude svätá spoveď detí, ich rodičov a príbuzných od 16.00. Po sv. omši bude generálny nácvik detí.
V sobotu 27.6. o 10.00 bude slávnosť 1. svätého prijímania detí z Brezovej školy.

Sväté prijímanie detí z Banky bude v nedeľu 28.6. o 10.30 vo filiálnom kostole na Banke. Nácvik v piatok o 17.00. Spoveď detí v sobotu o 9.00.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok– piatok od 8.00 – do približne 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na nový organ v našom kostole bola minulú nedeľu 3510,-€. Za Vaše milodary Vám úprimne ďakujeme.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti na sv. omšiach pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Prvé dve nedeľné sväté omše o 6.30h a 8.00h budú určené prednostne pre starších ľudí. Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan