História

Hodová slávnosť 5.7.2020

Hodová slávnosť 5.7.2020

5.7.2020 naša farnosť privítala otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, spolu s ktorým sme...
Duchovné sväté prijímanie

Duchovné sväté prijímanie

Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť...
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra...

Slovenskí biskupi vyhlásili pôst za odvrátenie šírenia koronavírusu

Slovenskí biskupi veriacich prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a...

Arcibiskup Orosch vyzýva k modlitbám k Trnavskej Madone

TRNAVA 14. marca 2020 - V súvislosti s rýchlo sa šíriacim ochorením COVID-19 v krajinách...

Nudíš sa? Príď a zapoj sa medzi adorátorov a dobrovoľníkov

Pozývame mladých stredoškolákov a vysokoškolákov alebo mladých pracujúcich, ktorí sú v týchto...

Farské inštrukcie k súčasnej situácii

Rímskokatolícky farský úrad v Piešťanoch Inštrukcie k súčasnej situácii Sväté...

Program obnovy misií 12. 5. - 16. 5. 2019

Téma: Zmierenie   Nedeľa 12. 5. 07:30 sv. omša s katechézou (farský...
Deň otvorených dverí pre miništrantov

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch 1.12. – 2.12. 2018 v...
Katolícka zoznamka katRande.org

Katolícka zoznamka katRande.org

Ste slobodný a patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú životného partnera? Príďte sa...
Ukazujem 1 - 10 z 176 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 18

Správy

« Späť

Pokyny k prijatiu sviatosti manželstva

Pokyny k prijatiu sviatosti manželstva

1.      Sviatosť manželstva vysluhujeme v našej farnosti každú sobotu, okrem Pôstneho a Adventného obdobia.

 

2.      Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade aspoň tri mesiace pred zamýšľaným termínom.

 

3.      Na fare sa spíše cirkevná zápisnica. Snúbenci predložia občianske preukazy. Táto zápisnica platí len pre cirkevné účely. Je potrebné priniesť krstné listy z farského úradu, kde boli snúbenci pokrstení. Krstný list byť najviac pol roka starý. Treba tiež priniesť údaje o obidvoch svedkoch: meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo (môže byť aj fotokópia oboch strán občianskeho preukazu).

 

4.      V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v našej farnosti Piešťany – sv. Cyrila a Metoda, musí si jeden zo snúbencov vypýtať prepustenie na sobáš od farára farnosti, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu.

 

5.      V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, je treba žiadať o dišpenz (povolenie) k uzavretiu sobáša na Arcibiskupskom úrade. Farár túto žiadosť napíše v mene snúbencov, ktorí podpíšu Osvedčenie stránok pri uzavieraní miešaného manželstva spolu s dvomi svedkami, ktorých si privedú na faru.

 

6.      Ak snúbenci chcú mať na sobáši kňaza z inej farnosti, je potrebné, aby si dotyčný kňaz vyžiadal delegáciu k sobášu od miestneho farára. Môže to urobiť osobne, telefonicky na tel.č. 0907821113 alebo lepšie formou SMS, alebo mailom na adresu piestanycm@gmail.com, kde uvedie svoje meno, priezvisko, titul, funkciu a miesto pôsobenia.

 

7.      Na matričnom úrade v Piešťanoch (Mestský úrad, Nám. SNP 3) treba vypísať pred sobášom štátnu zápisnicu najneskôr týždeň pred sobášom. Na jej vyplnenie treba priniesť platný občiansky preukaz a platný rodný list. Treba, aby snúbenci išli na matriku spolu. Vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad.

 

8.      K bezprostrednej príprave na sobáš je potrebné v našej farnosti absolvovať Kurz prípravy na sviatosť manželstva (vypracovala Rada pre rodinu pri KBS). Ide o stretnutia s animátormi – manželskými pármi a kňazom na určené témy týkajúce sa kresťanského manželského a rodinného života. Informácie o kurze a nahlásenie sa sú na farskej webovej stránke http://piestanycm.fara.sk/

 

9.      Snúbenci, ktorí nemôžu absolvovať z odôvodnených príčin tento kurz, prinesú potvrdenie o príprave do manželstva, kde ju absolvovali.

10. Snúbenci si sami dohodnú organistu popr. spevákov buď z našej farnosti tu uvedených ,alebo ak majú svojho organistu a spevákov je potrebné to dopredu nahlásiť. Kontakt na organistov: Roman Ševčík: 0915 308 401, Katarína Hlbocká: 0907 064 778, Katarína Benediková: 0902 680 789, Ondrej Hornáček: 0904 105 811.

 

11. Výzdobu kostola si snúbenci dohodnú s kostolníčkami. Vo farskom kostole sv. CM: p. Moravčíková Sidónia 0904 674 732, p. Gubalová Helena 0907 692 803. V kúpeľnej kaplnke Božského Srdca Ježišovho: p. Sumerová Anna 0918 480 538.

 

12. Všetky potrebné úplné dokumenty je nutné priniesť na farský úrad najneskôr týždeň pred sobášom!

 

13. V týždni pred sobášom si snúbenci dohodnú stretnutie s kňazom ohľadom liturgie sobáša, prípadne svätej spovede. Ak svätú spoveď prijmú inde, do zápisnice sa uvedie kde a kedy.

 

14. Na sobáš je potrebné zakúpiť svadobný krížik, na ktorý budú novomanželia skladať prísahu a samozrejme priniesť sobášne prstene.

 

15. Svadobné šaty nech sú cudné a zodpovedajúce sláveniu sviatosti manželstva. (V prípade väčšieho dekoltu a obnaženého chrba je vhodné mať primeranú šatku, bolerko a pod.)

 

16. Po sobáši podpísanú štátnu zápisnicu si novomanželia zoberú so sebou a odovzdajú ju v prvý pracovný deň na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.

 

17. Po sobáši prosíme, aby sa v kostole a pred ním nestrieľali a nerozhadzovali vystreľovacie konfety, papieriky, ryža a pod.

 

18. Snúbencov prosíme, aby pamätali aj na milodar na kostol, pre kňaza, kostolníka a spevákov. Môžu to odovzdať aj pred sobášom na prípravnom stretnutí s kňazom.

 

Témy kurzu prípravy na prijatie sviatosti manželstva:

1.      Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva.

2.      Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a dopĺňanie sa muža a ženy.

3.      Manželská láska.

4.      Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov.

5.      Kresťanská viera.

6.      Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine.

7.      Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva.

8.      Príprava na rodičovstvo a výchova detí.

9.      Sviatosti, sviatosť manželstva.