História

Ukazujem 1 - 10 z 477 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

2. nedeľa po narodení Pána "B" 2021

Liturgický kalendár

STREDA: ZJAVENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
NEDEĽA: KRST KRISTA PÁNA. Sviatok. Končí sa vianočné obdobie.

Oznamy

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Úmysly na sväté omše, za ktoré bol prijatý milodar v kostole sv. Cyrila a Metoda a v Kúpeľnej kaplnke sa budú slúžiť súkromne. Na filiálkach sa presúvajú na obdobie bez obmedzení. Kto by chcel nahlásiť úmysly na sväté omše na mesiac február alebo inokedy môže sa telefonicky obrátiť na farskom telefónnom čísle 033/558 2177 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné zaslať aj poštovou poukážkou na adresu: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany, ul. Nitrianska 17, 921 01 Piešťany.

Na slávnosť Zjavenia Pána sa v rámci liturgie na úvod požehnáva voda, ktorou sa kropí ľud a veriaci si ju berú do svojich príbytkov. Tiež sa slávnostne ohlasuje dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých slávnosti.

Verejná celodenná adorácia Pán Ježiša Krista v Oltárnej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa v tomto čase nekoná. Vždy je možné zastaviť sa v predsienke alebo pri kostole na poklonu.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku s birmovnou katechézou v piatok o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 000208368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, od 1. januára až do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00.

Sväté omše budeme slúžiť každý deň na úmysly ako sú zapísané.

Zapísanie úmyslov sv. omší na február si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 a od 17.00 do 18.00 na tel: 0940 356 686.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vianočnej výzdobe v našej kaplnke (tým, ktorí zabezpečili a osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem).

V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom. Prosme Boha a usilujme sa, aby tieto obmedzenia neoslabili našu vieru, ale posilnili, aby ťažkosti, ktoré prežívame, nenarušili vzájomnú úctu a porozumenie voči druhým ľuďom, ale nás motivovali k prejavom kresťanskej lásky a pomoci tým, čo to potrebujú.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan