História

Ukazujem 1 - 10 z 442 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

5. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Piatok: Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. (v spoločných modlitbách vkladáme prosbu za Čínu a za prenasledovaných kresťanov
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Zbierka na seminár činila 1420,-€. Všetkých darcov nech požehná Boh.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu spojená s organizačnou prípravou na sv. prijímanie po sv. omši. Prosím rodičov, aby si v stredu od p. Vulganovej prevzali šaty na sväté prijímanie pre deti a spolu s učiteľmi náboženstva sa zapojili do tejto prípravy detí.
Prvé sväté prijímanie detí zo školy Brezová bude v nedeľu 26.5.2019 o 10.30.
Svätá spoveď detí a príbuzných bude v piatok od 16.00 do 18.00.
Nácvik detí bude aj v piatok na sv. omši a po nej.
Upratovanie kostola bude v sobotu doobeda a prosím rodičov, aby sa do neho zapojili.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Je potrebné ešte osadiť nové vitrážové okná, vyrobiť novú vežičku a spolu s Mestom zrekonštruovať sokel, nádvorie a okolie Kaplnky.
Zbierka v obidvoch piešťanských farnostiach bude na budúcu nedeľu 26.5.2019. Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan