História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

13. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň.
Štvrtok: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE. Sviatok. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: SV,. TOMÁŠA, APOŠTOLA. Sviatok. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. Slávnosť. Titulárna (hodová, odpustová) slávnosť titulu farského kostola spojená s úplnými odpustkami.

Oznamy

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení darcov.

Hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda titulu nášho farského kostola bude na budúcu nedeľu 5.7. Slávnostná sv. omša vo farskom kostole bude v nedeľu o 10.30, na ktorú vás srdečne pozývame. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Slávnostnú sv. omšu bude doprevádzať spevácky zbor Coro Laudamus.
Po svätej omši bude v Pastoračnom centre bratské agape – pohostenie.
Prosím farníkov, aby v spolupráci s kostolníkmi pomohli pri príprave kostola, výzdoby, prípravy pohostenia, občerstvenia, stolov.

Na budú nedeľu bude hodová farská zbierka.

Prvý piatok v mesiaci spovedáme veriacich aj chorých ako obvykle. Od stredy hodinu pred sv. omšami, v piatok od 16.30.

Na budúci mesiac budeme zapisovať úmysly na mesiac august ako obvykle.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok– piatok od 8.00 – do približne 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V pondelok na Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla budú sv. omše 6.00, 8.00, 17.00, 18.30.

Svätá omša v nedeľu o 11.00 pre deti a rodiny počas prázdnin nebude.

V tomto týždni bude prvý štvrtok v mesiaci júl – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Pred večernou sv. omšou bude hodinová adorácia.

Bude prvý piatok. Spovedať budeme: ráno od 5.45 a 7.45 a popoludní: pondelok a utorok od 18.15; stredu až piatok od 17.00.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci, ktorá bude 4. júla 2020 po rannej svätej omši o 8.00.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na august bude v našej kaplnke v stredu 1. júla 2020 pred svätými omšami: od 5.30, 7.30, 18.00.

Z rozhodnutia P. Provinciála od 1.7. 2020 P. Ján Benkovský je preložený do Exercičného domu v Prešove. Predstaveným našej komunity tu v Piešťanoch je P. Róbert Gočala, správcom nášho kostola je P. Ján Revák a riaditeľom Pastoračného centra P. Adrián Čontofalský.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať Eucharistiu na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k sv. prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Veriacich prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. KBS na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vysvetľuje, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení sv. omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Je potrebné si rúško nasadiť počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz prichádza do bezprostredného kontaktu s veriacimi. To platí aj pri príchode k oltáru na začiatku sv. omše, resp. keď odchádza na konci sv. omše. Pre ochranu praktizujeme aj prikrytie hostií, ktoré sú na oltári v obetnej miske pripravené na konsekráciu.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade alebo v kostole, podľa počasia.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan