História

Ukazujem 1 - 10 z 482 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

28. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Srdečné Pán Boh zaplať za podporu Pápežských misijných diel.

Október 2019 je mimoriadnym misijným mesiacom. Cieľom tohto mesiaca je pomôcť celému Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkev ad gentes. Na stránke verbistov nájdete zamyslenia a myšlienky na každý deň, na celý mesiac s misijnou tematikou.

Október je tiež mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Pomodliť sa aspoň 5 desiatkov, 2. k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

V stredu bude večerná svätá omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka. Pozývame ich na túto prípravu.

Celosvetová modlitebná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec sa uskutoční v stredu 16.10.2019 o 17.30 pred sv. omšou. Prosím rodičov a deti a animátorov, aby pripravili modlitbu sv. ruženca s deťmi.

V piatok je svätá omša venovaná mládeži, osobitne kandidátom na birmovku, žiakom 8. a 9. ročníka. Prihlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka. Po sv. omši budú mať stretnutie.

Pripomínam hlavne rodičom, že prihlasovanie na uvedené sviatosti je podľa miesta farnosti, teda trvalého bydliska, nie podľa ľubovôle. Prosím ich, aby zachovávali tento poriadok.

Prosíme, aby sa nahlásili záujemcovia o službu organistov (osobitne na sídlisku Trajan). Stačí hra na klavíri a záujem. Rozvoj talentu a zaškolenie urobia naši skúsení organisti.

Spevácky zbor Coro Laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na XII. Medzinárodný festival speváckych zborov Piešťanské impresie 2019, ktorý sa bude konať v sobotu 19. októbra 2019 o 16.00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (Jezuiti) v Piešťanoch.

Prosím členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské 8,-€ na rok 2020. Kalendáre na rok 2020 si môžete objednať.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujete opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ. Modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.
Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke misie, zvlášť na misijné projekty Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej v krajinách východnej Afriky. Za Vaše milodary Vám ďakujeme. V tento rok slávime na podnet pápeža Františka tzv. mimoriadny misijný mesiac. Prosme o prehĺbenie misijného povedomia a poslania všetkých kresťanov.

Dnes o 15.00h bude stretnutie združenia Faustínum.

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre. Téma: 16.10.2019 – Muž a žena – ako si porozumieť? Viac na plagáte na nástenke.

V sobotu 19. októbra 2019 o 16.00h. budú v našej kaplnke tzv. Piešťanské impresie. Na toto kultúrne podujatie Vás srdečne pozýva Coro Laudamus. Bližšie informácie budú na plagáte.

Centrum pomoci pre rodinu v Piešťanoch hľadá dobrovoľníkov. V októbri rozbiehame dobrovoľnícke projekty Sára a Tereza pre Piešťany a okolie, ktoré ponúkajú pomoc pre rodiny s deťmi a seniormi. Ak máte čas a chuť zapojiť sa do dobrovoľníckej pomoci a túžite byť užitoční, chcete sa viac naučiť a pracovať na sebe, ozvite sa nám. Prvé stretnutie bude 24.10. o 19.00, miesto ešte spresníme. Ponúkame zázemie, zaškolenie, mentoring, spoluprácu a možnosť získania zaujímavých skúseností a vzťahov. Kontakt: 0944 3776 741 alebo cppr.piestany@gmail.com.

Ďalším projektom je rodinná EKOknižnica. EKOknižnicu pripravujeme, aby sme verejnosti ponúkli možnosť požičať si kvalitné knihy pre deti, teenagerov, ale aj osvedčenú výchovnú a psychologickú literatúru. Uvítame aj knižky, ktoré už doma nepotrebujete a môžu obohatiť ďalších, ako aj finančnú podporu na zakúpenie zaujímavých nových knižných titulov, ktoré budete mať u nás v Centre pomoci pre rodinu k dispozícii. Knihy môžete priniesť v pondelok až piatok do CPPR Piešťany po telefonickej dohode na 0944 376 741 alebo nám napíšte na cppr.piestany@gmail.com.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan