História

Ukazujem 1 - 10 z 351 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 36

Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka. Streda : NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Birmovanci si môžu v sakristii sv. CM vyzdvihnúť fotografie z birmovky . Dekanát Piešťany v spolupráci...
Čítaj ďalej o 19. nedeľa v cezročnom období 2018 »

18. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár Pondelok : Premenenie Pána. Sviatok. Streda : Sv. Dominika, kňaza. Spomienka. Štvrtok : SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, SPOLUPATRÓNKY EURÓPY. Sviatok. Piatok : SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA. Sviatok. Sobota : Sv. Kláry, panny. Spomienka. Nedeľa : DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Birmovanci si môžu v sakristii sv....
Čítaj ďalej o 18. nedeľa v cezročnom období 2018 »

17. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka. Streda : Sv Alfonza Máriu de Liguoriho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka Štvrtok : Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Možnosť získať vo všetkých farských kostoloch porciunkulové odpustky. Sobota : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Spomienka. Nedeľa : OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM...
Čítaj ďalej o 17. nedeľa v cezročnom období 2018 »

16. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár Pondelok : SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok. Streda : SV. JAKUBA, APOŠTOLA. Sviatok. Štvrtok : Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Spomienka. Piatok : sv. Gorazda a spoločníkov. Spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Birmovanci si môžu v sakristii sv. CM vyzdvihnúť ...
Čítaj ďalej o 16. nedeľa v cezročnom období 2018 »

15. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár Utorok : Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Oznamy Prosím rodičov, aby prinášali svoje deti na požehnanie – krížik ku kňazovi a nie k mimoriadnym rozdávateľom. Aj počas teplých letných dní nezabudnime na slušné oblečenie do chrámu. Nech nás povzbudí aj...
Čítaj ďalej o 15. nedeľa v cezročnom období 2018 »
Ukazujem 1 - 5 z 351 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 71