História

Ukazujem 1 - 10 z 187 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Blogy (Správy)

« Späť

1. pôstna nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa:2. pôstna nedeľa v roku „C“

Oznamy

Dnes je zbierka na charitu. Bude prednostne použitá na riešenie záležitostí, ktoré sa dotýkajú dôsledkov humanitárnej krízy na Ukrajine, teda na riešenie pomoci utečencom, ktorí prišli na Slovensko. Preto, keď chcete finančne pomôcť našim bratom a sestrám z Ukrajiny, prispením do tejto zbierky im aj skutočne pomôžete.Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty bude vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17:15. Prosíme rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. Prosíme, aby sa nahlásili v sakristii farského kostola. V nedeľu bude Krížová cesta poobede o 15:00 vo farskom kostole.

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v termínoch: ZŠ Brezová – 4. júna 2022, ZŠ Vajanského a ZŠ Scherera – 11. júna 2022. Na Banke bude slávnosť 1. sv. prijímania 5. júna 2022.V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Pozývame tiež všetky deti na modlitbu krížovej cesty – prihlásiť sa môžu u p. Hlbockej.

Hľadáme kostolníka na večerné sv. omše vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Kto by chcel vykonávať túto službu, nech sa prihlási v sakristii farského kostola.

V stredu 9. marca 2022 sa vo farnosti Moravany nad Váhom uskutoční rekolekcia kňazov piešťanského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:30 hod. v kostole na Hubine.

Slovenská Katolícka Charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine, ktorých postihla vojna. Pomôcť môžete finančne, ale i materiálne. Bližšie informácie a zoznam materiálnej pomoci sú na plagátoch na nástenke.
Tieto veci môžete priniesť v úradných hodinách do kancelárie na farský úrad sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch a pred alebo po sv. omši do sakristie farského kostola sv. Cyrila a Metoda. ĎAKUJEME!

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan