História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

18. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Spomienka.
Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Ľubovoľná spomienka.
Štvrtok: PREMENENIE PÁNA. Sviatok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Sv. Dominika, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

V dnešnú nedeľu 2.8. je možné vo všetkých farských kostoloch získať Porciunkulové odpustky za zvyčajných podmienok. Nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery, svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Prvý piatok v mesiaci: spovedáme ako obvykle, chorých tiež, ostatných od stredy hodinu pred sv. omšou v piatok od 16.30.

Trnavská arcidiecézna charita umiestnila na budove farského úradu pri chodníku automat, v ktorom za 1,-€ bude možné zakúpiť hlinený dukát pre bezdomovcov, ktorí si zaň vo vybraných predajňach budú môcť zakúpiť jedlo. Slávnostné otvorenie automatu bude v piatok 7.8.2020 o 15.00 za účasti predstaviteľov mesta a médii. V ten istý deň v piatok 7.8.2020 vás spolu s Trnavskou diecéznou charitou srdečne pozývame na prezentáciu, ktorá sa uskutoční po svätej omši o 18.00 a bude venovaná projektu Hlinený dukát v meste Piešťany.
Vzadu kostola na stolíku je Charitný spravodaj, ktorý si môžete zdarma zobrať.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30. Príprava birmovancov bude pokračovať od augusta.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok– piatok od 8.00 – do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Prosím tých, ktorí majú kľúče od Pastoračného centra, aby dôsledne zamykali po sebe dvere!!!
Tiež prosím tie skupiny, ktoré využívajú uvedené priestory, aby sa podieľali na ich upratovaní v dohovore s kostolníkmi.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení darcov.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan