Správy

« Späť

100.jubileum FATIMA

 

100.jubileum FATIMA

s návštevou Coimbry a Porta

letecky z Bratislavy

Termín:   29.10.-01.11.2017               Cena: 590,- €  vrátane letiskových poplatkov    

V cene je zahrnuté: letenka Bratislava  - Porto -  Bratislava, lux bus, 3 x ubytovanie s polpenziou duchovný doprovod, sprievodca.

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie 8,-  €

Program zájazdu:

 

1.deň: v ranných hodinách stretnutie na letisku v Bratislave a následne odlet do Porta. Cestou do Fatimy zastávka v Coimbre /sídlo najstaršej univerzity v zemi/, kaplnka v kláštore sestier karmelitánok, kde bývala sestra Lucia.  Prehliadka mesta.  Fatima, jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“..  , večera, ubytovanie.  Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia.

 

2.deň: po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, modlitby. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia,  ubytovanie.

 

3. deň: po raňajkách  slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto. Pokračovanie náboženského programu vo Fatime,  možnosť  návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia,  ubytovanie.

4.deň: ranná  sv. omša pri Kaplnke Zjavení, po raňajkách odchod do Porta, pri prechádzke v centre mesta po ulici Avenida dos Aliados, kde sa oslavujú aj futbalové úspechy futbalového kluby FC Porto, môžete navštíviť radnicu Câmara Municipal, katedrálu  Terreiro da Sé a kostol Igreja da Santa Clara. V podvečerných hodinách  odchod na letisko. Odlet  do Bratislavy.

 

AWERTRAVEL CK

905 01  Senica

Hviezdoslavova 1469/61

tel.: 034/651 3896

tel./fax 034/651 2995

e-mail: awertravel@awertravel.sk

Oznamy

Ukazujem 1 výsledok.

Rozpis svätých omší

Pondelok - Sobota:

7:00 a 18:00

Nedeľa:

7:30, 10:30 a 18:00

Sv. omše pre prvoprijímajúce deti:

každú stredu o 18:00 (okrem prázdnin)

Sv. omše pre birmovancov:

každý piatok o 18:00 (okrem prázdnin)

Adorácie:

vo farskom kostole každý deň po rannej až do večernej svätej omše okrem soboty

Viac info »

Rýchle odkazy

Snúbenci Cyril a Metod Piešťany

Liturgické čítania na dnes