História

Ukazujem 1 - 10 z 452 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 46

Oznamy

« Späť

27. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Ružencovej Panny Márie. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Október mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje:

  1. pomodliť sa aspoň 5 desiatkov,
  2. k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
  3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Mimoriadny misijný mesiac október 2019. Cieľom tohto mesiaca je pomôcť celému Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkev ad gentes. Na stránke verbistov nájdete zamyslenia a myšlienky na každý deň, na celý mesiac s misijnou tematikou.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka. Pozývame ich na túto prípravu. Druháci si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie a slovníček na zapisovanie sv. omší.

V piatok je svätá omša venovaná mládeži, osobitne kandidátom na birmovku, žiakom 8. a 9. ročníka ako príprava na birmovku. Prihlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva. Tiež si môžu vyzdvihnúť birmovník (2,-€) na zápis sv. omší a stretnutí. Po sv. omši budú mať stretnutie.

Pripomínam hlavne rodičom, že prihlasovanie na uvedené sviatosti je podľa miesta farnosti, teda trvalého bydliska, nie podľa ľubovôle. Prosím ich, aby zachovávali tento poriadok.

Stretnutie s animátormi birmovancov bude v piatok po sv. omši.

Prosím členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské 8,-€ na rok 2020. Kalendáre na rok 2020 si môžete objednať.

Celosvetová modlitebná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec sa uskutoční v piatok 18.10.2019 (alebo v iný blízky vyhovujúci deň). Môžete si zobrať plagátik a zaregistrovať sa na webovej stránke www.miliondeti.sk.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujete opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ. Modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.
Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre. Téma: 9.10.2019 – duchovná obnova s P. Zahoránskym a možnosť svätej spovede. Viac na plagáte na nástenke.

Na budúcu nedeľu o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum.

Dňa 19. októbra 2019 o 16.00h budú v našej kaplnke tzv. Piešťanské impresie. Na toto kultúrne podujatie Vás srdečne pozýva Coro Laudamus. Bližšie informácie budú na plagáte.

Naše Centrum pomoci pre rodinu v Piešťanoch pozýva na Manželské večery, ktoré začíname 15. októbra 2019. Manželské večery sú kurzom, ktorý už mnoho rokov prináša zlepšenie porozumenia a oživenie pre manželský vzťah. Súkromie každého páru je rešpektované. Stretnutia sú raz do týždňa utorky vo večerných hodinách od 17.30 do 20.00, súčasťou programu je spoločná večera vo dvojici, priblíženie tém ako sú komunikácia, konflikty, sexualita, odpustenie, vzťahy s rodičmi a prejavovanie lásky. Prihlásiť sa a získať viac informácií môžete na cppr.piestany@gmail.com alebo na tel. čísle 0944 376 741.

Ďalším projektom je rodinná EKOknižnica. EKOknižnicu pripravujeme, aby sme verejnosti ponúkli možnosť požičať si kvalitné knihy pre deti, teenagerov, ale aj osvedčenú výchovnú a psychologickú literatúru. Uvítame aj knižky, ktoré už doma nepotrebujete a môžu obohatiť ďalších, ako aj finančnú podporu na zakúpenie zaujímavých nových knižných titulov, ktoré budete mať u nás v Centre pomoci pre rodinu k dispozícii. Knihy môžete priniesť v pondelok až piatok do CPPR Piešťany po telefonickej dohode na 0944 376 741 alebo nám napíšte na cppr.piestany@gmail.com.

Pápež František pozýva Cirkev na celom svete sláviť Mimoriadny misijný mesiac 2019. Na stránke verbistov nájdete zamyslenia a myšlienky na každý deň, na celý mesiac s misijnou tematikou.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan