Správy

« Späť

Rádio LUMEN spája lumenrodiny!

Rádio LUMEN otvára nový ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY. Máme pred sebou 12. ročník, ktorý vyhlásime v piatok pred prvou adventnou nedeľou v rubrike Rádiorelax. Rodiny sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov december 2016 a január 2017. V dvanástom ročníku budeme rozoberať témy: Vzťahy OTEC - SYN, MATKA - DCÉRA, ktorými sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Témy odznejú v krátkych 5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Rádiorelax o 13:40 hod. Prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám budú pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré budú vypracovávať postupne. V prípade záujmu sa môžu poslucháči Rádia LUMEN hlásiť, aby pretkali projekt svojou modlibou prostredníctvom Živých ruží. Vyvrcholením projektu bude osobné stretnutie prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu, ktoré sa bude konať v termíne od 23. - 25. júna 2017 na Škutovkách. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zo stretnutia plánujeme zorganizovať i dvojdňové stretnutie na východnom Slovensku, ktoré bude prebiehať ako pominulé roky začiatkom októbra 2017.

 

Ciele:

Ciele tohto projektu sú známe, špecifikom bude zameranie sa na vzťahy medzi otcom a synom, matkou a dcérou.

 

Priebeh 12. ročníka:

Začiatok:

–  25. november 2016 (piatok pred 1. adventnou nedeľou) – Rubrika „Rádiorelax“ – spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od rodín projektu, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

 december 2016 – január 2017 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – apríl 2017 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny

–  január – jún 2017 –  odvysielanie jednotlivých blokov na tému Vzťah medzi otcom a synom, matkou a dcérou v rubrike Rádiorelax v piatky o 13:40 hod.

–  február – jún 2017 –  predstavovanie prihlásených rodín v rubrike „Byť šťastnou rodinou dnes“

– apríl 2017 –  oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava, príprava programu pre dospelých i deti, ....

 23. – 25. jún 2017 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej (ak jej to jej pracovné povinnosti dovolia), ktorá prevzala záštitu aj nad 12. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii za účasti moderátorov detskej relácie Svetielko,  ......

Záver:

 október 2017 – dvojdňové  stretnutie rodín  za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii detí za účasti moderátorov detskej relácie Svetielko, ........

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová

 

o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková

 

Spôsob prihlasovania:

- vyplnením dotazníka nižšie:

-  1. prvá prihlásená rodina získa víkendový pobyt na chate v obci Zuberec.

Dotazník 12. ročníka projektu Rádio LUMEN spája lumenrodiny  (na stiahnutie):

 

Dotazníky zasielajte najneskôr do 31.1.2017:

e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

poštou na adresu: Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica, heslo: LUMENRODINY.

 

Živé ruže - 12. ročník projektu môžete podporiť aj modlitbou.

Nahlasujte sa nám prosím:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- v pracovných dňoch na čísle 048/471 08 31.

Oznamy

Ukazujem 1 výsledok.

Rozpis svätých omší

Pondelok - Sobota:

7:00 a 18:00

Nedeľa:

7:30, 10:30 a 18:00

Sv. omše pre prvoprijímajúce deti:

každú stredu o 18:00 (okrem prázdnin)

Sv. omše pre birmovancov:

každý piatok o 18:00 (okrem prázdnin)

Adorácie:

vo farskom kostole každý deň po rannej až do večernej svätej omše okrem soboty

Viac info »

Rýchle odkazy

Snúbenci Cyril a Metod Piešťany

Liturgické čítania na dnes