História

Ukazujem 1 - 10 z 403 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 41

Oznamy

« Späť

24. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov. Spomienka.
Piatok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Onamy

Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni: stredu, štvrtok a piatok. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

V stredu budú kňazské rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu vo farnosti Drahovce so začiatkom svätej omše o 9.30 vo farskom kostole.

Žiaci 9. ročníkov sa môžu prihlásiť na birmovku. Prihlášky sú aj v sakristii. Povzbudzujeme rodiny a mladých k prijatiu tejto sviatosti kresťanskej dospelosti, tak pre zrelý osobný život, ako aj dospelý život v kresťanskom spoločenstve so schopnosťou byť napr. krstným rodičom.

Dospelí záujemcovia o krst a iné sviatosti sa môžu prihlasovať tiež.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie, osobitne pre deti 2. a 3. ročníka, bude v stredu o 18.00. Prosím, aby deti prichádzali v doprovode rodičov.

Svätá omša pre prípravu mladých (9. ročník) na birmovku bude v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

O dva týždne bude prebiehať Kurz prípravy do manželstva pre snúbencov. Modlime sa za nich, aby sa stali dobrými kresťanskými manželmi a rodičmi, aj za animátorov a pomoc Svätého Ducha.

Prosím členov Spolku svätého Vojtecha, aby si prevzali podielové knihy v sákristii v kostole sv. CM a zaplatili členské na ďalší rok.

Katolícka zoznamka katRande.org vytvára priestor na stretnutia pre slobodných katolíkov, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, a preto pozývajú slobodných mladých ľudí na stretnutie, kde sa môžu zoznámiť s inými slobodnými – speed dating katRande, ktorý sa bude konať 24. septembra 2018 v Centre pomoci pre rodinu v Trnave, Štefánikova 46, v Trnave. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

 

Oznamy otcov jezuitov

 

V stredu od 9.30 hod je opäť materské centrum v JPC.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan