História

Ukazujem 1 - 10 z 464 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 47

Oznamy

« Späť

30. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV. Sviatok.
Piatok: VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Sobota: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH.
Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

V piatok na slávnosť Všetkých svätých sv. omše sú ako v nedeľu: CM 7.30, 10.30, 18.00; KBSJ 9.00; Banka 9.00, Kocurice 9.00; Trajan 10.30.

V piatok na Spomienku všetkých verných zosnulých budú takto: CM 7.00, 18.00; KBSJ 16.15; Banka 16.00; Kocurice 16.00.

Zbierka na misie činila 2373,-€. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Srdečné Pán Boh zaplať za podporu Pápežských misijných diel.

Dnes v noci zo soboty 26. na nedeľu 27. októbra sa mení letný čas. Hodiny sa posúvajú o 3.00 o hodinu dozadu na 2.00. Spíme o hodinu dlhšie :)

Úplné odpustky v prospech zosnulých: 1. veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). A vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať uvedené odpustky denne od 1. do 8.novembra.

Pobožnosť za zosnulých na Bratislavskom cintoríne bude v piatok o 15.00. Na Banke v piatok o 15.00; v Kocuriciach v piatok po svätej omši. Prosím veriacich, keby sme sa tam mohli stretnúť viacerí, aj spevákov a miništrantov a všetkých, ktorým záleží na dobre duší našich drahých zosnulých.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa celý týždeň hodinu pred svätými omšami okrem piatku. Chorých v tomto týždni spovedáme ako obvykle.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni nebude.

Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu. Sviečky si už môžete vyzdvihnúť v v zadnej časti kostola.

Vincentská rodina organizuje 13. ročník zbierky „Boj proti hladu“. Môžete prispieť kúpou medovníkového srdiečka. Srdiečka i pokladničky budú pri východe z kostola i kaplnky B. Srdca Ježišovho od utorka 22.10. do konca mesiaca.

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury pozývajú žiakov, rodičov a širokú verejnosť na Deň otvorených dverí dňa 28. októbra (pondelok) od 9.00 – 17.00 v priestoroch na ul. Jána Hollého 9 v Trnave.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na misijnú nedeľu – 3300 eur. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Zbierka poputuje na misijné projekty Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej v krajinách východnej Afriky.

Na slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok – budú sväté omše v našej kaplnke ako v nedeľu: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00 a 18.30h.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorína a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca.

Spovedanie pred prvým piatkom ako zvyčajne. V piatok nespovedáme.

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre. Téma: 30.10.2019 – Október, mesiac svätého ruženca. Viac na plagáte na nástenke.

Zapisovanie svätých omší na december bude v našej kaplnke 30. októbra 2019 pred svätými omšami: o 5.30, 7.30, 18.00.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 2. novembra 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Počas celého týždňa prebieha tradičná zbierka vincentskej rodiny „Boj proti hladu“. Dnes najmä pri svätých omšiach o 9.30 a 11.00h.

Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu. Sviečky si už môžete vyzdvihnúť v našej sakristii.

Dňa 8. novembra 2019 – piatok – Vás pozývame večer o 20.00h. na modlitbu Taizé. Ide o modlitbový večer, ktorý sa koná v rámci Seminára o modlitbe pri našom Exercičnom dome v Piešťanoch. Spevy z Taizé budú viesť hudobníci z Bratislavy, pod vedením nášho pátra Vlastimila Dufku SJ, členov jezuitského spevokolu Chorus Salvatoris a hudobníkov z Vysokej školy múzických umení. Pozývame Vás na túto výnimočnú večernú modlitbu do našej jezuitskej kaplnky.

Dnes o 15.00h. budú v našej kaplnke Piešťanské chvály. Téma: Kresťanská viera verzus astrológia. Hosťom bude o. Imrich Degro, oficiálny exorcista Košickej arcidiecézy.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan