História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

5. veľkonočná nedeľa 2020 "A"

Liturgický kalendár

Štvrtok: SV. MATEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
Sobota: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac máj a jún.

Od 6.5.2020 sú povolené verejné sväté omše za určitých podmienok: vstup do kostola je s rúškom; pri vchode je treba použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice; odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti ) je 2 metre – na laviciach sú vyznačené miesta, ktoré sa môžu obsadzovať; uprednostňuje sa recitovaná forma sv. omše; kašle sa do vreckovky alebo lakťového ohybu; vylučujú sa osoby v karanténe alebo s príznakmi respiračného ochorenia; osoby staršie ako 65 rokov prosíme, aby uprednostňovali sväté omše ráno cez týždeň o 7.00 a v nedeľu o 7.30; sväté prijímanie sa podáva na ruku, z vážnych príčin (zdravotných) do úst (takíto pristupujú na konci radu a vysluhovateľ si po každom dezinfikuje ruky); mimoriadni rozdávatelia podávajú sv. prijímanie len na ruku; veriaci, ktorí nemajú miesto vnútri, stoja vonku s rozostupmi 2 metre.
Prosím vás o trpezlivosť a vzájomnú tolerantnosť v tejto mimoriadnej situácii. Modlime sa a prinášajme obety, aby sa veci čím prv dostali do normálu.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo.

Sväté omše na Trajane zatiaľ nebudú.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a rodičov bude v stredu ako obvykle o 18.00. Prednosť v lodi kostola majú tretiaci, druháci s rodičmi môžu byť na chóruse alebo si môžeme dohodnúť pre nich iný deň (napr. štvrtok).
Prosím tretiakov, aby sa naučili otázky zo všetkých troch častí a rodičov, aby doniesli krstné listy detí, ktoré boli krstené mimo našej farnosti.
Dátum prvých svätých prijímaní sa posúva na jún. Predbežne sme s niektorými rodičmi uvažovali o sobote 6.6. pre Brezovú školu; v sobotu 13.6. pre Vajanského a Scherera a tiež 13.6. na Banke, vždy o 10.30.
Definitívne to môžeme určiť v stredu na stretnutí s rodičmi po sv. omši., kde dohodneme aj ďalšie organizačné podrobnosti.

Svätá omša spojená s katechézou pre birmovancov bude v piatok o 18.00. V skupinkách zatiaľ stretnutia nebudú. Pastoračné centrum zatiaľ nie je otvorené.
Prosím birmovancov, aby prichádzali načas na sv. omšu, pred ňou odovzdali slovníčky a zúčastnili sa katechetickej kázne. Keď prídu neskoro, účasť sa im nebude rátať.

Adorácie

Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole zatiaľ ako obvykle:
V pondelok – piatok od 8.00 do približne 18.00, nedeľa od 12.00 do 18.00.
Aj pri adorácii platí, aby sa nezhlukoval väčší počet ľudí a dodržiavali sa bezpečnostné hygienické rozostupy a rúška na tvári.

Ďakujem mladým stredoškolákom, vysokoškolákom a mladým pracujúcim, ktorí sú v týchto dňoch doma, za ich záujem pomôcť dobrej veci a zapísanie sa medzi adorátorov, čím odbremenili viacerých starších ľudí a udržujú otvorený kostol a adoráciu Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti oltárnej. Nahlásiť sa môžu aj ďalší u pána farára J. Galloviča (0907 821 113) alebo v sakristii u kostolníkov alebo priamo u koordinátorky pani Anny Sumerovej (033 77 49 698).

Koncom mája chceme pokračovať s opravou Kúpeľnej kaplnky BSJ. Ide o opravu vežičky. Tiež je potrebná údržba kostolov a farských a pastoračných priestorov. Za každý milodar budeme vďační aj naďalej. Zbierku plánujeme na jún. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.
Ďakujeme vám a modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan