História

Ukazujem 1 - 10 z 435 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 44

Oznamy

« Späť

13. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Utorok: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE. Sviatok.
Streda: SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA. Sviatok.
Štvrtok. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Slávnosť. Hodová slávnosť titulu farského kostola .Sväté omše ako v nedeľu.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci.
Nedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1178,-€. Ďakujeme za vaše dary a vyprosujeme Božie požehnanie.

V piatok v našej farnosti máme hodovú slávnosť titulu farského kostola sv. Cyrila a Metoda. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole o 10.30. Slávnostným kazateľom bude dp. Augustín Slaninka, CM. Po sv. omši bude premietaný krátky film o živote sv. Cyrila a Metoda, osobitne o Proglase. Po ňom pozývame farníkov na malé pohostenie - agapé do Pastoračného centra.

Prvý piatok v mesiaci: chorých spovedáme ako obvykle, ostatných od utorka večer hodinu pred sv. omšou. V piatok sa spovedá len pred večernou sv. omšou.

V nedeľu večer o 19.00 po sv. omši vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda bude koncert – poeticko-hudobné pásmo DEDIČSTVO OTCOV zboru ADOREMUS a dirigenta Dušana Billa.
Slovensko si v 2019 pripomína 1150 výročie od smrti svätého Cyrila, spolupatróna Európy. Misia Solúnskych bratov predstavuje najdôležitejší medzník nielen v živote našich predkov, ale aj nás, dedičov tejto veľkej histórie, ktorá zásadne ovplyvnila predovšetkým dejiny strednej a východnej Európy.
Poeticko-hudobná kompozícia DEDIČSTVO OTCOV k šíreniu úcty a pestovania kultu sv. Cyrilovi a Metodovi Umelecké pásmo Dedičstvo otcov je zostavené z poetickej a hudobnej časti. Poetická časť predstavuje z veľbáseň Konštantína Filozofa Proglas, básnez poémy Pavla Orságha-Hviezdoslava Ľútosť Svätoplukova a verše básnikov slovenskej katolíckej moderny. Hudobná časť prináša zo skladieb a piesní sakrálnych, hymnických, liturgických, a národných Slovenská hymna pre chrám Bože, čos´ ráčil slovenskému rodu, Staroslovenský Otčenáš A. F. Tovacovský, Cheruvimskaja D. S. Bortňanskij, Aleluja – Anonym Codex Montpellier, 13. stor...) Čujte slovo (Cantus Catholici, 1655), Tropár svätým sedmopočetníkom (v slovenskom preklade), a zborové úpravy cyrilometodských piesní Ajhľa skvie sa oltár Pána, Oslavujem hviezdy jasné, Duša kresťanská, zvelebuj Boha, Bože čos ráčil ... Účinkujú: Jozef Šimonovič, recitátor /filmový, divadelný a rozhlasový herec/, Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, Dušan Bill, dirigent.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

8. ročník pochodu Hrdí na rodinu sa uskutoční 20.7.2019 v Bratislave na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina o 14.30. Motto pochodu: Nech nám horia srdcia láskou.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka, tzv. Halier sv. Petra – 1430 eur. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Zapisovanie svätých omší na august bude v našej kaplnke 1. júla 2019 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00h; o 7.30 na 8.00h; o 18.00 na 18.30h.

Svätá omša v nedeľu o 11.00h. pre deti a rodiny počas prázdnin nebude!

V piatok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda budú sväté omše v našej kaplnke ako v nedeľu (prázdninový režim): 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30h. Nie je to prikázaný sviatok. V tento deň v našej kaplnke nespovedáme.

Spovedanie pred prvým piatkom ako zvyčajne – v piatok však nespovedáme.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred večernou sv. omšou od 17.30 – 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 6. júla 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan