Úmysly svätých omší

« Späť

Júl 2016 CM

1 piatok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vlastu
18:00 Za + rodičov Františku a Štefana
2 sobota 7:00 Za živých a mŕtvych z rodiny Grznárovej
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre matku v požehnanom stave
3 nedeľa 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Bertu s rodinou
10:30 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za dar života pre Jakubka, Aničku, Máriu a celú rodinu
4 pondelok 7:00 Za + Helenu, Antona a ich rodičov
18:00 Za + kňaza Metoda
5 utorok 7:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre matku s dcérou
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov Annu a Rudolfa, tetu Štefku, brata Jozefa a starých rodičov Zacharových
6 streda 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 Za + Jozefa Rakovského
7 štvrtok 7:00 Za + Annu a Floriána, Blažeja a Jozefínu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
8 piatok 7:00 Za + brata kňaza Ľubomíra
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu a svatku
9 sobota 7:00 Za + Adrianu a Rudolfa a syna Igora
18:00 Za + manžela Jána a ostatnú rodinu
10 nedeľa 7:30 Za + rodičov Františka a Margitu a svokra Jozefa
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Martu Steineckerová
11 pondelok 7:00 Za Božie milosti, zdravie a pomoc Ducha Svätého pre Ladislavu
18:00 Za + Gabriela, Štefana a Miroslava
12 utorok 7:00 Za + starých rodičov z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
13 streda 7:00 Za + manžela Martina, syna Rudolfa, nevestu Elenu, zaťa Karola a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Valériu Kolníkovú
14 štvrtok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Máriu a jej rodinu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
15 piatok 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za + manžela Ladislava
16 sobota 7:00 Za + Máriu, Dimitra, Violu a Zdenka, Alžbetu, Alenu a rodičov
18:00 Za Božiu pomoc a poďakovanie pre vnučku Luciu
17 nedeľa 7:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre syna
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rodičov Tibora a Helenu a starých mamu Annu
18 pondelok 7:00 Za živých a zomrelých členov spoločenstva Modlitbového zápasu
18:00 Za + rodičov Zelinkových, Jemiášových a otca Jána
19 utorok 7:00 Za + rodičov a brata Júliusa
18:00 +Dezider Stranovský
20 streda 7:00 Za + Rudolfa a Máriu Košinárových
18:00 +Dušan Pavlovič a otec Ernest
21 štvrtok 7:00 Za zdravie duše i tela, Božiu pomoc a ochranu P. Márie pre Daniela, Dávida a Adama
18:00 Za + Ľudmilu Špičkovú
22 piatok 7:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Klesovú
18:00 Za + Magdalénku
23 sobota 7:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Michala, Zuzanu a Michaelu
18:00 Za + Dezidera Kollárika a rodičov
24 nedeľa 7:30 Za + dcéru Beátu a príbuzných
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Miroslava Ábela
25 pondelok 7:00 Za + rodinu Houkalovú
18:00 Za + Jána a Oľgu a rodičov Františka a Hedvigu
26 utorok 7:00 Za krstných rodičov Augustína a Agnesu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
27 streda 7:00 Za + rodičov Jakuba a Máriu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
28 štvrtok 7:00 Za + manžela Tibora, rodičov a otca Júliusa
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
29 piatok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a syna, nevestu a Gabrielu
18:00 Za + rodičov Jozefa a Máriu a manžela Mariána
30 sobota 7:00 Za + rodinu Sekáčovú
18:00 Za + Irenku Michnovú
31 nedeľa 7:30 Za + otca Jozefa Ondrisa
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Jozefa Gubalu a rodičov