História

Ukazujem 1 - 10 z 442 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

2. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Štvrtok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV. Sviatok.
Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Zapisovanie sv. omší na mesiac jún bude na budúci týždeň ako obvykle.

Prvý piatok v mesiaci: chorých aj ostatných spovedáme ako obvykle pred 1. piatkom. V piatok vo farskom kostole od 16.30.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom v stredu nebude.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude dnes na nedeľu Božieho milosrdenstva 28.4.2019 o 14.30 od Kaplnky Božského Srdca cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny alebo sv. Jána Pavla II. s pripraveným duchovným programom slova a piesni zboru sv. Don Boska. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možnosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Dnes v nedeľu vo farskom kostole nebude obvyklá adorácia.
Po programe môžete podporiť finančne Dom pokoja na Lúke, ktorý slúži osamelým matkám v núdzi.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Ďakujeme Pánu Bohu a firme Riverstone za ukončenie opravy fasády. Do konca mája majú byť inštalované nové vitrážové okná a bude potrebné vyrobiť novú 9m vežičku, nakoľko súčasná nie je staticky už vhodná. Predpokladaný termín je do leta. Ďakujeme aj mestu Piešťany, že sa podujalo obnoviť nádvorie a okolie kaplnky, predpokladáme, že sa to zrealizuje do konca roka.
Farská zbierka bude vyhlásená v najbližšom voľnom termíne.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Veľkonočná ofera – 2427, 71 eur. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplne odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, Vyznanie viery a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.

Pri tejto príležitosti sa koná procesia k Božiemu milosrdenstvu. Začiatok je o 14.30 h. pri kaplnke Božského Srdca a pokračuje sa do farského kostola sv. Cyrila a Metoda. Všetkých Vás na túto procesiu pozývame.

V pondelok o 18.30 bude svätá omša obetovaná za mladých, ktorí hľadajú svoje životné povolanie. Po svätej omši bude krátka adorácia na tento úmysel.

Zapisovanie svätých omší na jún bude v našej kaplnke 1. mája 2019 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00; o 7.30 na 8.00h. a o 18.00 na 18.30h.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 4. mája 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Spovedanie v týždni k prvému piatku: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

Piešťanské chvály: 5.5.2019 v evanjelickom kostole o 15.00h. Téma: Hľa, všetko tvorím nové.

Kto by chcel darovať 2% dane Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, môže tento rok urobiť tak, že ich daruje našej Teologickej fakulte v Bratislave na občianske združenie PRIATELIA ALOISIANA. Tlačivá sú vzadu v kaplnke pri pokladničkách. Ďakujeme.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan