História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

Zoslanie Ducha Svätého 2020 "A"

Liturgický kalendár

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Spomienka.
Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota. Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci.
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť.

Oznamy

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Dnešnou nedeľou končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Zbierka na katolícke masmédiá činila 862,-€. Za Vaše milodary vám ďakujeme.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiac júl.

Prvý piatok spovedáme chorých ako obvykle. Ostatných od stredy hodinu pred sv. omšou. V piatok od 16.30.

Od 6.5.2020 sú povolené verejné sväté omše za určených podmienok: vstup do kostola je s rúškom; pri vchode je treba použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice; odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti ) je 2 metre – na laviciach sú vyznačené miesta, ktoré sa môžu obsadzovať; uprednostňuje sa recitovaná forma sv. omše; kašle sa do vreckovky alebo lakťového ohybu; vylučujú sa osoby v karanténe alebo s príznakmi respiračného ochorenia; osoby staršie ako 65 rokov prosíme, aby uprednostňovali sväté omše ráno cez týždeň o 7.00 a v nedeľu o 7.30; sväté prijímanie sa podáva na ruku, z vážnych príčin (zdravotných) do úst (takíto pristupujú na konci radu); veriaci, ktorí nemajú miesto vnútri, stoja vonku s rozostupmi 2 metre.
Prosím vás o trpezlivosť a vzájomnú tolerantnosť v tejto mimoriadnej situácii. Modlime sa a prinášajme obety, aby sa veci čím prv dostali do normálu.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo.

Sväté omše na Trajane zatiaľ nebudú.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a rodičov bude v stredu ako obvykle o 18.00. Prosím tretiakov, aby sa naučili otázky zo všetkých troch častí a rodičov, aby doniesli krstné listy detí, ktoré boli krstené mimo našej farnosti.
Dátum prvých svätých prijímaní sa posúva na jún. A to v sobotu 20.6. školy Vajanského a Scherera; 27.6. Brezová škola. Na Banke 27.6. o 10.30.

Svätá omša spojená s katechézou pre birmovancov bude v piatok o 18.00. V skupinkách zatiaľ stretnutia nebudú. Pastoračné centrum zatiaľ nie je otvorené.
Prosím birmovancov, aby prichádzali načas na sv. omšu, pred ňou odovzdali slovníčky a zúčastnili sa katechetickej kázne. Keď prídu neskoro, účasť sa im nebude rátať.

Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok – piatok od 8.00 do približne 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.
Aj pri adorácii platí, aby sa nezhlukoval väčší počet ľudí a dodržiavali sa bezpečnostné hygienické rozostupy a rúška na tvári.

Pokračujeme s opravou Kúpeľnej kaplnky BSJ. Ide o opravu vežičky. Na budúci týždeň bude zbierka na jej opravu. Za každý milodar budeme vďačný. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na katolícke masmédiá – 1200 EUR. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Zapisovanie svätých omší na júl bude v našej kaplnke 1. júna 2020 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00h; o 7.30 na 8.00h a o 18.00 na 18.30h.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Spovedanie v týždni k prvému piatku: ráno ako zvyčajne od 5.45h a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h; stredu až piatok od 17.00h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 6. júna 2020 po rannej svätej omši o 8.00h.

Prvé dve nedeľné sväté omše o 6.30h a 8.00h budú určené prednostne pre starších ľudí. Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Prečítať si ich môžete aj na nástenke.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade.
Iné pobožnosti v našej kaplnke a pastoračné aktivity pri našom pastoračnom centre ešte nie sú dovolené. Bude to až do odvolania.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan