História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

19. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka.
Štvrtok: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako v pracovný deň.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Na Banke a v Kocuriciach o 18.00. V stredu večerné sv. omše sú zo slávnosti.

V dnešnú nedeľu je v našej farnosti zbierka na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.
Vitrážové okná by sa mali osádzať okolo 23.8. Je potrebné ďalej vyrobiť novú vežičku a spolu s Mestom zrekonštruovať nádvorie a okolie Kaplnky.
Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

V našej arcidiecéze v mesiaci august prebiehajú modlitby na úmysel "Za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s vä謚ou odvahou chránili a podporovali život každého človeka. Za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine." Rozpis týchto sv. omší je na nástenke. V našej farnosti najbližšia sv. omša na tento úmysel bude 22.8. o 18tej vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Od 15.8.2019 sa budú konať Tradičné sväté omše v kaplnke panny Márie Fatimskej na arcibiskupskom úrade vždy v nedeľu a v prikázaný sviatok o 17.00. Prvá svätá omša 15.8. sa uskutoční za prítomnosti Trnavského arcibiskupa, ktorý prednesie homíliu. Viac informácii na plagáte.

Prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov s uskutoční v sobotu 21.9.2019 v Trnave v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa svätou omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Registrácia sa otvorí o 9.30 pred katedrálou. Pre miništrantov je pripravený pestrý športový a vedomostný program. Prihlasovanie je možné do 31.8.. Je potrebné vyplniť Prihlášku a súhlas zákonného zástupcu a zaslať na adresu: Diecézny katechetický úrad, Jána Hollého 10, 91701 Trnava.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na opravu kúpeľnej kaplnky. Za vaše milodary vám ďakujeme.

Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok. Sväté omše v našej kaplnke budú: 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30h.

Piešťanske Centrum pomoci pre rodinu vám i farnostiam ponúka prednášky i diskusie pre birmovancov, dospelých, starších, slobodných, vo vzťahu, osamelých, resp. i do škôl v rámci hodín náboženstva. na rôzne témy života (ohľadne výchovy, problémov vo výchove, zdravia, komunikácie, vzťahových / partnerských vecí, manželstva, o zodpovednom rodičovstve, psychohygiene, syndrómu vyhorenia, odpustenia...). Pokiaľ máte záujem, budeme radi, ak nás budete kontaktovať. Adresa: Centrum pomoci pre rodinu – jezuitské pastoračné centrum, zodpovedná – Mgr. Lucia Drábiková PhD., www.cppr.sk.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan