História

Ukazujem 1 - 10 z 472 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

32. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka. Na filiálke Banka slávnosť.
Utorok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 3. Svetový deň chudobných.

Oznamy

Od utorka 12.11. do štvrtka 21.11.2019 bude prebiehať „Trnavská novéna“ v bazilike sv. Mikuláša v Trnave. V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia trnavskej novény (1944-2019). Základnou témou tohtoročnej synody je: Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách. A mottom sú slová: „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou...“ (Sk 1,14). Povzbudzujeme vás, aby ste sa zúčastnili na novéne v čo najväčšom počte a vyprosili si pri milostivej Panne Márii hojné Božie milosti a jej ochranu hlavne proti duchovnému moru aj v dnešných časoch. Viac informácii máte na plagátoch.

Dňa 15.11. (v piatok) sa uskutoční mariánske stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy počas Trnavskej novény v bazilike sv. Mikuláša. Sv. omša za prítomnosti miništrantov arcidiecézy začína o 16.00.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov kvôli Trnavskej novéne v tomto týždni nebude.

Pozývame manželov na prednášku: PREKONÁVANIE NEPRIATEĽOV LÁSKY, ktorá sa uskutoční v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda dňa 24.11.2019. Prednášajúci: PhDr. Eva Prvá.

V advente v dňoch od 13. – 15. decembra sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU I. pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlásenie na internetovej stránke Rodinkova.

Omšový milodar – vzácny dar pre misie: Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 EUR. Zapísať vaše úmysly v sakristii môžeme do konca novembra.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre. Téma: 13.11.2019 – hudobné aktivity s deťmi. Viac na plagáte na nástenke.

Pozývame chlapcov v školskom veku na miništrantské stretká, ktoré budú každý piatok o 18.00. Stretávať sa budeme pred kaplnkou. Na stretkách budeme robiť rôzne aktivity, hrať hry a tiež sa zlepšovať v miništrovaní. So staršími miništrantmi plánujeme ísť v budúcnosti na výlety, na duchovné obnovy. Stretko bude po omši v pastoračnom centre trvať ešte do 20.30.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan