História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

11. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť. Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
Sobota. NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE. Spomienka.
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Zbierka na jej opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ činila 1045,-€. Pán nech odmení darcov. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a rodičov bude v stredu ako obvykle o 18.00. Po sv. omši bude nácvik 1. skupiny na sväté prijímanie.
V piatok bude svätá spoveď detí, ich rodičov a príbuzných od 16.00. Po sv. omši bude generálny nácvik detí.
V sobotu 20.6. o 10.30 bude slávnosť prvého svätého prijímania detí zo škôl Vajanského a Scherera.

Deti z Brezovej školy budú mať slávnosť 1. Svätého prijímania v sobotu 27.6. o 10.00. Deti z Banky v nedeľu 28.6. o 10.30 vo filiálnom kostole na Banke.

Špeciálna príprava birmovancov v kostole v tomto školskom roku končí. Stretnutia budú pokračovať v septembri. Birmovanci budú kontaktovaní animátormi, aby vypracovali otázky z prebratých tém.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice!

Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok  až piatok od 8.00 hod. do približne 18.00 hod.; v nedeľu od 12.00 hod. do 18.00 hod. Aj pri adorácii platia hygienické predpisy.

 

Oznamy pátrov jezuitov:

 

Dnes je v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie zbierka na náš nový digitálny organ. Starý organ nám po 20 rokoch skončil. Vďaka vám za vaše milodary. Na tento účel bude vyhlásená ešte jedna zbierka.

Prvé dve nedeľné sväté omše o 6.30h a 8.00h budú určené prednostne pre starších ľudí. Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan