História

Ukazujem 1 - 10 z 187 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Blogy (Správy)

« Späť

8. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi
Nedeľa: 1. pôstna nedeľa v roku „C“

Na Popolcovú stredu začíname sláviť pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst:

  • zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života) a je dovolené:
  • iba raz sa dosýta najesť a dvakrát menej (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty bude vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17:15. Prosíme rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti prosíme o nahlásenie v sakristii farského kostola (rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Modlitby matiek, miništranti a mládež). V nedeľu bude Krížová cesta poobede o 15:00 vo farskom kostole. (Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať úplné odpustky. Tie isté odpustky môžu získať i tí, ktorí sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť krížovej cesty, keď čítajú a rozjímajú o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista, aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.) Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Prvý piatok v mesiaci - Chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných ako obvykle pred sv. omšami – vo farskom kostole v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Kto by sa chcel predmodlievať o 15:00 hod. počas celodenných adorácií vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda Korunku k Božiemu milosrdenstvu, nech sa prihlási v sakristii farského kostola (hľadáme viacerých nie iba jedného veriaceho). Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vopred úprimná vďaka.

Od soboty 26. februára 2022 budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Vo všetkých kostoloch a kaplnkách v našej farnosti môže byť v jednom okamihu max. 500 osôb. Ostatné pandemické opatrenia (respirátory, dezinfekcia rúk atď.) zostávajú v platnosti.

Sv. omša za všetky úmysly, na ktoré sa modlíme pri celodenných adoráciách bude výnimočne slávená vo farskom kostole na prvý štvrtok mesiaca 3. marca o 18:00 hod. – v ostatné mesiace to bude vždy na prvý piatok mesiaca o 18:00 hod. V nedeľu 6. marca bude sv. omša vo farskom kostole o 10:30 hod. zvlášť obetovaná za miništrantov našej farnosti. Myslime na nich v našich modlitbách a vyprosujme nových miništrantov pre našu farnosť.

Slovenská Katolícka Charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine, ktorých postihla vojna. Pomôcť môžete finančne, ale i materiálne. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke. Momentálne zbierajú nasledovné veci: Matrace, paplóny, vankúše, detské vetrovky, toaletný papier, servítky, vreckovky, sladkosti, čaj, káva, ryža, olej, múka, soľ, cukor, strukoviny, trvanlivé mlieko, cestoviny, instantné polievky, paštéty, rybičky, mäsové konzervy.
Tieto veci môžete priniesť v úradných hodinách do kancelárie na farský úrad sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch a pred alebo po sv. omši do sakristie farského kostola sv. Cyrila a Metoda. ĎAKUJEME!

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan