História

Ukazujem 1 - 10 z 477 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

3. adventná nedeľa "B" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Vianočná svätá spoveď: pri zachovaní všetkých hygienických podmienok, ak sa nezmenia vládne nariadenia, spovedá sa pred a po svätých omšiach, od stredy vo farskom kostole hodinu pred svätou omšou.
V Kocuriciach vo štvrtok od 16.00.
Na Banke v sobotu od 11.00 do 12.00.
Vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v sobotu od 16.00 do 18.00 a v nedeľu od 16.00 do 18.00. Bude sa spovedať v kostole, pastoračnom centre, kancelárii a podobne, aby sme zachovali predpis v interiéri 15m2 na osobu.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako obvykle.

V adventnom období do 16. decembra budú vo farskom kostole rorátne sväté omše o 7.00 ku cti preblahoslavenej Panny Márie.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi bude v stredu o 18.00, pre birmovancov v piatok o 18.00. Účasť je dobrovoľná. Budú vysielané aj cez internet a záznamy sú na farskej internetovej stránke.

Prosíme farníkov o pomoc pri upratovaní kostola a vianočnej výzdobe po dohovore s p. kostolníčkou Gubalovou.

Prosíme farníkov, ktorí by mohli poskytnúť väčší alebo aj menší vianočný stromček do kostolov, aby nechali svoju adresu a číslo v sakristii. Poprípade prosíme o rady a typy na koho sa obrátiť.

Sviečky za nenarodené deti je možné si zakúpiť: plastová sviečka stojí 1 euro a sklenená 5 eur. Peniaze môžete vhodiť do pokladničiek. Vďaka štedrým darcom môže Fórum života pomáhať tehotným ženám v núdzi, dievčatám, jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách. Úprimné Pán Boh zaplať.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia (rúška, dezinfekcia, sedenie, prijímanie).

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vzhľadom na nariadenia, ktoré majú prispieť k ochrane pred pandémiou koronavírusu, nebude v našom kostole spoločné spovedanie na 4. adventnú nedeľu, ako po minulé roky. Preto vás prosíme, nenechávajte si svätú spoveď k Vianociam na posledné dni, ale príďte čím skôr.

Ďakujme Bohu, že kostoly môžu byť otvorené na 50% kapacity a sv. omše slúžime v prítomnosti veriacich. S radosťou vás pozývame. V platnosti naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách, ako ho dali naši biskupi. V našom kostole používajme spôsob šachovnicového sedenia podľa označených miest. Veľmi dôrazne vás prosíme a upozorňujeme, aby ste dodržiavali stále platné prísne hygienické pravidlá, rúško na tvári, pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk, nepodávanie rúk, vzdialenosti aj keď čakáte na sv. spoveď. Eucharistiu rozdávame do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti.

Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php

Prosíme tých, ktorí by chceli darovať zo svojej záhrady vianočný strom pre našu kaplnku, aby sa prihlásili v sakristii. Ďakujeme.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan