História

Ukazujem 1 - 10 z 464 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 47

Oznamy

« Späť

1. nedeľa po narodení Pána 2019, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Liturgický kalendár

PONDELOK: Šiesty deň oktávy Nar. Pána.
UTOROK: Siedmy deň oktávy Nar. Pána. Sv. Silvester I., pápež. Ďakovná pobožnosť na konci roka. Svätá omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 16.00.
STREDA: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. Prikázaný sviatok. Svetový deň pokoja. Vzývanie Ducha Svätého. Sväté omše ako v nedeľu.
ŠTVRTOK: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
PIATOK: Najsvätejšieho mena Ježiš. Ľub. spom. Prvý piatok v mesiaci.
SOBOTA: Prvá sobota v mesiaci.
NEDEĽA: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENí PÁNA

Oznamy

Na Silvestra sväté omše budú vo farskom kostole o 7.00, 16.00. V Kaplnke BSJ nebude; na Banke 16.00, v Kocuriciach o 16.00.

Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sväté omše sú ako v nedeľu.

Požehnanie domu môžete nahlásiť v sakristii (meno, adresu a telefónne číslo). Poprípade čas si môžete dohodnúť aj s kňazmi osobne.

Kto sa na slávnosť Bohorodičky Panny Márie zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na Nový rok, na slávnosť Bohorodičky P.M. 1.1.2020 pri sv. omšiach sa hudobne zapoja Nikolaj Polubujarov a Katarína Lugovaja z Moskvy.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem utorka, stredy.
V sobotu od 10.00 budú viesť poklonu Sviatosti Oltárnej Služobnice Ježišovho Veľkňazského Srdca so s. Katarínou.

Svätá omša a stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami nebude.

Dnes na sviatok Svätej rodiny si manželia môžu pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac február bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach ako obvykle.

Spovedanie v tomto týždni bude pred a po svätých omšiach podľa potreby. Spoveď chorých v tomto mesiaci nebude.

Koledníci Dobrej noviny vykoledovali v navštívených domácnostiach 900 Eur. Kto by ešte chcel podporiť Dobrú novinu, do sviatku Troch kráľov je možnosť prispieť do označenej pokladničky pri jasličkách v kostole sv. Štefana v starých Piešťanoch. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov, finančne prispeli, či iným spôsobom podporili Dobrú novinu. Tiež patrí veľká vďaka malým aj veľkým koledníkom a všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na Dobrej novine v Piešťanoch.

V nedeľu 5.1.2020 zavíta do Veľkých Kostolian Marián Kuffa so svojím tímom. O 8.30 hod začnú prednášky vo farskom kostole a o 11.00 hod bude sv. omša s kázňou Mariána Kuffu.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom – kostolníkom, spevákom, organistom, mimoriadnym rozdávateľom, lektorom, miništrantom a všetkým, ktorí sa pričinili pomocou a službou k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na Silvestra: 6.00, 8.00, 16.00h. – s ďakovnou pobožnosťou.

Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie.

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. januára 2020) budú sväté omše ako v nedeľu: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h.

Zapisovanie úmyslov v našej kaplnke na február 2020 bude 2. januára 2020 pól hodiny pred každou svätou omšou.

Dňa 3. januára 2020 jezuiti slávia svoj titulárny sviatok Najsvätejšie meno Ježiš.

Na prvý štvrtok v mesiaci budeme mať v našej kaplnke adoráciu za kňazov a nové kňazské a rehoľné povolania. Začiatok adorácie je od 17.30h do večernej svätej omše. Adoráciu vedie Spoločenstvo Ježišovho Veľkňazského Srdca. Srdečne Vás pozývame.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 4. januára 2020 po rannej svätej omši.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek príspevkom (tým, ktorí darovali stromčeky, výzdobu, osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem...) prispeli k vianočnej výzdobe v našej kaplnke, tiež spevákom a všetkým dobrodincom.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan