História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

3. veľkonočná nedeľa 2020 "A"

Liturgický kalendár

Streda: KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci. Sobota: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Oznamy

Začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Na budúcu nedeľu by mala byť zbierka na seminár, ktorá bude presunutá na inú nedeľu.

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého namiesto Anjel Pána modlíme sa Raduj sa, nebies kráľovná.

Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac máj. Sv. omše na uvedené úmysly sú slúžené neverejne, v súkromí.

Až do odvolania sa neslávia verejné sväté omše a obrady. Sväté omše a obrady budú priamo vysielané a zaznamenané na facebookovej stránke (Jozef Gallovič: https://www.facebook.com/profile.php?id=1714823477), záznamy sv. omší sú aj na farskej stránke https://piestanycm.fara.sk/ a na YouTube kanáli https://www.youtube.com/channel/UCseNo5K9tpPpgEJKF69A9GA

Prvý piatok v mesiaci
Spovedáme pred večernými svätými omšami alebo pred uložením Sviatosti oltárnej, od stredy hodinu pred sv.om. alebo na požiadanie.

Treba pri tom zohľadniť usmernenia arcidiecézneho biskupa, nečakať za sebou tesne v rade, ale v bezpečných rozostupoch. Spovedať sa v prípade dobrého počasia môže aj vonku.

Adorácie
Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole zatiaľ ako obvykle:
V pondelok – piatok od 8.00 do približne 18.00, nedeľa od 12.00 do 18.00.
Tiež platí, aby pri adorácii sa nezhlukoval väčší počet ľudí a dodržiavali sa bezpečnostné hygienické rozostupy a rúška na tvári.
Pri návšteve kostola treba dodržať 25 m2 na jednu osobu. Plocha kostola je 444m2, sakristie 27 m2, chórus 250 m2, kočíkareň 65 m2. V celom kostole aj s chórusom a kočikárňou môže byť pri dodržaní rozostupov max. 30 ľudí.
V KBSJ môže byť max. 5 ľudí.

Ďakujem mladým stredoškolákom, vysokoškolákom a mladým pracujúcim, ktorí sú v týchto dňoch doma, za ich záujem pomôcť dobrej veci a zapísanie sa medzi adorátorov, čím odbremenili viacerých starších ľudí a udržujú otvorený kostol a adoráciu Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti oltárnej. Nahlásiť sa môžu aj ďalší u pána farára J. Galloviča (0907 821 113) alebo v sakristii u kostolníkov alebo priamo u koordinátorky pani Anny Sumerovej (033 77 49 698).

Tiež ich pozývame v prípade potreby k dobrovoľníckej činnosti pre starších ľudí a matky s deťmi, buď cez farský úrad alebo cez Mesto Piešťany (https://www.piestany.sk/transparentne/dobrovolnictvo/dotaznik/).

Pohreby, sobáše, krsty a pomazanie chorých

Pohrebné obrady v tomto čase sa vysluhujú bez svätej omše a aj bez väčšieho počtu účastníkov, podľa možností na voľnom priestranstve.
Takisto sobáše a krsty sa vysluhujú bez sv. omše v zúženom okruhu prítomných na obrade.
Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je na požiadanie alebo na t.č. 033 7749333, 0907 821113.

V máji chceme pokračovať s opravou Kúpeľnej kaplnky BSJ. Ide o opravu vežičky. Tiež je potrebná údržba kostolov a farských a pastoračných priestorov. Nakoľko nie je možné v tomto krízovom období zbierať sa do zvončeka a konať zbierky, prosíme vás o podporu formou príspevkov na farský účet. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Ďakujeme vám a modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan