Sviatosti

Sviatosť krstu

Na krst a krstnú náuku sa možno prihlásiť v úradných hodinách vo farskej kancelárií. Krst sa vysluhuje v sobotu dopoludnia, popr. v iný deň podľa dohody s kňazom.

Sviatosť prvého svätého prijímania

Týka sa žiakov základných škôl, ktoré pôsobia na území našej farnosti: ZŠ Vajanského, ZŠ Banka, ZŠ Brezová, ZŠ E.F.Scherrera. 

Príprava sa uskutočňuje vo farnosti každú stredu na sv. omši o 18:00 a v škole vrámci hodín náboženskej výchovy prostredníctvom učiteľov náboženstva.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa týka najmä žiakov, ktorí majú trvalý pobyt na území našej farnosti a v deň prijatia sv. birmovania dosiahnu vek 14 rokov a zároveň sú žiakmi 9. alebo popr. 8. ročníkov škôl, ktoré územne patria do našej farnosti. Sú to: ZŠ Vajanského, ZŠ Banka, ZŠ Brezová, ZŠ E.F.Scherrera. K prijatiu sv. birmovania sa môžu prihlásiť i žiaci stredných škôl, ktorí ešte neprijali sv. birmovania.

Príprava sa koná počas školského roka v piatok na sv. omši o 18:00 a po nej na stretnutí s kňazom.

Príprava dospelých, či starších na sviatosti (sv. krstu, sv. prijímania) sa uskutočňuje samostatne počas školského roka v dohodnutom termíne. Nahlásiť sa možno celoročne.

Sviatosť pomazania chorých

O zaopatrenie chorého, či zomierajúceho (doma i v nemocnici) požiadajte osobne alebo na telefónnych číslach: 033/774 93 33 a 0951 825 780. 

V prípade našej neprítomnosti (v súrnom prípade zaopatrenia ťažko chorého) kontaktujte pátrov jezuitov na čísle 033/76 286 88.

Sviatosť manželstva

Odkaz na stránky Príprava na sviatosť manželstva

Úmysel zosobášiť sa ohláste na fare aspoň 3 mesiace pred sobášom.

Pred vstupom do manželstva snúbenci absolvujú Kurz prípravy do manželstva obsahujúci sériu prednášok. Kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci. Klasické témy predmanželskej prípravy dopĺňame ďalšími témami z psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou.

Termíny kurzu si snúbenci dohodnú s kňazom a potvrdia vyplnením záväznej prihlášky na stránkach príprav na manželstvo, kde nájdu aj ďalšie podrobnosti o kurze.

Pokyny k prijatiu sviatosti manželstva TU