História

Ukazujem 1 - 10 z 464 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 47

Oznamy

« Späť

20. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Streda: Sv. Pia X., pápeža. Spomienka.
Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.
Sobota: SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
Nedeľa: DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zbierka na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ činila vo farských kostoloch 2134,-€ a v Kaplnke jezuitov 3126,-€. Srdečne ďakujeme a Pán nech požehnáva všetkých darcov.
Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

Pozývame vás na duchovnú obnovu Eucharistický plameň za uzdravenie s p. Josephom Vadakkelom, katolíckym kňazom a misionárom, na tému Sila Božieho Slova, v stredu 28. augusta 2019 so začiatkom sv. omše o 18.00, po nej moderovaná adorácia a požehnávanie (ukončenie max.do 21.00).

V našej arcidiecéze v mesiaci august prebiehajú modlitby na úmysel "Za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka. Za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajne." Rozpis týchto sv. omší je na nástenke. V našej farnosti najbližšia sv. omša na tento úmysel bude 22. 8. o 18.00 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov sa uskutoční v sobotu 21. 9. 2019 v Trnave v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa svätou omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Registrácia sa otvorí o 9.30 pred katedrálou. Pre miništrantov je pripravený pestrý športový a vedomostný program. Prihlasovanie je možné do 31. 8. Je potrebné vyplniť Prihlášku a súhlas zákonného zástupcu a zaslať na adresu: Diecézny katechetický úrad, Jána Hollého 10, 91701 Trnava.

Príprava na Národný pochod za život, ktorý bude v nedeľu 22.9.2019, prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti a ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.
Prosil by som, keby sme na tento víkend (22.9.2019) neplánovali iné náboženské podujatia, ale sa zjednotili s výzvou našich duchovných pastierov - biskupov. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii, aby sme mohli objednať autobusy na tento pochod vyznania našej viery.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na opravu kúpeľnej kaplnky – 3126,34 EUR. Za vaše milodary vám ďakujeme.

Piešťanske Centrum pomoci pre rodinu vám i farnostiam ponúka prednášky i diskusie pre birmovancov, dospelých, starších, slobodných, vo vzťahu, osamelých, resp. i do škôl v rámci hodín náboženstva. na rôzne témy života (ohľadne výchovy, problémov vo výchove, zdravia, komunikácie, vzťahových / partnerských vecí, manželstva, o zodpovednom rodičovstve, psychohygiene, syndrómu vyhorenia, odpustenia...). Pokiaľ máte záujem, budeme radi, ak nás budete kontaktovať. Adresa: Centrum pomoci pre rodinu – jezuitské pastoračné centrum, zodpovedná – Mgr. Lucia Drábiková PhD., www.cppr.sk.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan