História

Ukazujem 1 - 10 z 471 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

31. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Karola Borromejského, biskupa. Spomienka. VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO CHRÁMU SV. CYRILA A METODA. Slávnosť vo farskom kostole.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania.
Sobota: VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY. Sviatok.
Nedeľa: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Aj dnes (v túto nedeľu) slávime vo farskom kostole VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO CHRÁMU SV. CYRILA A METODA.

Kňazské rekolekcie budú v tomto týždni vo farnosti Vrbové so začiatkom sv. omše o 9.30.

Úplné odpustky v prospech zosnulých môžeme získať nábožnou návštevou cintorína denne od 1. do 8. novembra za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). A vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v piatok na sv. omši a po nej.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre. Téma: 6.11.2019 – masáž bábätiek. Viac na plagáte na nástenke.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Dňa 8. novembra 2019 – piatok – vás pozývame večer o 20.00h. na modlitbu Taizé. Ide o modlitbový večer, ktorý sa koná v rámci Seminára o modlitbe pri našom Exercičnom dome v Piešťanoch. Spevy z Taizé budú viesť hudobníci z Bratislavy pod vedením nášho pátra Vlastimila Dufku SJ, členov jezuitského spevokolu Chorus Salvatoris a hudobníkov z Vysokej školy múzických umení. Pozývame vás na túto výnimočnú večernú modlitbu do našej jezuitskej kaplnky.

Piešťanske chvály – 10. november 2019 – budú v zborovom centre Betezda na Štefánikovej ulici za evanjelickým kostolom. Téma: Modlitby za Piešťany.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan