História

Ukazujem 1 - 10 z 463 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 47

Oznamy

« Späť

22. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 105. svetový deň migrantov a utečencov.

Oznamy

Pozývame vás na Novomestskú púť v dňoch 5. – 8. septembra 2019 s témou: Mária v našom živote. Program je na nástenke. Vzácnym hosťom bude v sobotu na slávnostnej sv. omši o 17.00 vladyka Mons. Cyril Vasiľ, gréckokatolícky arcibiskup. Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa obvykle aj chorých. Od stredy hodinu pred večernými sv. omšami. V piatok vo farskom kostole od 16.00. Povzbudzujeme hlavne žiakov a študentov, aby začali nový školský rok v Božej milosti, s Pánom v srdci.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka. Druháci si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie. Vo sv. omši budeme vzývať aj Ducha Svätého na začiatku školského roku pre nich a ich rodičov.

V piatok bude svätá omša venovaná mládeži, osobitne kandidátom na birmovku, žiakom 9. ročníka. Pri sv. omši budeme vzývať Ducha Svätého pre ich štúdium aj duchovné dozrievanie. Tiež si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku na birmovku.

Prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov s uskutoční v sobotu 21.9.2019 v Trnave v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa svätou omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Registrácia sa otvorí o 9.30 pred katedrálou. Pre miništrantov je pripravený pestrý športový a vedomostný program. Prihlasovanie je možné do 31.8. Je potrebné vyplniť Prihlášku a súhlas zákonného zástupcu a zaslať na adresu: Diecézny katechetický úrad, Jána Hollého 10, 91701 Trnava.

Príprava na Národný pochod za život, ktorý bude v nedeľu 22.9.2019, prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, a ochranu manželstva a deti pred bezbožnou ideológiou gender, z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.
Prosil by som, keby sme na tento víkend (22.9.2019) neplánovali iné náboženské podujatia, ale sa zjednotili s výzvou našich duchovných pastierov - biskupov. Národný pochod, ktorý je aj vyznaním našej viery, začne v nedeľu 22.9.2019 o 14.30 v Bratislave na Námestí slobody. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii, aby sme mohli objednať autobusy.

Ďakujeme Bohu a umelcom za osadenie vitrážových okien v Kúpeľnej kaplnke BSJ. Čakáme na realizáciu novej vežičky a spolu s Mestom na rekonštrukciu nádvoria a okolia Kaplnky.
Srdečne ďakujeme všetkým darcom, modlíme sa za nich a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.
Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie svätých omší na október bude v našej kaplnke 2. septembra 2019 pred svätými omšami: o 5.30h na 6.00h; o 7.30h na 8.00h. a o 18.00h na 18.30h.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h; v stredu až piatok od 17.00h.

Opäť v našej kaplnke bude pokračovať Večeradlo s Pannou Máriou – prvé stretnutie bude 4. septembra 2019 o 17.30h. Pozývame vás na spoločnú modlitbu ruženca.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 7. septembra 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Na budúcu nedeľu o 15.00h. bude v našej kaplnke stretnutie združenia Faustínum – Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Program Materského centra pri Jezuitskom Pastoračnom centre: Milé mamičky srdečne vás pozývame do jezuitského MC Cesta každú stredu od 9.30 - 11.30. Program na mesiac september:

  • 4.9. Modlitba za nový šk. rok a voľná debata
  • 11.9. Duchovné obnova s P. Zahoránskym a sv. spoveď
  • 18.9 Prednáška na tému: Virtuálne úniky a ako to zmeniť
  • 25.9 Hudobné aktivity s deťmi

Tešíme sa na Vás. Bližšie na plagátiku.

Dňa 22. septembra 2019 bude Národný pochod za život v Bratislave. Podporme tento pochod duchovne a ak je možné, aj sa na ňom osobne zúčastnime. Vyjadrime tak úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť. Našou úlohou ako kresťanov je vyjadriť túžbu a žiadosť, aby bol chránený život každého človeka. Sv. Matka Tereza z Kalkaty povedala: „Ak je matke dovolené zabiť vlastné dieťa, čo bráni, aby sme sa nemohli zabíjať navzájom?“.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan