História

Ukazujem 1 - 10 z 435 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 44

Oznamy

« Späť

33. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Štvrtok: Obetovanie Panny Márie. Spomienka.
Piatok: Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. KRISTA KRÁĽA.

Oznamy

Od utorka 12.11. do štvrtka 21.11.2019 prebieha „Trnavská novéna“ v bazilike sv. Mikuláša v Trnave. V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia trnavskej novény (1944-2019). Základnou témou tohtoročnej synody je: Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách. A mottom sú slová: „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou...“ (Sk 1,14). Povzbudzujeme vás, aby ste sa zúčastnili na novéne v čo najväčšom počte a vyprosili si pri milostivej Panne Márii hojné Božie milosti a jej ochranu hlavne proti duchovnému moru aj v dnešných časoch. Viac informácii máte na plagátoch.

Na slávnosť Krista Kráľa vo filiálnom kostole v Kocuriciach bude hodová slávnosť titulu kostola. Popoludní o 16.00 sa v tomto kostole uskutoční hodový koncert speváckeho zboru Trio gaudium so speváčkou Máriou Hochelovou, s príhovorom primátora mesta a zapálením stromčeka. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v piatok na sv. omši a po nej.

Pozývame manželov na prednášku: PREKONÁVANIE NEPRIATEĽOV LÁSKY, ktorá sa uskutoční v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda dňa 24.11.2019. Prednášajúci: PhDr. Eva Prvá.

V advente v dňoch od 13. – 15. decembra sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU I. pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlásenie na internetovej stránke Rodinkova.

Omšový milodar – vzácny dar pre misie: Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. Milodar na jednu svätú omšu je 5 EUR; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 EUR a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 EUR. Zapísať vaše úmysly v sakristii môžeme do konca novembra.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené Materské centrum v našom Pastoračnom centre. Téma: 20.11.2019 – Psychické traumy z detstva a čo s nimi. Viac na plagáte na nástenke.

Charita Trnavskej arcidiecézy poriada potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi s názvom: „Pomôžte s potravinami. Nakúp a daruj.“ Bude to v dňoch 21. – 23.11.2019 v obchodných domoch Tesco. Zakúpený tovar môžeme darovať dobrovoľníkom charity. Pri tejto príležitosti hľadáme dobrovoľníkov na túto zbierku v čase od 10.00 – do 20.00h. V prípade záujmu Vás prosíme, kontaktujte charitu Piešťany. Bližšie info na nástenke. Zbierajú sa najmä trvanlivé potraviny, drogéria a hygienické potreby – určené pre sociálne slabších ľudí v Piešťanoch. Ďakujeme.

Budúcu nedeľu 24. novembra sa uskutoční adventná zbierka Daruj Vianoce. Darovať môžete domáce a kuchynské potreby, drogériu, posteľnú bielizeň, hračky, športové potreby a detské či dospelé čisté oblečenie či elektroniku. Roztriedené veci môžete priniesť pred alebo po omši pred kostol sv. Štefana o 9.00 hodine, kostol sv. Cyrila a Metoda o 10.30 hodine a pred kaplnku Sedembolestnej Panny Márie o 11.00 hodine. Z vyzbieraných vecí sa vytvorí voľný bazár v dennom centre Svornosť na Vážskej ulici č. 4. Ten bude od pondelka 25.11. do utorka 3.12. dostupný úplne pre každého. Všetky potrebné informácie získate na plagáte v predsieni kostola alebo na výveskách.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku pre dobrovoľníkov, animátorov a záujemcov o dobrovoľníctvo - zameraná na prácu s ľuďmi, ako predchádzať vyhoreniu, o asertivite a pod. Stretnutie bude v stredu 20.11.2019 o 17.00 hod. u sestričiek v Nodame. O občerstvenie bude postarané.

Dňa 30. novembra 2019 o 20.00h. Vás pozývame na tzv. staromladéžku. Prídu bratia jezuiti, ktorí sa venovali mládežníckym svätým omšiam.

Pozývame chlapcov v školskom veku na miništrantské stretká, ktoré budú každý piatok o 18.00h. Stretávať sa budeme pred kaplnkou. Na stretkách budeme robiť rôzne aktivity, hrať hry a tiež sa zlepšovať v miništrovaní. So staršími miništrantmi plánujeme ísť v budúcnosti na výlety, na duchovné obnovy. Stretko bude po omši v pastoračnom centre trvať ešte do 20.30h.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan