História

Ukazujem 1 - 10 z 442 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

3. nedeľa po narodení Pána 2020 - Krst Krista Pána "A"

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Antona, opáta. Spomienka.
NEDEĽA: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Cez celý týždeň treba brať v omši primerané úmysly v modlitbe veriacich alebo aj omšový formulár Za jednotu kresťanov.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku každý deň okrem soboty.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

V piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor.

Rodičia a priatelia Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch pozývajú na 13. ročník Školského plesu dňa 7.2.2020 o 19.00 v reštaurácii Semafor. Cena lístka je 30€ (študenti 25 €). Vstupenky si aktuálne môžete objednať na emailovej adrese plescsspn@gmail.com. Príďte sa zabaviť a svojou prítomnosťou podporiť našu školu. Výťažok plesu poputuje na podporu školy.

Dobrá novina v Piešťanoch – vyzbieraná suma (pokladnička + individuálne dary + koledovanie) – 2950 eur. Za vaše milodary vám ďakujeme.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Materské centrum pri Jezuitskom pastoračnom centre – každú stredu od 9.30h. Téma na budúci týždeň – 15. január 2020: Tvorivé dielne – výroba brošne.

Piešťanské chvály – 19. januára 2020 o 15.00h v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Provincialát Spoločnosti Ježišovej úradne oznamuje nasledovných kandidátov svätenia: diakonskú vysviacku má prijať školastik Martin Benko SJ, nar. 22. januára 1985 v Košiciach, ktorý je členom Spoločnosti Ježišovej od roku 2003 a školastik Samuel Jackanič SJ, nar. 22. októbra 1991 vo Vranove nad Topľou, ktorý je členom Spoločnosti Ježišovej od roku 2010. Podľa predpisov kánonického práva (kán. 1043) “veriaci sú povinní pred vysviackou oznámiť ordinárovi alebo farárovi prekážky prijatia posvätných rádov, ak sú nejaké známe”. Preto ak by niekto vedel o takejto prekážke, nech to najneskôr do konca januára 2020 nahlási písomnou formou na Provincialát Spoločnosti Ježišovej, Panská 11, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava. Ďakujeme.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan