História

Ukazujem 1 - 10 z 448 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

23. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie. Ľubovoľná spomienka.
Piatok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Sobota: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok.
Nedeľa: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť.

Oznamy

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka. Pozývame ich na túto prípravu. Druháci si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie.

V piatok bude svätá omša venovaná mládeži, osobitne kandidátom na birmovku, žiakom 9. ročníka. Pozývame ich na túto prípravu na birmovku. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva.

Dospelí záujemcovia o krst, 1. Sväté prijímanie a birmovku sa môžu nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade.

Národný pochod za život, ktorý je aj vyznaním našej viery, sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019 o 14.30 v Bratislave na Námestí slobody. Odchod autobusov bude o 7.30, slávnostná svätá omša s biskupmi bude v priestoroch Incheby o 10.00, po nej bude obedná prestávka a presun na námestie. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii, aby sme mohli objednať dostatočný počet autobusov.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Úmysly modlitieb sú za ochranu života detí od počatia a za ochranu rodín, manželstiev a detí pred bezbožnou ideológiou gender.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujete opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ. Modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je 105. Svetový deň migrantov a utečencov – pamätajme na nich v modlitbách. Ustanovil ho pápež Pius X. v roku 1914.

Pri príležitosti sviatku našej kaplnky, ale aj patrónky Slovenska – Sedembolestnej Panny Márie Vás pozývame na hudobné pásmo Folklórneho súboru ULJAČANKA, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. septembra 2019 o 16.00h. v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Príďte si vypočuť niekoľko piesní v podaní tohto súboru.

Zároveň pri tejto príležitosti Vás pozývame v tento deň aj na večernú svätú omšu o 18.30hod., pri ktorej bude spievať piešťanský chórový spevokol CORO LAUDAMUS.

Program Materského centra pri Jezuitskom Pastoračnom centre: Milé mamičky, srdečne Vás pozývame do jezuitského MC Cesta každú stredu od 9.30 - 11.30. Program na mesiac september:

  • 11.9. - Duchovné obnova s P. Zahoránskym a sv. spoveď
  • 18.9 Prednáška na tému: Virtuálne úniky a ako to zmeniť
  • 25.9 Hudobné aktivity s deťmi...

Tešíme sa na Vás. Bližšie na plagátiku.

Dňa 22. septembra 2019 bude Národný pochod za život v Bratislave. Podporme tento pochod duchovne a ak je možné, aj sa na ňom osobne zúčastnime. Vyjadrime tak úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť. Našou úlohou ako kresťanov je vyjadriť túžbu a žiadosť, aby bol chránený život každého človeka. Sv. Matka Tereza z Kalkaty povedala: „Ak je matke dovolené zabiť vlastné dieťa, čo bráni, aby sme sa nemohli zabíjať navzájom?“

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan