História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

21. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Moniky. Spomienka.
Streda: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka.
Piatok: VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SV. JÁNA KRSTITEĽA. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Ďakujeme Bohu a umelcom za osadenie vitrážových okien v Kúpeľnej kaplnke BSJ. Čakáme na realizáciu novej vežičky a spolu s Mestom na rekonštrukciu nádvoria a okolia Kaplnky.
Srdečne ďakujeme všetkým darcom, modlíme sa za nich a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.
Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

Pozývame vás na duchovnú obnovu Eucharistický plameň za uzdravenie s p. Josephom Vadakkelom, katolíckym kňazom a misionárom, na tému Sila Božieho Slova, v stredu 28. augusta 2019 so začiatkom sv. omše o 18.00, po nej moderovaná adorácia a požehnávanie (ukončenie max.do 21.00).

V piatok 30. augusta bude Trnavská arcidiecéza sláviť výročie posviacky katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa. Pri tejto príležitosti bude v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa celebrovaná slávnostná svätá omša so začiatkom o 11.00 hodine. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý v úvode slávnosti požehná obnovený interiér katedrály. Na svätú omšu sú pozvaní všetci kňazi pôsobiaci na území Trnavskej arcidiecézy, ako i všetci jej veriaci a ľudia dobrej vôle.

V našej arcidiecéze v mesiaci august prebiehajú modlitby na úmysel "Za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka. Za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine." Rozpis týchto sv. omší je na nástenke.

Prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov s uskutoční v sobotu 21.9.2019 v Trnave v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa svätou omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Registrácia sa otvorí o 9.30 pred katedrálou. Pre miništrantov je pripravený pestrý športový a vedomostný program. Prihlasovanie je možné do 31.8. Je potrebné vyplniť Prihlášku a súhlas zákonného zástupcu a zaslať na adresu: Diecézny katechetický úrad, Jána Hollého 10, 91701 Trnava.

Príprava na Národný pochod za život, ktorý bude v nedeľu 22.9.2019, prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti a ochranu pred bezbožnou ideológiou gender, z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.
Prosil by som, keby sme na tento víkend (22.9.2019) neplánovali iné náboženské podujatia, ale sa zjednotili s výzvou našich duchovných pastierov - biskupov. Národný pochod, ktorý je aj vyznaním našej viery, začne v nedeľu 22.9.2019 o 14.30 v Bratislave na Námestí slobody. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii, aby sme mohli objednať autobusy.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu – 1. september 2019 – bude svätá omša už aj o 11.00 hod. najmä pre rodiny s deťmi.

22. septembra 2019 bude Národný pochod za život v Bratislave. Podporme tento pochod duchovne a ak je možné, aj sa na ňom osobne zúčastnime. Vyjadrime tak úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť. Našou úlohou ako kresťanov je vyjadriť túžbu a žiadosť, aby bol chránený život každého človeka. Sv. Matka Tereza z Kalkaty povedala: „Ak je matke dovolené zabiť vlastné dieťa, čo bráni, aby sme sa nemohli zabíjať navzájom?“.

Piešťanske Centrum pomoci pre rodinu vám i farnostiam ponúka prednášky i diskusie pre birmovancov, dospelých, starších, slobodných, vo vzťahu, osamelých, resp. i do škôl v rámci hodín náboženstva. na rôzne témy života (ohľadne výchovy, problémov vo výchove, zdravia, komunikácie, vzťahových / partnerských vecí, manželstva, o zodpovednom rodičovstve, psychohygiene, syndrómu vyhorenia, odpustenia...). Pokiaľ máte záujem, budeme radi, ak nás budete kontaktovať. Adresa: Centrum pomoci pre rodinu – jezuitské pastoračné centrum, zodpovedná – Mgr. Lucia Drábiková PhD., www.cppr.sk.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan