Článok

IX. základná škola

na sídlisku Adam Trajan

Sídlisko Adam Trajan stojí na samom okraji Piešťan. Od farského Kostola sv. Cyrila a Metoda je vzdialené asi dva kilometre. Keďže na tomto veľkom sídlisku nie je kostol, sv. omše sa slúžia každú nedeľu (a v niektoré prikázané sviatky, keď je pracovné voľno) v tunajšej Základnej škole na ulici E. F. Scherera.

Hoci sa sv. omša slúži v týchto provizórnych podmienkach, zúčastňuje sa na nej množstvo veriacich, hlavne starších, pre ktorých je najťažšie dostať sa do farského kostola. Farský úrad aj takto vychádza veriacim v ústrety, hoci si to vyžaduje námahu viacerých ľudí, ktorí musia vždy pred sv. omšou pripraviť priestory na jej slávenie. A tak aj vďaka obete spoluveriacich bratov a sestier môže Boh v Eucharistii neustále prichádzať medzi veriacich v tejto časti Piešťan.

 

Kostoly farnosti

Piešťany

Filiálka Banka

Filiálka Kocurice

Mapa