Profile

Návrat na úplnu stránku

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany
68 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
vdp. Mgr. Jozef Gallovič, dekan - farár
Kapláni:
dp. Ľuboš Matúš
Správcovia stránok
Lukáš Košťál
Martin Bujna
Webové sídla
http://piestanycm.fara.sk
E-mailové adresy
piestanycm@gmail.com
Adresa
Nitrianska 6422/17
Piešťany
921 01
Telefón
Pevna linka: 0337749333

Služby

  • Sv. omse