Profile

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany
71 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
vdp. Mgr. Marián Kolenčík, dekan - farár
Kapláni:
dp. Mgr. Ján Fábik
Kontaktné informácie