História

Ukazujem 1 - 10 z 448 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

18. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Ľubovoľná spomienka.
Utorok: PREMENENIE PÁNA. Sviatok.
Štvrtok: Sv. Dominika, kňaza. Spomienka.
Piatok: SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE. PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Sobota: SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA. Sviatok.
Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti zbierka na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Je potrebné ešte osadiť nové vitrážové okná (júl – august), vyrobiť novú vežičku a spolu s Mestom zrekonštruovať sokel, nádvorie a okolie Kaplnky.
Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan