História

Sväté omše s katechézou pre birmovancov

Sväté omše s katechézou pre birmovancov

Sväté omše pre prípravu mladých na birmovku  s birmovnou katechézou v piatoky...
Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa - príležitosť načerpať Božiu milosť cez odpustky   Svätý...
Modlitby k sv. Jozefovi

Modlitby k sv. Jozefovi

Modlitba k sv. Jozefovi za rodinu Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom...
Ciele Roka rodiny

Ciele Roka rodiny

Ako oznámil pápež František v Nedeľu Svätej rodiny, od 19. marca 2021 sa začne rok reflexie...
Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny

Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny

V Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris...

Vysielanie farských sv. omší

Nedeľné sväté omše za farníkov o 10.30 budú z kostola sv. Cyrila a Metoda vysielané...

Nové hygienické predpisy

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá...
Hodová slávnosť 5.7.2020

Hodová slávnosť 5.7.2020

5.7.2020 naša farnosť privítala otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, spolu s ktorým sme...
Duchovné sväté prijímanie

Duchovné sväté prijímanie

Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť...
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra...
Ukazujem 1 - 10 z 183 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Správy

« Späť

POKYNY K PRIJATIU SVIATOSTI MANŽELSTVA

Pokyny k prijatiu sviatosti manželstva

    

1.      Sviatosť manželstva vysluhujeme v našej farnosti každú sobotu, okrem Pôstneho a Adventného obdobia. (V iné dni po dohode s farárom.)

 

2.      Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade aspoň šesť mesiacov pred zamýšľaným termínom, aby sa mohli vybaviť všetky dokumenty, povolenia a absolvovať Kurz prípravy do manželstva.

 

3.      Na fare sa spíše cirkevná zápisnica. Snúbenci predložia občianske preukazy. Táto zápisnica platí len pre cirkevné účely. Je potrebné priniesť krstné listy z farského úradu, kde boli snúbenci pokrstení. Krstný list má byť vystavený najviac pol roka pred sobášom. Treba tiež priniesť údaje o obidvoch svedkoch: meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo (môže byť aj fotokópia oboch strán občianskeho preukazu).

 

4.      V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v našej farnosti Piešťany – sv. Cyrila a Metoda, musí si jeden zo snúbencov vypýtať prepustenie na sobáš od farára farnosti, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu.

 

5.      V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, je treba žiadať prostredníctvom farára o dišpenz (povolenie) k uzavretiu sobáša na Arcibiskupskom úrade. Farár túto žiadosť napíše v mene snúbencov, ktorí podpíšu Osvedčenie stránok pri uzavieraní miešaného manželstva spolu s dvomi svedkami, ktorých si privedú na faru.

 

6.      Ak snúbenci chcú mať na sobáši kňaza z inej farnosti, je potrebné, aby si dotyčný kňaz vyžiadal delegáciu k sobášu od miestneho farára. Môže to urobiť osobne, telefonicky na tel.č. 0907821113, formou SMS, alebo mailom na adresu piestanycm@gmail.com, kde uvedie svoje meno, priezvisko, titul, funkciu a miesto pôsobenia, alebo aj cez snúbencov.

 

7.      Na matričnom úrade v Piešťanoch (Mestský úrad, Nám. SNP 3) treba vypísať pred sobášom štátnu zápisnicu najneskôr týždeň pred sobášom. Na jej vyplnenie treba priniesť platný občiansky preukaz a platný rodný list. Treba, aby snúbenci išli na matriku spolu. Vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad.

 

8.      K bezprostrednej príprave na sobáš je potrebné v našej farnosti absolvovať Kurz prípravy na sviatosť manželstva (vypracovala Rada pre rodinu pri KBS). Ide o stretnutia s animátormi – manželskými pármi a kňazom na určené témy týkajúce sa kresťanského manželského a rodinného života. Informácie o kurze a nahlásenie sa sú na farskej webovej stránke http://piestanycm.fara.sk/

 

9.      Snúbenci, ktorí nemôžu absolvovať z odôvodnených príčin tento kurz, prinesú potvrdenie o príprave do manželstva, kde ju absolvovali.

10. Snúbenci si sami dohodnú organistu popr. spevákov buď z našej farnosti tu uvedených ,alebo ak majú svojho organistu a spevákov je potrebné to dopredu nahlásiť. Kontakt na organistov: Roman Ševčík: 0915 308 401, Katarína Hlbocká: 0907 064 778,  Lucia Hlístová: 0949 650 049.

 

11. Výzdobu kostola si snúbenci dohodnú s kostolníčkami. Vo farskom kostole sv. CM: p. Gubalová Helena 0907 692 803. V kúpeľnej kaplnke Božského Srdca Ježišovho: p. Moravčíková Magda 0905 499245.

 

12. Všetky potrebné úplné dokumenty musia byť na farskom úrade najneskôr týždeň pred sobášom!

 

13. V týždni pred sobášom si snúbenci dohodnú stretnutie s kňazom, ktorý ich bude sobášiť, ohľadom nácviku liturgie sobáša, prípadne svätej spovede. Ak svätú spoveď prijmú inde, do zápisnice sa uvedie kde a kedy.

 

14. Na sobáš je potrebné zakúpiť svadobný krížik, na ktorý budú novomanželia skladať prísahu a samozrejme priniesť sobášne prstene.

 

15. Svadobné šaty nech sú cudné a zodpovedajúce sláveniu sviatosti manželstva. (V prípade väčšieho dekoltu a obnaženého chrbta je vhodné mať primeranú šatku, bolerko a pod.)

 

16. Po sobáši podpísanú štátnu zápisnicu si novomanželia zoberú so sebou a odovzdajú ju v prvý pracovný deň na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.

 

17. Po sobáši prosíme, aby sa v kostole a pred ním nestrieľali a nerozhadzovali vystreľovacie konfety, papieriky, ryžu a pod.

 

18. Snúbencov prosíme, aby pamätali aj na milodar na kostol, pre kňaza a kostolníka. Obyčajne sa dáva pred sobášom na prípravnom stretnutí s kňazom na fare. Odmenu pre organistov a spevákov si dohodnú sami s nimi.

 

Témy kurzu prípravy na prijatie sviatosti manželstva:

1.      Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva.

2.      Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a dopĺňanie sa muža a ženy.

3.      Manželská láska.

4.      Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov.

5.      Kresťanská viera.

6.      Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine.

7.      Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva.

8.      Príprava na rodičovstvo a výchova detí.

9.      Sviatosti, sviatosť manželstva.