História

Ukazujem 1 - 10 z 187 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Blogy (Správy)

« Späť

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

- príležitosť načerpať Božiu milosť cez odpustky

 

Svätý Otec František 8.12.2020 vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom) 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870, ktorý bude prebiehať do 8.12.2021. Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje dar mimoriadnych - úplných  odpustkov. Za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba za Sv. Otca, zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu)  môžu sa získať za nábožný úkon:

  • aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš
  • pri duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi
  • kto podľa príkladu sv. Jozefa vykoná telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva
  • rodiny alebo snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec
  • tí, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
  • kto bude prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná
  • kto sa na príhovor sv. Jozefa bude modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania (Litánie k sv. Jozefovi alebo iná modlitba na uvedený úmysel).
  •  kto sa pomodlí19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa a na 19. deň každého mesiaca a každú stredu,  akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykoná pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“
  • starí, chorí, zomierajúci a všetci tí, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.