História

Ukazujem 1 - 10 z 644 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 65

Oznamy

« Späť

34. nedeľa cez rok "Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme" "A" 2023

Liturgický kalendár

Štvrtok: sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok: prvý piatok
Sobota: prvá sobota
Nedeľa: 1. adventná nedeľa „B“

Oznamy

Pozývame na večernú modlitbu sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole v piatok 1.12.2023 od 19:00 – 22:00 hod.

V stredu 29.11.2023 pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 1.12.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

Dnes je zbierka na opravu okien na streche farského kostola, cez ktoré zateká do kostola. Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Úplné odpustky: Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Na 1. adventnú nedeľu v úvode sv. omší požehnáme adventné vence. Môžete si ich priniesť na požehnanie a položiť ich pred oltár.

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Prosíme dobrodincov, ktorí by chceli podarovať vianočné stromčeky zo svojich záhrad či pozemkov, aby sa prihlásili v sakristii a nechali nám na seba kontakt. Takto budeme môcť aj tento rok pekne vyzdobiť naše kostoly na Vianoce. Srdečné Pán Boh zaplať.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan