História

Ukazujem 1 - 10 z 435 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 44

Oznamy

4. veľkonočná nedeľa 2012

Liturgický kalendár Streda : spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok : liturgický sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Budúca nedeľa : 5. veľkonočná nedeľa Oznamy Začíname mesiac máj, zasvätený úcte k Panne Márii . Májová pobožnosť s kňazom bude vo farskom kostole vždy večer o 18.00 hod. pred sv. omšou. Na Banke s kňazom v utorok a v Kocuriciach s kňazom...
Čítaj ďalej o 4. veľkonočná nedeľa 2012 »

3. veľkonočná nedeľa 2012

  Liturgický kalendár Pondelok : spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Streda : liturgický sviatok sv. Marka, evanjelistu Budúca nedeľa : 4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera Oznamy Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania . Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár . Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať! V sobotu  28....
Čítaj ďalej o 3. veľkonočná nedeľa 2012 »

2. veľkonočná nedeľa 2012

Liturgický kalendár Budúca nedeľa : 3. veľkonočná nedeľa Všeobecné Vo Veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlime modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná . Dnes v nedeľu Božieho milosrdenstva vás pozývame do sprievodu z kúpeľnej kaplnky do kostola sv. Cyrila a Metoda na oslavu Božieho milosrdenstva . Stretneme sa o 14.30 hod. pred Kaplnkou pri moste a odtiaľ...
Čítaj ďalej o 2. veľkonočná nedeľa 2012 »

Veľkonočná nedeľa 2012

  Liturgický kalendár Budúca nedeľa : 2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva Všeobecné Od Veľkej noci až po Turíce, teda vo Veľkonočnom období, sa namiesto modlitby Anjel Pána modlime Raduj sa nebies Kráľovná . Zajtra na veľkonočný pondelok sú sv. omše ako v nedeľu okrem sídliska A. Trajana, kde sv. omša nie je. Od Veľkého piatku sa v našej farnosti...
Čítaj ďalej o Veľkonočná nedeľa 2012 »

Kvetná nedeľa 2012

Liturgický kalendár Štvrtok Veľkého týždňa : Zelený štvrtok Pánovej večere Piatok Veľkého týždňa : Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána Sobota Veľkého týždňa : Biela sobota Budúca nedeľa : Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Všeobecné Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána....
Čítaj ďalej o Kvetná nedeľa 2012 »
Ukazujem 411 - 415 z 435 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 87