Úmysly svätých omší

« Späť

Jún 2016 CM

1 streda 7:00 Za + z rodiny Hladkej a Nortíkovej
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
2 štvrtok 7:00 Za + syna Branislava, Antona a starých rodičov z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
3 piatok 7:00 Za + členov rodín Ozimákovej, Navarovej a Švecovej
18:00 Za + starých rodičov Viliama a Annu a rodičov z oboch strán
4 sobota 7:00 Za Božie požehnanie a pomoc pri uzdravení Andrejky
18:00 Za Božie požehnanie pre Martu
5 nedeľa 7:30 Za + dcéru, manžela, rodičov z oboch strán a ostatných príbuzných
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božie požehnanie pre vnučku Lilianu
6 pondelok 7:00 Za + Jozefa, Emila a rodičov z oboch strán
18:00 Za + manžela Petra
7 utorok 7:00 Poďakovanie za dar života pri príležitosti 89. rokov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
8 streda 7:00 Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Gaborovú
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
9 štvrtok 7:00 Za + brata Jána Chudého
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
10 piatok 7:00 Za + rodičov Máriu a Jozefa a brata Jozefa s manželkou
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života
11 sobota 7:00 Za + Ladislava
18:00 Za + Pavla Janišika
12 nedeľa 7:30 Poďakovanie za dar života Ľubice a Barbory
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
13 pondelok 7:00 Za + manžela Antona a ostatnú rodinu
18:00 Za + Máriu Štefkovičovú
14 utorok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre syna
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
15 streda 7:00 Za + Máriu a jej rodičov a Antóniu a jej rodičov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
16 štvrtok 7:00 Za + manžela Ludvíka a ostatnú rodinu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
17 piatok 7:00 Za + Ľudmilu Jamborovú
18:00 Za + manželku Kvetoslavu a rodičov z oboch strán
18 sobota 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marianu, Veroniku, Petra a Beátu
18:00 Na úmysel spoločenstva Viera a svetlo
19 nedeľa 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíra
10:30 Za farníkov
18:00 Za + Máriu Urbanovú
20 pondelok 7:00 Za obrátenie rodiny
18:00 Za + rodičov Alojza a Alojziu a Jána a Gizelu
21 utorok 7:00 Za + manžela, rodičov a súrodencov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
22 streda 7:00 Za + manžela Štefana a rodičov z oboch strán
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
23 štvrtok 7:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre vnučku a jej mamu
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
24 piatok 7:00 Za + manžela Jozefa a bratov
18:00 Za + Jozefa, Mateja, Sidóniu a Zuzanu
25 sobota 7:00 Za + krstných rodičov Agnesu a Augustína
18:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre dcéru Annu a vnučku Annu
26 nedeľa 7:30 Za Božiu pomoc, zdravie a milosti pre Adrianu, Ladislavu a Leu
10:30 Za farníkov
18:00 Za + manžela a otca Ladislava
27 pondelok 7:00 Za + Pavla a Annu Dorotových
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti Ingrid, Mareka a Adama
28 utorok 7:00 Za Božiu pomoc pre seba a pre syna a uzdravenie
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
29 streda 7:00 Za + manžela Petra a jeho rodičov a brata
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL
30 štvrtok 7:00 Za + Jaroslava a rodičov
18:00 POHREBNÁ alebo iný ÚMYSEL

 

Predchádzajúci