História

Ukazujem 1 - 10 z 452 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 46

Oznamy

6. veľkonočná nedeľa 2012

  Liturgický kalendár Pondelok : liturgický sviatok sv. Mateja, apoštola Streda : spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Štvrtok : slávnosť Nanebovstúpenie Pána Budúca nedeľa : 7. veľkonočná nedeľa Oznamy Vo štvrtok oslávime nanebovstúpenie Pána - keď Pán Ježiš na 40-ty deň po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba. Je to cirkevne prikázaný sviatok,...
Čítaj ďalej o 6. veľkonočná nedeľa 2012 »

5. veľkonočná nedeľa 2012

  Liturgický kalendár Budúca nedeľa : 6. veľkonočná nedeľa Oznamy Máme mesiac máj, zasvätený úcte k Panne Márii . Májová pobožnosť s kňazom býva vo farskom kostole vždy večer o 18.00 hod. pred sv. omšou. Na Banke s kňazom v utorok a v Kocuriciach s kňazom vo štvrtok tiež o 18.00 hod. pred sv. omšou. Ostatné dni na filiálkach o 18.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod. V sobotu...
Čítaj ďalej o 5. veľkonočná nedeľa 2012 »

4. veľkonočná nedeľa 2012

Liturgický kalendár Streda : spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok : liturgický sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Budúca nedeľa : 5. veľkonočná nedeľa Oznamy Začíname mesiac máj, zasvätený úcte k Panne Márii . Májová pobožnosť s kňazom bude vo farskom kostole vždy večer o 18.00 hod. pred sv. omšou. Na Banke s kňazom v utorok a v Kocuriciach s kňazom...
Čítaj ďalej o 4. veľkonočná nedeľa 2012 »

3. veľkonočná nedeľa 2012

  Liturgický kalendár Pondelok : spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Streda : liturgický sviatok sv. Marka, evanjelistu Budúca nedeľa : 4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera Oznamy Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania . Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár . Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať! V sobotu  28....
Čítaj ďalej o 3. veľkonočná nedeľa 2012 »

2. veľkonočná nedeľa 2012

Liturgický kalendár Budúca nedeľa : 3. veľkonočná nedeľa Všeobecné Vo Veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlime modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná . Dnes v nedeľu Božieho milosrdenstva vás pozývame do sprievodu z kúpeľnej kaplnky do kostola sv. Cyrila a Metoda na oslavu Božieho milosrdenstva . Stretneme sa o 14.30 hod. pred Kaplnkou pri moste a odtiaľ...
Čítaj ďalej o 2. veľkonočná nedeľa 2012 »
Ukazujem 426 - 430 z 452 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 91