História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

4. adventná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

STREDA: NARODENIE PÁNA. SLÁVNOSŤ.
ŠTVRTOK: SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, Sviatok.
PIATOK: SV. JÁNA, APOŠTOLA EVANJELISTU. Sviatok.
SOBOTA: SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV. Sviatok.
NEDEĽA: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA. Sviatok.

Oznamy

Odovzdanie Betlehemskeho svetla bude vo farskom kostole v dnešnú nedeľu 22.12. pri svätej omši o 10.30 a po nej a v utorok na Štedrý deň od 10.00 – 12.00.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v túto nedeľu, v utorok 24.12. , v stredu 25.12., vo štvrtok 26.12., v utorok 31.12., v stredu 1.1. nebudú.

Predvianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov je vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda aj dnes v nedeľu 22.12. od 15.00 do 18.00. Na Trajane v od 14.00 do 15.30.

Sväté omše na Narodenie Pána a na sviatok sv. Štefanaako v nedeľu. Na Štedrý deň sv. omše v Kúpeľnej kaplnke o 16.15 a v Cyrila a Metoda o 18.00 nebudú.
25.12. pri sv. omši 10.30 bude spievať zbor Coro Laudamus.

Polnočná svätá omša bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda 24.12. o 24.00. Na sídlisku Trajan o 22.00, na Banke o 24.00, v Kocuriciach o 22.00. Na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana sv. omše budú ako v nedeľu.

Požehnávanie betlehemov je na požiadanie.

Tradičná vianočná ofera bude na Božie narodenie 25.12. Nech vás Pán požehná za vaše milodary.

Svätá omša a stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami nebude.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole s požehnaním detí a ich rodín. Prosíme deti, aby si pripravili básničky a pesničky pre Ježiška.

Na sviatok Svätej rodiny si manželia budú môcť pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby. Dobre je, ak prídu obaja a budú stať pri sebe, ale je to možné urobiť aj individuálne.

Kto má záujem na sviatok sv. Štefana 26. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny a podporiť tak humanitárne projekty v rozvojových krajinách, môže sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie o Dobrej novine sú na výveske, alebo v Dobrých novinách, ktoré sú zdarma k dispozícii. Pokiaľ nechcete, či nemôžete prijať koledníkov, ale máte záujem podporiť tento projekt, môžete prispieť do pokladničky s označením Dobrá novina, ktorá bude umiestnená pri jasličkách v kostole sv. Štefana.

Farnosť sv. Štefana pozýva všetkých na živý Betlehem, ktorý sa uskutoční dňa 24.12.2019 od 14.00 do 16.00 na farskom dvore sv. Štefana.

Na Štedrý deň 24.12. sa v Azylovom dome, Bodona 55, v čase od 12.00 do 14.00 bude podávať „Vianočná kapustnica“ pre sociálne odkázaných občanov a ľudí bez domova, ktorú sponzorsky poskytol Hotel Pavla.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí sa pričinili pomocou a službou k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov postavením vianočných stromčekov a Betlehemov, ich výzdobou a upratovaním a ďalšími službami.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na slávnosť Božieho narodenie (streda) – 25. decembra 2019 bude v našej kaplnke tradičná vianočná ofera. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom našej kaplnky.

Predvianočné spovedanie: v pondelok ráno od 7.45 a popoludní od 17.00h. Vo vianočnej oktáve budeme spovedať len na požiadanie.

Sväté omše na Štedrý deň – 6.00, 8.00, 16.00 – vigília Narodenia Pána, 24.00 – polnočná svätá omša.

Betlehemské svetlo prinesú skauti : dnes 22.12.2019 pri sv. omši o 11.00h + na Štedrý deň od 10.00 – 12.00h. vo vestibule nášho kostole.

Sväté omše na Božie narodenie a sv. Štefana – ako v nedeľu: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h.

V piatok 27.12.2019, na sviatok sv. Jána, budeme pri večernej svätej omši o 18.30h. žehnať víno. Sv. Ján totiž, podľa starobylej kresťanskej tradície, kedysi požehnal nádobu s otráveným vínom a tým zbavil jed jeho účinku. Požehnaním vína a krátkym agapé po svätej omši v predsieni našej kaplnky si pripomenieme túto udalosť aj prikázanie lásky, ktoré sv. Ján tak zdôrazňuje vo svojom evanjeliu. Na požehnanie môžete samozrejme priniesť aj každý zo svojho vína!

Na sviatok Svätej Rodiny (29.12.2019) pri svätej omši o 11.00h. bude požehnanie rodín a obnovenie manželského súhlasu pre manželov. Srdečne vás pozývame na túto svätú omšu.

Kto má záujem na sviatok sv. Štefana 26. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny a podporiť tak humanitárne projekty v rozvojových krajinách, môže sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie o Dobrej novine sú na výveske, alebo v Dobrých novinách, ktoré sú zdarma k dispozícii. Pokiaľ nechcete, či nemôžete prijať koledníkov, ale máte záujem podporiť tento projekt, môžete prispieť do pokladničky s označením Dobrá novina, ktorá bude umiestnená pri jasličkách v kostole sv. Štefana.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek príspevkom (tým, ktorí darovali stromčeky, výzdobu, osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem...) prispeli k vianočnej výzdobe v našej kaplnke.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan