História

Ukazujem 1 - 10 z 403 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 41

Oznamy

« Späť

26. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Utorok: Svätých anjelov strážcov. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Františka Assiského. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Prvá sobota v mesiaci s fatimskou pobožnosťou.
Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho o 16.15 sa kvôli jej oprave od pondelka do piatku presunú do farského kostola sv. Cyrila a Metoda.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu Kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Prevádzajú sa práce na rekonštrukcii fasády, vežičky, okien. Pán nech požehná všetkých darcov, ktorým z úprimného srdca ďakujeme.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiac november. V pondelok ráno iba na ranné sv. omše.

Prvý piatok v mesiaci. Chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných ako obvykle pred sv. omšou, od stredy hodinu pred sv. omšou. Vo farskom kostole v piatok od 16.30.

Žiaci 9. ročníkov sa môžu prihlásiť na birmovku. Prihlášky sú aj v sákristii. Povzbudzujeme rodiny a mladých k prijatiu tejto sviatosti kresťanskej dospelosti, tak pre zrelý osobný život, ako aj dospelý život v kresťanskom spoločenstve so schopnosťou byť napr. krstným rodičom.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku bude v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi. Zároveň prosíme aj rodičov birmovancov, podľa možností aj birmovných rodičov, o stretnutie v piatok na uvedenej sv. omši a po nej s animátormi, aby sme si vysvetlili priebeh prípravy a organizačné veci.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie, osobitne pre deti 2. a 3. ročníka, bude v stredu o 18.00. Prosím, aby deti prichádzali v doprovode rodičov. Deti si môžu vyzdvihnúť kartičky na záznam nedeľných a stredajších sv. omší. Žiaci 2. ročníkov si môžu vyzdvihnúť prihlášku na 1. Sväté prijímanie.

Mesiac október je osobitne spojený s modlitbou svätého ruženca. Ruženec je evanjeliová a kontemplatívna modlitba. Povzbudzujeme k tejto modlitbe.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke v rodine alebo v nábožnom spoločenstve. Okrem všeobecných podmienok (vykonanie sv. spovede (stav milosti), sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) je potrebné pomodliť sa: 5 desiatkov, rozjímať o tajomstvách, vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

V stredu 17.10.2018 sa pripojíme k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec so Zasvätením detí Panne Márii. Viac info na www.miliondeti.sk. Prosím všetkých rodičov osobitne prvoprijímajúcich detí, katechétov, ochotných animátorov a spevákov, keby pripravili túto ružencovú iniciatívu s deťmi v uvedenú stredu pred sv. omšou o 17.30.

Prosím členov Spolku svätého Vojtecha, aby si prevzali podielové knihy v sákristii v kostole sv. CM a zaplatili členské na ďalší rok.

Pozývame vás na púť do Turzovky pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia hory Živčáková za pútnické miesto mariánskej úcty a modlitby. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať J. Exc. Mons. Tomáš Galis - Žilinský diecézny biskup spolu s ďalšími kňazmi.
Termín púte je 7.10.2018 s nástupnými miestami od kostola sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, od kostola sv. Štefana v Piešťanoch a od kostola v obci Banka. Tento autobus bude doprevádzať kňaz z Piešťan. Poplatok za púť je 12 € a je potrebné ho uhradiť vopred. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárii NOE travel pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Plagát nájdete na výveske.

 

Oznamy otcov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu Kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Zapisovanie svätých omší na november bude v našej kaplnke 1. októbra 2018 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00; o 7.30 na 8.00h. a o 18.00 na 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 6. októbra 2018 po rannej svätej omši o 8.00h.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

V stredu od 9.30 hod je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan